הודעה על ביטול עסקת קניית ספה

התובעים הגיעו לחנות והודיעו לנציג הנתבעת על ביטול העסקה. למחרת הודיע נציג הנתבעת, שהוא דוחה את הודעת הביטול ומסרב לבטל העסקה 1. א. א) ביום 4.10.12 רכשו התובעים מהנתבעת ספה סטנדרטית מדגם R.V הנפתחת לספה זוגית. (להלן:"הספה"). הדגם אותו רכשו התובעים הופיע בתצוגת החנות ואין מדובר בהזמנה במידות מיוחדות או דגם בד מסוים או דרישות מיוחדות, כך שהספה שהוזמנה הייתה זהה לספה שהוצגה בתצוגה. ב) ביום 15.10.12 הגיעה הספה לבית התובעים וכבר בעת האספקה ומייד עם הסרת האריזה, התברר לתובעים, שיש פגם בבד הספה ועל כך הודיעו מייד לנציג הנתבעת ולמרות שהובטח לתובעים שהפגם יתוקן בהקדם, הוא לא תוקן ואף לא יצרו קשר לתיקון הפגם. לכן, ביום 16.10.12 וגם ביום 24.10.12 יזמו התובעים פנייה טלפונית אל הנתבעת, אך גם פניות אלו לא נענו. ב. א) עוד התברר לתובעים, שלמעט הפגם הנ"ל מדובר בספה פגומה מיסודה, מאחר ולא ניתן לעשות בה שימוש כמיטה, כפי שהובטח ולאחר ניסיון ראשוני לשכב על המיטה - התברר שקורת המיטה עשויה, כנראה, מברזל הגורמת לבליטה מעל גובה המזרן ואין אפשרות לשכב בגלל בליטה זו. ב) ביום 29.10.12 הגיעו התובעים לחנות והודיעו לנציג הנתבעת על ביטול העסקה. למחרת הודיע נציג הנתבעת, שהוא דוחה את הודעת הביטול ומסרב לבטל העסקה ולאור הודעה זו, החליטו התובעים - עוד באותו יום- להעביר לנתבעת את הודעת הביטול בכתב, תוך מתן הסבר לסיבת הביטול ובקשה להשיב להם את כספם. ביום 31.10.12 השיב נציג הנתבעת לתובעים, שהוא דוחה בקשתם ואף הכחיש קיומם של הפגמים הנטענים. ג. בשל האמור לעיל ומאחר והתובעים לא נענו לדרישותיהם, הגישו הם תביעה זו לחייב הנתבעת לבטל העסקה ולהשיב להם את עלות הספה בסך של 3,600 ₪ בתוספת סך של 2,000 ₪ בגין הוצאות ההליך, לפי שיקול דעתו של בית המשפט. 2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובעים, בהיותה קנטרנית וגורמת עוגמת נפש ובזבוז זמן לבית המשפט ובנוסף לכך, טוענת הנתבעת, שההזמנה אותה הזמינו התובעים היא הזמנה מיוחדת והספה היא בסדר גמור, תקינה ומשמשת לישיבה ולשינה ואין בה כל פגם. הנתבעת עשתה כל שאפשר לעשות מרגע הגשת התלונה - זאת על מנת ליתן שרות לתובעים, אך התובעת- מסיבות שלה- לא הייתה מוכנה לקבל את השרות שהוצע לה וכל ניסיון שנעשה על ידי נציגי הנתבעת להגיע לבית התובעים על מנת לראות ולדאוג למתן השרות עד כדי החלפת הספה בחדשה - במידת הצורך- לא נענו על ידי התובעת. 3. א. א) בטרם התייחסותי לגופו של עניין, יש בדעתי להתייחס לטענתו של מר שטורם שמואל, נציג הנתבעת, אשר התייצב בימי הדיון בתיק זה להלן:"מר שטורם") והטענה אותה העלה ביום הדיון - 25.7.13- היא, שלא היה מקום לצרף את מר ששון לאור כתובע לכתב התביעה, (להלן:"מר לאור") משום שהוא עצמו לא ביצע ההזמנה, הוא לא חתום על ההזמנה ולכן, רק התובעת - הגב' דליה לאור- (להלן:"התובעת") היא בעלת הדברים של הנתבעת, משום שרק היא יודעת את העובדות הקשורות לאותה הזמנה ואילו למר לאור אין כל מעורבות בדבר. ב) בדיון של יום 25.7.13 אכן התייצב מר לאור ואישר את טענותיו של מר שטורם וטען, שהתובעת לא יכלה להתייצב מפאת מצב בריאותי והוא מאשר, שאכן התובעת היא זו אשר טיפלה בנושא ולא הוא, אך בכל זאת טען לגופו של עניין, בטענה של חוסר דיוקים והוא חזר על הבקשה בכתב התביעה, לבטל העסקה ולהשיב את עלות הספה. (ראה