מניעת הכרעות סותרות - עיכוב דיון עד להכרעה בהליך אחר המעורר שאלות דומות

##להלן פסק דין בנושא מניעת הכרעות סותרות:## לערכאה הדנה בעניין מסורה סמכות שבשיקול דעת להורות על עיכוב דיון בהליך שלפניה עד להכרעה בהליך אחר המעורר שאלות דומות (רע"א 3585/10 מגן נ' אופק א.אחזקות (2005) בע"מ, פסקה 3 ( ניתן ביום 21.9.2010); נדרש כי בשני ההליכים תידון סוגיה מהותית זהה, אם כי אין דרישה לחפיפה מוחלטת בין כל העניינים הנדונים (ראו: ע"א 9/75 אל-עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט(2) 477, 481 (1975))-להלן: "עניין עוקבי"; וכן נפסק כי זהות הצדדים אינה תנאי בל יעבור (ר' עע"מ 11254/05 חברת פנינת אילת בע"מ נ. עיריית אילת. במניין שיקוליו יביא בית המשפט בחשבון את זהות השאלות השנויות במחלוקת, זהות בעלי הדין, יעילות הדיון, חסכון במשאבים ובפרט בזמן שיפוטי, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה ואת מאזן הנוחות (ראו: עניין עוקבי; רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' קפלן, פסקה 3 ( ניתן ביום 28.1.2002); מ' קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, כרך א 654 (2007)). כפי שנפסק בעניין עוקבי: "הרעיון העומד מאוחרי הכלל של 'ענין תלוי ועומד' הוא כפול - מניעת הכבדה מיותרת על היריב ומניעת הטרדה מיותרת של בית המשפט.... השאלה המרכזית בשתי התביעות היא זהה. אין להכביד על בתי משפט בדיון מקביל באותה שאלה מהותית, שאם לא כן - שני בתי משפט יצטרכו לשמוע בנפרד ראיות דומות וטיעונים דומים, ואף עלולים הם באותו ענין להגיע לתוצאות הפוכות". הכרעות סותרותדיוןהליך תלוי ועומד