ביטול תוצאה משפטים בגלל פגם בייצוג על ידי עורך דין

ביטול תוצאה משפטים בגלל פגם בייצוג על ידי עורך דין על המבקש להגיע לביטול תוצאה משפטית בשל טענה כי נפל פגם בייצוגו באותו הליך, נטל שכנוע כבד מאוד ובקשה זו צריכה להיבחן בזהירות רבה. ראו בין היתר: רע"פ 1634/10 סופה שמירה בע"פ נ' מדינת ישראל ( 23.6.2010). הדברים נאמרו לגבי בחינת הטענה בהליכי הערעור, אולם אין שום סיבה שלא להחיל את הכלל גם על טענות המועלות באותו הליך ובאותה ערכאה. הרעיון המונח בבסיס הדברים הוא אחד. מכל מקום, מחדל של עורך דין (ואיני קובע כי כך היה במקרה זה) אינו יכול לשמש, כשלעצמו, סיבה מוצדקת לביטול פסק דין שניתן בהיעדר. יש להוכיח קיומו של עיוות דין שנגרם, ועל קשר הדוק בין המחדלים הנטענים לבין התוצאה המקפחת. (השוו: רע"פ 5377/03 וג'די נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 29.6.2003); רע"א 7934/06 קנדיל נ' עין הנציב בקבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ (ניתן ביום 18.4.2007); ע"פ 1903/99 חסין נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 8.4.2008)). בנוסף, לבקשה לא צורפה תגובת עו"ד X, וסבורני כי הדבר נדרש גם להליך כאן. השוו: ע"פ 9447/12 פלוני נ' מדינת ( 2.2.2014). עורך דין