תביעה נגד עמידר בגין טענות בדבר מצב לקוי של דירה

תביעה נגד עמידר בגין טענות בדבר מצב לקוי של דירה מהמסמכים המצורפים לכתב התביעה, כמו גם מדברי התובעת ובנה והתצלומים שהוגשו מטעמם (ת/2 א'-יא'), עולה כי בחודש יולי 2011 פנתה התובעת אל הנתבעת בתלונה אודות ליקויים קשים בצנרת הדירה. לטענתה, על אף הבטחת מר אייל שבת - נציג הנתבעת, וקבלן מטעמו שאמור היה לבצע את התיקונים כי ליקויים אלה יתוקנו, הדבר לא נעשה והיא "אינה יכולה להמשיך לחיות בדירה בצורה כזו". 5. באופן מפורט יותר טוענת התובעת כי בביקור נציג הנתבעת והקבלן מטעמו בדירתה ביום 15.7.11, נאמר לה ש"יש להחליף את כל הצנרת מהמטבח ועד למקלחת, לרבות החלפת חרסינות, דלת המקלחת, שירותים" וכו', אלא שבהמשך היא שמעה את נציג הנתבעת אומר לקבלן ש"מכיוון שהיא אשה זקנה ולא נותר לה זמן רב לחיות, יבוצעו במקום תיקונים שטחיים בלבד". התובעת טוענת כי נפגעה מאוד לשמע דברים אלה, וכי לגופו של עניין לאחר שהקבלן פירק את הרצפה והצנרת בדירתה, הוא החזיר אליה את האסלה, הברז והטוש הישנים, צבע את נקודות הרטיבות מבלי לתקנן, הוציא ממקומו ברז ששימש אותה לכביסה החליף דלת שהחלה להתפורר זמן קצר לאחר מכן ועוד. 6. בנה של התובעת, ביקש אף הוא להתייחס אל מצב הדירה בה מתגוררת אמו ובעדות נסערת, הוא חזר על אותן טענות. 7. לתמיכת טענותיה, צרפה התובעת לכתב התביעה חוות דעת של שמאי אשר ביקר בדירתה ביום 26.11.12. בחוות דעת זו מפרט השמאי נזקי רטיבות הן בארונות המטבח התחתונים והן במקומות שונים בקירות הדירה, מספר אריחי רצפה שבורים וסדוקים, אריחי קרמיקה רופפים במטבח, משקוף שבור בכניסה לחדר האמבטיה, דלת שיצאה ממקומה, מושב אסלה שבור וסדק שנפער ליד האסלה ואשר לטענת התובעת מאפשר כניסת מקקים ויתושים לדירה. את עלות תיקון הנזקים מעריך השמאי בסכום כולל של 10,700 ₪ ללא מע"מ. תצלומים המתעדים נזקים אלה (ת/2א'-יא') הוגשו לעיוני ואכן נראים בהם נזקי רטיבות ניכרים. בנוסף לכך, הציגה בפני התובעת חשבונית מס המלמדת על כך שביום 17.10.10 הותקן בדירתה דוד שמש שעבורו שילמה היא סכום של 2,400 ₪. התובעת גם טוענת כי בעקבות תיקונים לקויים והתקנת טוש גבוה שאינו מתאים למידותיה, היא נפלה בחדר האמבטיה ונחבלה (תמיכה מסוימת לתלונותיה בדבר חבלות בעקבות נפילת דלת על ראשה ונפילה שלה בחדר האמבטיה מצויה במסמכים רפואיים ממועדים שונים בשנים 2010-2012, שצורפו על ידה לכתב התביעה). 