עמ' 2 לפ' יום 25.7.13). ב. א) אכן, מקבל אנוכי את טענתו של מר שטורם, שמי שבקיא בעובדות ההזמנה, היא התובעת ואילו למר לאור אין כל מעורבות ונגיעה בביצוע ההזמנה. מעורבותה האישית בלבד של התובעת עולה גם מהמכתבים ששלח ב"כ התובעת אל הנתבעת, שם המתייחס עוה"ד:" למרשתי" בלבד ולא "למרשי" ולכן, מלכתחילה הייתה אך ורק התובעת בעלת הדברים של הנתבעת. ב) יחד עם זאת, למרות שמר לאור טען תחילה, שהתובעת היא זו אשר טיפלה בנושא ולא הוא, בכל זאת עולה מהמשך עדותו, שהוא יחד עם התובעת נכנסו לחנות הנתבעת וחיפשו ספה אירוח וראו הספה בתצוגה. (ראה עדותו של מר לאור בעמ' 3 לפ' יום 25.7.13). טענותיו של מר לאור, על כי גם הוא הצטרף לתובעת בחיפושיו אחר ספת אירוח וכל שהעיד בבית המשפט בעניין זה - לא הוכחש ולא נסתר על ידי הנתבעת ולכן, אין מקום כבר בשלב ראשוני זה למחוק את מר לאור כתובע בתביעה זו. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שבחנתי את טענותיהם ואת חומר הראיות, אני מחליט לדחות את תביעת התובעים - זאת מהנימוקים הבאים: א. התובעים ביצעו ההזמנה ביום 4.10.12 בה מפורטים פרטי הספה ובסופה של אותה הזמנה נכתב בצורה בולטת והנראית לעין: "הזמנה מיוחדת". אם ביום ביצוע ההזמנה, סברו המזמינים, שאין מדובר בהזמנה מיוחדת, היה עליהם להעיר עוד באותו שלב, שיש למחוק את ציון: "הזמנה מיוחדת", אך משלא התנגדו בעת ביצוע ההזמנה לרישום הנ"ל- אין התובעים יכולים להכחיש בעדות בעל פה את שנרשם בידיעתם ובנוכחותם במסמך בכתב. ב. א) אין חולק בין הצדדים, שביום 15.10.12 סופקה הספה לבית התובעים וביום 30.10.12 שלחו התובעים מכתב לנתבעת, באמצעות ב"כ ובסעיף 8 לאותו מכתב צוין, שהתובעים הגיעו אל חנות הנתבעת בתאריך 29.10.12 להודיע על ביטול העסקה. ב) ביום 31.10.12 השיבה הנתבעת על המכתב הנ"ל ובסיום אותו מכתב ביקשה הנתבעת לאפשר לנציג מטעמה להגיע לבית התובעים, לבדוק ולראות אם בכלל קיים פגם בספה. ב"כ התובעים השיב על פנייה זו של הנתבעת ובתשובה זו, אין כל התייחסות לבקשת הנתבעת לאפשר לה לבוא ולבדוק אם קיים פגם, אלא נאמר בו, שהתובעים עומדים על ביטול העסקה הן בשל הפגם בספה והן על פי הוראות הדין. ג. באשר לאמור במכתב התשובה של ב"כ התובעים על האפשרות לבטל העסקה, הן בשל הפגם בספה והן על פי הוראות הדין, טענות אלו, אינן עומדות להגנת התובעים - זאת בשל שלושה אלה: א) מטענות התובעים עולה, שהפגם עצמו עליו מלינים התובעים, אינו פגם אחיד, אלא כל אחד מהם מעיד על פגם אחר, רוצה לומר: בסעיף 8 לכתב התביעה נטען, שהתברר: " שקורת המיטה עשויה (ככל הנראה) מברזל, כך שהסיבה שבגינה לא ניתן לעשות שימוש בספה כמיטה הינה בליטה מברזל הבולטת מעל גובה המזרן..", לעומת זאת, מעיד מר לאור, שהספה נראית טוב, גם איכותית ואין להם שום טענות, אך לגבי הפגם אומר מר לאור, שהתברר להם:" שהחיבורים מפריעים לשינה", דהיינו לא בליטת ברזל הבולטת מעל גובה המזרן, אלא החיבורים מפריעים לשינה וממשיך מר לאור ומסביר, שהוא עצמו ניסה לשכב על הספה וזה לא נוח. (ראה סעיף 8 הנ"ל לעומת דברי מר לאור בעמ' 3 לפ',ש' 12 - 14, ההדגשות הנ"ל שלי- ג.