נזק לראש המנוע בגלל נסיעה ברכב לאחר שהתחמם בלי לשים מים ברכב

נטען כי הנזק לראש המנוע נגרם בגלל שנסעו ברכב לאחר שהתחמם, בלי לשים מים ברכב: עניינה של התביעה שבפני הוא בעסקה למכירת רכב יד שנייה. טענות התובע ביום 7.12.12 רכש התובע מהנתבע רכב מסוג פיאט פונטו שנת ייצור 2002 מ.ר. 9463435 (להלן: "הרכב") תמורת סכום של 8,000 ₪. התובע טוען כי הנתבע אמר לו כי מנוע הרכב חדש וכי מחיר המחירון של הרכב הוא 14,000 ₪. סוכם בין הצדדים כי הנתבע יעביר את הרכב טסט ולאחר מכן ירכוש התובע את הרכב, ואכן, כך היה. לאחר מספר שעות נסיעה ברכב, הבחין התובע כי חום המנע עולה. התובע הודיע על כך לנתבע, אך הנתבע פטר את התובע בכך שאין זה מעניינו. התובע נאלץ להחליף את ראש המנוע בסכום של 1,800 ₪. התובע טוען שהנתבע רימה אותו ומבקש השבת כספו כולל עלות התיקון. טענות הנתבע הנתבע טוען כי פרסם את הרכב למכירה ובעקבות הפרסום פנה אליו התובע ואחרי שבדק בעצמו את הרכב סוכם, כי הנתבע יעביר את הרכב מבחן שנתי וכי תמורת הרכב תעמוד על סך של 8,000 ₪. הרכב נמסר לתובע במצב תקין לאחר שעבר מבחן שנתי. בחלוף עשרה ימים התקשרה בתו של התובע וטענה כי חום המנוע עלה. הנתבע הסביר לתובע כי אסור לנסוע כאשר המנוע מתחמם מעל חצי וכי יש לבדוק את המים. הנתבע טוען כי הנזק לראש המנוע נגרם בשל העובדה כי התובע או בתו נסעו ברכב לאחר שהמנוע התחמם, מבלי שדאגו לשים מים ברכב. דיון והכרעה העידו בפני התובע, הנתבע ובתו של הנתבע אשר הרכב היה בשימושה עובר למכירתו לידי התובע. התובע טען בעדותו כי הנתבע רימה אותו ואמר לו כי מנוע הרכב תקין לגמרי ומדובר במנוע חדש, בעוד שלאחר יומיים הסתבר כי קיימת בעיה במנוע של הרכב. עוד העיד התובע, כי לא נטל את הרכב לבדיקה, שכן לא חשב שיש צורך לבדוק רכב אשר המנוע שלו חדש. מנגד העיד הנתבע, כי מנוע הרכב הוחלף כשמונה חודשים לפני מכירתו לתובע וכי במועד המכירה המנוע היה תקין לחלוטין. עוד העיד הנתבע, כי אמר לתובע לקחת את הרכב לבדיקה, אך התובע השיב כי אינו מעוניין. כן העיד הנתבע כי פנייתו של התובע אליו נעשתה רק בחלוף עשרה ימים לאחר שהרכב נמכר. בתו של הנתבע העידה אף היא כי רכב התובע היה במצב תקין טרם נמכר ולא היו בעיות כלשהן במנוע. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות, מהטעם שהתובע לא הוכיח כי הנתבע הסתיר ממנו מידע בנוגע למצבו המכאני של הרכב וכי מכר לו את הרכב ביודעו שהמנוע אינו תקין. כך, הנתבע, אשר עדותו היתה אמינה עלי, העיד כי המנוע היה תקין לגמרי כאשר הרכב היה ברשותו ולא היתה בו בעיה כלשהי וכי מדובר במנוע שהוחלף כשמונה חודשים עובר למכירה. לטענתו, ככל הנראה המנוע נפגע לאחר שבתו של התובע נסעה בו לאחר שהתחמם. יצוין, כי מקבלת התיקון שהגיש התובע עצמו עולה כי תיקון המנוע בוצע בחלוף למעלה משבועיים לאחר שהרכב היה ברשות התובע ולא בחלוף ימים ספורים, כפי שהוא טוען. יתר על כן, אין בפי התובע הסבר מדוע לא נטל את הרכב לבדיקה עובר לרכישתו. ידוע הוא כי בעסקאות הקשורות ברכישתם של כלי רכב מיד שנייה, נוהג לרוב הכלל ולפיו "ייזהר הקונה", ולכן, נוהגים רוכשי רכב לבצע בדיקה במקום מוסמך בטרם ביצוע העסקה. נפסק לא פעם, כי על רוכש רכב סביר לבדוק את הרכב טכנית, חיצונית וכל בדיקה אחרת, במוסך מורשה, טרם רכישתו (ראה: תא (ת"א) 16847-07 צוות תנופה ניקיון ואחזקה בע"מ נ' לוי עובד (עבד)), ומי שבוחר לרכב רכב בלא בדיקה נוטל סיכון בהסתמך על המידע שהיה בידי המוכר ואין לו להלין אלא על עצמו בבחינת "ייזהר הקונה". במקרים מסוג, נפסק, כי לכל היותר, טעה התובע בכדאיות העסקה ועל כך אין הוא זכאי לפיצוי (השווה: ת"ק (ת"א) 27910-02-11 משה נ' עליזה יצחקוב). אכן, גם כאשר הרוכש הפוטנציאלי נוטל את הרכב לבדיקת מצבו במכון בדיקה, אין הדבר פוטר את המוכר הפוטנציאלי מחובת גילוי פוזיטיבית של פגמים ותקלות הידועים לו ביחס לרכב. עמד על כך ביהמ"ש העליון בע"א 5393/03 פרג' נ' מיטל, פ"ד נט(5) 377 בקובעו: "הטענה כי היה על הקונים להיזהר על פי הכלל "ייזהר הקונה" (caveat emptor) אינה פוטרת את המוכרים מחובת גילוי של עובדות מהותיות, מה גם שלאחר חקיקת חוק החוזים, חובת הגילוי מוטלת על המוכר, שהעובדות מצויות בידיעתו. ואולם, כפי שפירטתי לעיל, לא הוכח במקרה זה כי הנתבע ידע על פגם או תקלה במנוע כאשר מכר את הרכב וכי הסתיר מידע כלשהו מאת התובע. אשר לטענת התובע, כי הנתבע אמר לו כי מחיר המחירון של הרכב הוא 14,000 ₪ בעוד שבפועל מחיר המחירון הוא 11,500 ₪, הרי שראשית, התובע לא הוכיח כי מחיר המחירון של הרכב היה במועד המכירה 11,500 ₪, כפי שהוא טוען. שנית, הרי שמדובר במידע הניתן לגילוי באמצעות בדיקה פשוטה שיכול היה לערוך התובע, שכן המחירון פתוח בפני הכל, ולכל היותר ניתן לומר שמדובר בטעות בכדאיות העסקה, שאינה עילה לביטולה. לאור האמור, אני דוחה את התביעה. התובע יישא בהוצאות הנתבע בסכום של 500 ₪. פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. רכבמנועמים