תביעה נגד שוכרים בגלל שלא השקיעו כלל בתחזוקת הדירה

תביעה נגד שוכרים בגלל שלא השקיעו כלל בתחזוקת הדירה כאשר היו נזקים אשר על פי דין היה על התובעות לתקן, הנתבע נאלץ לתקן על חשבונו ולקזז מדמי השכירות (ראה דברי התובעת עמ' 1 שורה 24). כמו כן בניגוד לטענת התובעת כאילו הנתבע נטש את הדירה מבלי לתקנה כלל, התברר כי אכן הנתבע עשה תיקונים על פי בקשת התובעות לפני הפינוי : "הם היו אצלי, האימא והבת, לחצנו ידיים, אמרו לי תעשה ככה, תצבע פה, תסגור פה, הקירות לא לבנות מספיק, תצבע שוב, עשיתי מה שביקשו, ניקיתי כמה שיכולתי. הטופ של הטופ עשיתי - דובר בדירה בת 20 שנה מעולם לא הכניסה בעל מקצוע" (עמ' 2 בין השורות 20-22). רק כאשר בית המשפט עמד על כך שהתובעת תחזור לדוכן העדים היא נאלצה להודות שהנתבע צבע את הדירה לפי הוראותיה - אך לטענתה "זה לא היה מקצועי וביקשתי שיעשה עוד שכבה" (שם, שורה 23). 6. לצורך חישוב הנזקים התובעות מסתמכות על חוות דעת מומחה מיום 8/8/12 משני בקורות מבנים (להלן "חוות הדעת") עיון בחוות הדעת מגלה כי המצב בדירה בהחלט לא תקין ולמעשה דרושה השקעה של 39,500 ₪ לפני מע"מ על מנת להביא את הדירה למצב תקין (וזאת בנוסף לפיקוח הנדסי), אך עיון בחוות הדעת מגלה שדובר בהצעה לשיפוץ כללי של הדירה לאחר הזנחה של שנים ואין לייחס את מצב הדירה על פי הדו"ח לנזקים שנגרמו ע"י הנתבע או שהיו במסגרת אחריותו לתקנם על פי תנאי חוזה השכירות. במילים פשוטות אין בין תוכן חוות הדעת לבין חובות הנתבע על פי דין כל קשר.אם אין די בכך לא נתנה לנתבע הזדמנות להתמודד מול חוות הדעת אשר נשלחה אליו חודשים לאחר הפינוי. 7. לטענת התובעת בחרו לבצע תיקונים של 17,000 ₪ בלבד, אולם אין על כך הוכחה מספקת: צורף מסמך כולה בכתב ידה של התובעת אשר מעידה כאילו שמשפחת אברמוב (הדיירים החדשים) קיבלו מידיה של התובעת 4,000 ₪ "על חשבון תיקון נזקים, ללא כל פירוט. צורפו הצעות מחיר על רכישות של ברזים חדשים וציוד סניטרי בסכום כולל של 1,647 ₪ והצעת מחיר של כל 14,686 ₪ בנוגע לעבודות קילוף קירות טיח,צבע וכי. אין חשבוניות או קבלות בקשר ל הצעות. העובדה שהתובעת נאלצה לשלם 4,000 ₪ לדיירים החדשים עבור "תיקונים" לא מתיישבת כלל עם טענתה ששילמה כ-17,000 ₪ לתיקונים ע"י בעלי מקצוע. לכן סביר להניח שהתובעות בחרו (כדרכן) שלא להשקיע כסף בשיפוץ הדירה אלא שילמו לדיירים חדשים סכום נמוך שיבצעו תיקונים לצורך כניסתם לדירה. 8. התובעות טוענות שהתחייבו כלפי הדיירים החדשים כניסה לדירה ביום 1/8/12 - כלומר יום לאחר הפינוי של התובע, אלא בגלל הצורך לתקן את הדירה, הדיירים החדשים נכנסו לדירה באיחור של 24 ימים. לכן התובעות טוענות להפסד כל 24 ימי השכירות בסכום של 3,199 ₪. אין בסיס לטענה זו, אין זה סביר לצפות שלאחר 14 שנות שכירות ניתן יהיה להכניס דיירים חדשים לדירה למחרת הפינוי ע"י הנתבע, אם התובעות אכן נתנו התחייבות כזאת לדיירים החדשים, אין להן להלין אלא על עצמן בלבד. 9. התובעות עותרות ל-6,000 ₪ הפרשי שכר דירה. הבסיס לטענה זו הוא שלאור מצב הדירה (כתוצאה מכך שהנתבע לא קיים את המוטל עליו בעת הפינוי), התובעות לא קיבלו דמי שכירות בסכום הראוי מהדיירים החדשים. בכתב התביעה נאמר בהקשר זה : "שכירות 4,000 ₪ במקום 4,500 ₪ או 5,000 ₪ - 6,000 ₪ (מינימום 12 כפול 500 ₪)". גם לטענה זו אין בסיס. אם התובעות השקיעו 17,000 ₪ בשיפוץ הדירה כטענתן, יש להניח שמצב הדירה (לאחר השיפוץ) היה תקין לחלוטין, אם כך היו פני הדברים איך ניתן להסביר את ההפחתה בדמי השכירות ? כמו כן אין בפני כל ראיה אובייקטיבית לגבי דמי השכירות הראויים לדירה זאת במועדים הרלוונטיים לתביעה זאת. דיון ומסקנות: 10. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה שמדובר בתביעה שקרית ושיש לדחותה ולהלן הנימוקים לכך : מדובר בניסיון טפל להפיל על הנתבע הוצאות שיפוץ כללי בדירה - וזאת לאחר שהנתבע אכן ביצע תיקונים על פי דרישות התובעות. מהסיבות שפירטתי דלעיל לא שוכנעתי כלל שהתובעות אכן הוציאו כספים בשיפוץ הדירה לאחר הפינוי, לא היו קבלות או חשבוניות מס בקשר לשיפוץ. כמו כן אם בוצע שיפוץ מדוע נאלצו לשלם לדיירים החדשים 4,000 ש"ח עבור תיקונים ? גם אם אכן בוצעו תיקונים, עולה בעליל שלא ניתנה לנתבע הזדמנות לעיין בחוות הדעת או לבצע תיקונים נוספים בעצמו,אלא רק בדיעבד כאשר פנו אליו פרקליטי התובעות ביום 23/10/12. גם בהנחה שהנתבע לא תיקן את כל הדרוש תיקון לפני הפינוי (דבר שלא הוכח) אין התובעות זכאיות לקבל ממנו כל פיצוי מכיוון שהתביעה כולה נגועה בחוסר תום לב ברמה כזאת, שכל זכותן לקבל פיצוי מושמדת לחלוטין. יש להוסיף כי לאחר סיום הדיון התובעת פנה לבית המשפט מספר פעמים בבקשות שונות במגמה לשפר ולשפץ את טענותיה - גם זה מעשה פסול המשקף כנכון את התנהגותה בתביעה זאת. אשר על כן אני דוחה את התביעה. על התובעות לשלם הוצאות הנתבע בסך של 750 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. שכירות