ב.). ב) התובעים לא הוכיחו פגם כלשהו בספה. היות ומלכתחילה היו מלווים התובעים על ידי עו"ד, אזי אין ספק, שעוה"ד ידע, שעל מנת להוכיח פגם בספה - פגם כפי שנטען על ידי התובעים- אין תובעים יוצאים ידי חובה רק על ידי הצהרה בלבד, אלא על תובעים הטוענים לקיומו של פגם - להוכיח את טענותיהם על ידי חוות דעת מקצועית ותהא זו חוות דעת של מומחה או חוות דעת של בעל מקצוע הנוגע לעניין. התובעים לא הוכיחו כלל קיומו של פגם הנטען על ידם או פגם כלשהו. ג) מר לאור, העיד בצדק שרצוי היה שגורם שלישי חיצוני, ישכב על המיטה במשך שעתיים - ולא כל הלילה- על מנת שתהא הוכחה כלשהי לבית המשפט על הפגם אותו תארו התובעים בכתב התביעה, אך התובעים לא דאגו להביא בפני בית המשפט הוכחה כלשהי - לא של מומחה, לא של בעל מקצוע מתאים וגם לא של צד שלישי חיצוני על מנת להוכיח טענותיהם. (ראה דברי מר לאור בעמ' 4 לפ',ש' 20- 21). ד) כפי שציינתי לעיל, בוצעה הזמנת התובעים כהזמנה מיוחדת בבד לפי בחירת התובעים ולכן, אם סומך ב"כ התובעים על ביטול על פי דין, הרי שבהתאם לסעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010, חלה הגבלת זכות הביטול על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות. (סעיף 6(2) לתקנות הנ"ל). לכן, אין זה מובן מאליו, שכל עסקה ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום האספקה. ד. א) גם אם היו מוכיחים התובעים קיומו של פגם - כפי שנטען בכתב התביעה- גם אז, אין ולא היה מקום למנוע מנציגי הנתבעת לבדוק את אותו הפגם ואם הפגם ניתן לתיקון- אם לאו. מר שטורם הוכיח בבית המשפט את הניסיונות שנעשו על ידי נציגי הנתבעת ליצור קשר עם מי מהתובעים על מנת לאפשר להם לבדוק הפגם - אם הוא ניתן לתיקון ואף הוסכם על ידי נציגי הנתבעת, שאם התברר, שהפגם לא ניתן לתיקון, אף לספק לתובעת ספה חדשה. (ראה טענה זו בסעיף 3 לכתב ההגנה). ב) כפי שעולה ממסמכי הנתבעת, הרי שלאחר שנשלח אליה מכתבו של ב"כ התובעת, ניסו נציגי הנתבעת ליצור קשר עם התובעת על מנת לבדוק את מהות הפגם. הנתבעת אף צרפה לכתב ההגנה תרשומת פנימית - בעקבות הודעת התובעת על פגם כלשהו בספה- ותחת הכותרת:"ניסיון תיאום" מיום 31.12.12 נרשמו ההערות הבאות: "מחלקת שירות- הלקוחה מסרבת לקבל שירות" והערה נוספת:" מכיוון שהלקוחה מסרבת לקבל שירות - התקשרתי אליה בעצמי- הגב' לאור מסרבת לקבל טכנאי שירות וטוענת שהיא לא מרוצה מהקניה שלה - והיא מתחרטת. לכן בכל מקרה מעוניינת בהחזרת המיטה לחנות". ג) בנוסף לאמור לעיל, מתברר גם, שלאחר הגשת התביעה, עדיין ביקר ביום 17.6.13 טכנאי מטעם הנתבעת בבית התובעים ולאחר שבדק את הספה, הוא הגיע למסקנה, שהספה תקינה ואין שום פגם. (ראה המסמך שצורף לבקשה מיום 23.6.13 והחלטת בית המשפט מאותו יום). כפי שכבר ציינתי לעיל, התובעים לא סתרו - במסמך כלשהו- את ממצאיו של הטכנאי אשר ביקר בבית התובעים ביום 17.6.13. 5. לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחליט לדחות את תביעת התובעים. למרות התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי שיש מקום לחייב התובעים בהוצאות- לאור הנסיבות, כפי שהועלו בבית המשפט- וכל צד ישא בהוצאותיו. בשולי פסק דין, ממליץ אנוכי בפני הנתבעת, שלמרות התוצאה אליה הגעתי ולאור הצהרתו של מר שטורם במהלך הדיון, אשר הצהיר, שעדיין רשאים התובעים לקבל שירות בשנות האחריות על כל בעיה שיש - על הנתבעת לבדוק אם קיימת בעיה ואם קיימת בעיה, לפתור אותה במסגרת תקופת האחריות. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. רהיטים (תביעות)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)