תביעה בגין נזק הנגרם לשער חניה בגין עבודות סמוך לבית מגורים

תביעה בגין נזק הנגרם לשער חניה בגין עבודות סמוך לבית מגורים להלן אביא את טענות התובע: התובע טוען כי ביום 6.11.12 בוצעו עבודות ברח' יונה הנביא בתל-אביב, סמוך לבית מגוריו. בערב של אותו היום, טוען התובע, הבחין בנזק שנגרם לשער הברזל ולעמוד השער בכניסה לביתו, וכן בפסולת ברזל שהושארה שם. לטענתו, לאחר פנייה למוקד עיריית תל-אביב נאמר לו שהנזק נעשה על-ידי חברת החשמל, שביצעה עבודות במקום. בעקבות זאת, פנה הוא במכתב לחברת החשמל בדרישה לתקן הנזק . מאחר ולא קיבל מענה תיקן את הנזק בעצמו. עלות הנזק, לטענתו נעמד על 9360 ₪ , כולל יציקת בטון לעמוד, עבודת מסגרות, טיח וצבע. להלן אביא את טענות נתבעת 1 ושולחת ההודעה לצדדים שלישיים: נתבעת 1 טוענת כי הנזקים, כפי שמפרטם התובע הינם מוגזמים ורחוקים מהמציאות וכי התובע לא צרף כל חו"ד שמאי להוכחת נזקים אלו. לטענתה, אם היו נזקים , התובע לא עשה די או לא עשה כלל להקטנתם. עוד טוענת נתבעת 1, כי כתב התביעה לא מגלה כל עילה כנגדה. לשיטתה, כדי לחייבה בדין יש להצביע על רשלנות מצידה , רשלנות אשר לא הוכחה. ככל שנגרם נזק, טוענת נתבעת 1, נגרם הוא עקב עבודות שביצע הקבלן (להלן: "צד ג' 2") מטעם נתבעת 2 אשר ביצע עבודות הנחת כבלים ותיבות חיבור במועד הנ"ל, על-כן על התובע להפנות את האשמה לנזק הנטען, אם נגרם, לנתבעת 2 או לקבלן מטעמה. בהודעה לצד ג' , אשר שולחת נתבעת 1 לנתבעת 2 ולצד ג' 2 , טוענת היא כי נתבעת 2 התקשרה עם צד ג' 2 בהסכם לעבודות תשתית ברחוב יונה הנביא בתל-אביב וזה פעל מטעמה. כהוכחה לכך מביאה נתבעת 1 את הרישיון לעבודות תשתית שהעניקה נתבעת 1 לצדדים הנ"ל. לטענתה, בכתב ההתחייבות המצורף לרישיון שהעניקה , התחייב צד ג' 2 לשאת בכל פיצוי בגין נזק או אובדן שיגרם עקב ביצוע העבודות. להלן אביא את טענות נתבעת 2 וצד ג' נתבעת 2 וצד ג' 2 טוענים כי מבדיקה מצאו כי העבודות כללו החלפת עמוד חשמל במדרכה ברח' יונה הנביא והתבצעו על-ידי עובדי הנתבעת באזור המרוחק כ-20 מטר מהשער הניזוק. לכן, טוענים הם, הנזק לא נגרם על-ידם. לטענתם, ביום בו התבצעו העבודות לא דווח על כל אירוע חריג באזור מגורי התובע, וכן מתחקיר שביצעו נתבעת 2 לאנשי חברת החשמל וצד ג' לעובדיו לא נמצא כי להם או לעובדיהם יד בדבר הנזק המתואר. עוד טוענים הם, כי הנזק המתואר יכול שנגרם על-ידי עיריית תל-אביב אשר עבדה באותו המועד ברחוב הנ"ל או לחילופין נגרם בשל עבודה רשלנית של קבלני עבודה שונים המבצעים עבודות בניה ברחוב בו מתגורר התובע. דיון והכרעה: הצדדים לא חולקים על הטענה בדבר פסולת שהושארה ברח' יונה הנביא מול ביתו של התובע. לראיה דברי נציג נתבעת 1 , כפי שעולה מעדותו ומהמייל ששלח לנתבעת 2 "..ברחבת החניה היו מונחים זרועות תאורה ...והונחו בחצר הפרטית בלי אישור ובלי כל תיאום.." וכן אימות נכונות הדברים על ידי נציג נתבעת 2 כפי שהובאו מפרוטוקול הדיון "אנחנו לא צריכים לפנות את הזרועות הישנות." (הכוונה לזרועות שהונחו בצד הדרך). מסקנתי היא כי האחריות להשארת הפסולת במקום הנ"ל מוטלת הן על צד ג' אשר ביצע בפועל את פירוק התאורה והן על הנתבעת 2 אשר העבודות בוצעו מטעמה. במה דברים אמורים? טוען נציג נתבעת 2 כי הם לא צריכים לפנות את הפסולת. גם אם הדבר נכון היה על צד ג' ועל נתבעת 2 להעביר את הפסולת למקום מיועד, כגון: פח האשפה השכונתי , אשר נמצא בכל פינה , מה שיכלה בנקל לעשות, ולא להשאירו בצד הדרך או גרוע מכך בתוך חצר פרטית של בניין. לאור האמור , ומאחר וצד ג' 2 אינו נתבע כי אם מקבל הודעה לצד ג' מטעם נתבעת 1 , ונתבעת 1 אינה אחראית להצבת הפסולת בחצר בית התובע, אני קובע כי האחריות בגין השארת הפסולת כאמור מוטלת על נתבעת 2 ולפיכך עליה לשאת בהחזרת ההוצאות עבור פינוי הפסולת. עוד שוכנעתי, כי אכן נגרם נזק כלשהו לשער החניה של התובע. האמור עולה מדבריי נציג נתבעת 2 במייל שצורף לכתב התביעה וכן בפרוטוקול הדיון, אשר מעיד כי הגיע לרחוב המדובר, לאחר תלונת התובע וראה כי "..העמוד הנושא את שרשרת הכניסה לחניה היה עקום ובסיס הבטון שבור." נשאלת השאלה מי האחראי לנזק שנגרם לשער החניה של התובע? בשאלה זו לא עמד התובע בנטל ההוכחה ולא הוכיח כי עבודות חברת החשמל וצד ג' , אשר נשלח מטעמה, אחראים לנזק הנגרם. אפשר שהנזק נגרם מסיבות אחרות. התובע טוען שהגיע בערב של אותו היום בו בוצעו העבודות ברחוב בו הוא גר וגילה כי עמוד השער של חנייתו שבור , טענה זו לא מספיקה כדי להטיל אחריות על מבצעי העבודות, ככל שיהיו. היה על התובע לכל הפחות להביא עד ראיה אשר צפה במתרחש בעת גרימת הנזק. כמו כן, לא מתקיימים כאן התנאים של הדבר מדבר בעד עצמו מאחר והאחזור לא היה בשליטת הנתבעות . העובדה שהנתבעות וצד ג' עבדו במקום אינה מקימה חזקה כי הם התרשלו. יתרה מכך אין כאן מעוולים במשותף מאחר וכל צד הוכיח שלא גרם לנזק הנטען על ידי התובע. משלא הובאו כל ראיות או הוכחות לנזק הנטען לא אוכל להטיל האחריות לגרימתו על הנתבעים. לאור האמור התביעה מתקבלת בחלקה, אני מורה לנתבעת 2 לשלם לתובע סכום של 1,200 ₪ עבור הוצאות פינוי הפסולת בצירוף הוצאות משפט בסך 200 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. שערחניה