7. במהלך החודשים אוקטובר-נובמבר 2011, פנתה התובעת בתלונה אל נציבות תלונות הציבור והעבירה עותקים של התלונה אל מבקר המדינה, שר השיכון וגורמים שונים בתקשורת. בתשובה שקבלה מנציבות תלונות הציבור ביום 11.1.12, נכתב כי בירור תלונתה הסתיים וכי בסיור שנערך בדירתה נמצא כי המצב התחזוקתי של הדירה תקין וכי הנתבעת הציגה בפני הגורם הבודק מסמכים רבים המעידים על תיקונים שבוצעו בדירה. עוד צוין בתשובה כי נציג הנתבעת, מר אייל שבת, מכחיש את ההתבטאויות שיוחסו לו על ידה וטוען כי מעולם לא התכוון לפגוע בה או בכבודה. גם מר חיים סבג, מנהל סניף הנתבעת בחדרה, השיב לתובעת כי בבדיקות שנערכו בדירתה נמצא כי מדובר בדירה תקינה וראויה למגורים. 8. נציגת הנתבעת, אשר הופיעה בדיון שהתקיים בפני, בקשה להדגיש כי בשעתו היתה זו היא שמסרה את הדירה לידי התובעת וכי זו "קיבלה דירה במצב מצויין". ממסמכים שונים שצורפו לכתב ההגנה אליהם הפנתה אותי הגב' אלידע במהלך דבריה, עולה כי בשעתו, בטרם הועברה הדירה לחזקת התובעת, בוצע בה שיפוץ גדול שבמסגרתו הותקנו מטבח חדש ושיש, צנרת הדירה ונקודות החשמל בה טופלו, תריסים תוקנו ועוד. עלות השיפוץ הסתכמה אז בסכום של 14,654 ₪. בנוסף לכך, ב- 12.5.10 הוחלף דוד מים חשמלי. ב- 11.7.11 בוצעו תיקוני צנרת, ריצוף, נגרות, סיוד ועוד, בעלות כוללת של 7,860 ₪ וב- 15.1.13 (מספר חודשים לאחר שהוגשה התביעה) הותקנו חלון ודלת במקלחת הבית. 9. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בראיותיהם - גם אלה שהוגשו לתיק בית המשפט לאחר הדיון, שוכנעתי כי גם אם בדירה בה מתגוררת התובעת, מתעוררות מדי פעם בעיות שונות המאפיינות דירות ישנות, עומדת הנתבעת בחובה המוטלת עליה לדאוג לתחזוקה התקינה של דירה זו. מן הראיות שהוצגו בפני עולה שהדירה שופצה בטרם נכנסה התובעת לגור בה וכי במהלך שנות מגוריה בדירה זו, היא קבלה מענה לפניותיה בדבר ליקויים ותקלות בדירה. אף לאחר שהוגשה התביעה, תקנה הנתבעת נזקים להם טוענת התובעת בתביעה זו (נזקים המתוארים גם בחוות דעת השמאי ומתועדים בתצלומים). 10. סעיף 38 לפקודת הנזיקין מטיל על בעל דירה את הנטל להוכיח כי לא היתה לו "התרשלות שיחוב עליה". לטעמי, במקרה זה עמדה הנתבעת בחובה זו. יחד עם זה הנני מוצאת מקום להבהיר לנתבעת ולהדגיש בפניה את חובתה להמשיך ולדאוג באופן יזום ואקטיבי לתחזוקה תקינה של דירה זו (לרבות תיקון נזקי הרטיבות הנראים בתצלומים), כמו גם לתחזוקתן התקינה של כל הדירות שבבעלותה, בהן מתגוררים בדרך כלל אנשים קשי יום וחסרי אמצעים, שלא תמיד יוזמים פניות בבקשה לביצוע תיקונים, או שהם עושים כן באיחור ואז הנזקים כבר גדולים יותר. 11. לאור כל האמור לעיל, מכיוון שלטעמי לא הצליחה התובעת להוכיח נזקים הנובעים מהתרשלות מצד הנתבעת, הנני מחליטה לדחות את התביעה. 12. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך 300 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל. מקרקעיןדייר מוגן (הגנת הדייר)דירות עמידר / עמיגור / חלמיש