תביעה להחזר שכר לימוד - במעמד הרישום לקורס הסביר כי סובל מלקות למידה קלה

בתביעתו להחזר שכר הלימוד טוען כי במעמד הרישום לקורס הסביר כי סובל מ"לקות למידה קלה" וכי היא השיבה לו ש"לא תהיה כל בעיה". אלא, שלטענתו, לאחר תחילת לימודיו בקורס, ומשהוגדר תחילה - לאחר מבחן בסיסי שנעשה לו, כמתאים ל"רמה 2" הוא "לא מצא את עצמו שם" והיה לו קשה. לכן, לבקשתו הוא הועבר לרמה 1 אך לאחר מכן חזר לרמה 2, עד שקצה נפשו והוא מאס בלימודים, ידיעותיו בשפה האנגלית נותרו גרועות כשהיו, בטחונו העצמי נפגע וכספו ירד לטמיון. 5. לשאלותי במהלך עדותו בבית המשפט, השיב התובע כי פנה בעניין זה אל מנהל הנתבעת ששמו עומר, סיפר לו שהוא לא מצליח במבחן וביקש שיתלווה אליו ויבחן את מצבו מקרוב. בסופו של דבר, כך לדבריו, לאחר שהוצע לו להקפיא את לימודיו לתקופה מסוימת והוא עשה כן, "נותרה אצלו צלקת, הוא לא רוצה עוד ללמוד אנגלית" וסבור כי היחס אליו לא היה רגיש מספיק וכי מגיע לו פיצוי בגין הנזק שנגרם לו. 6. נציגת הנתבעת בדיון, מנהלת סניף הנתבעת שבו למד התובע, הגב' נסרין צינמון, טענה בעדותה כי אופן התנהלותו של התובע במהלך תקופת לימודיו בקורס, תרם גם הוא לתחושותיו הקשות שכן הגעתו לשיעורים לא היתה רציפה, הוא לא הגיע מספיק פעמים וגם לאחר פנייתו אל המנהל עומר, הוא לא שיתף פעולה כלל עם נסיונות אנשי הצוות במקום, לסייע לו. בתגובה לדברים אלה, טען התובע כי הגיע לשיעורים 3 פעמים בשבוע במשך כחודש וחצי לפחות וכי "השקיע בזה המון". 7. נציגת הנתבעת הוסיפה וספרה כי בתחילת שנת 2013 או בסמוך לכך, הגיע התובע אל משרדי הנתבעת ודרש את כספו בחזרה. לטענתה, לאחר שבדקה והבינה כי לא תוכל להשיב לו את כספו, היא הציעה לו לחזור ללימודים והבטיחה כי תדאג לכך שתהיה לו "חוויה מתקנת", אלא שהתובע סרב להצעה והודיע לה כי בכוונתו להגיש תביעה. גם במהלך הדיון שהתקיים בפני, משחזרה הגב' צינמון על ההצעה ואמרה: "גם היום אני מוכנה לקחת אותו תחת חסותי", הבהיר התובע באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי לא יסכים לכך, באמרו: "אין סיכוי בעולם שאני אלמד אצלם. אם אני אלמד אנגלית, אני אסע לארצות הברית ואלמד ברחוב...". 8. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שצורפו לכתבי טענותיהם ובהסכם ההתקשרות נ/1, הוריתי לנציגת הנתבעת להמציא לבית המשפט הן את דו"ח הנוכחות של התובע בשיעורים והן את ציוניו במבחנים שנערכו לו במהלך הלימודים. בנוסף לכך, הבהרתי לתובע כי היה ויש ברשותו רישום כלשהו של מועדי הגעתו לקורס, כי אז יוכל הוא להגישם גם כן. 9. התובע לא הגיש ראיות נוספות לתיק בית המשפט ואילו הנתבעת הגישה לעיוני דו"חות שונים המתייחסים לתקופת השתתפותו של התובע בקורס ואשר מהם עולה התמונה הבאה: בסך הכל, למד התובע אצל הנתבעת תקופה של כחודשיים. בתחילת הלימודים שובץ ברמה 2, ב- 3.11.11 עבר לרמה 1, ב- 7.11.11 חזר לרמה 2 וביום 1.12.11, כחודש ושבוע לאחר תחילת הלימודים חזר לרמה 1 בה נשאר עד ה- 28.12.12. מתוך 7 שיעורים מסכמים שתואמו לו, בין התאריכים 8.11.11 ל- 12.1.12, הגיע התובע אל 3 בלבד, שהאחרון בהם היה ביום 13.12.11. מתוך 5 שיעורי העשרה שתואמו לו בין 6.11.11 ל- 13.12.11, הגיע התובע לשיעור אחד בלבד. התובע נכנס פעמים רבות אל מערכת הלמידה מול מחשב אצל הנתבעת, זמני השהייה שלו במערכת היו קצרים - בין 2 ל-10 דקות בכל פעם, והציונים שהוא קיבל במבחנים היו בדרך כלל גבוהים (בין 80 ל- 100) ובחלק קטן מהמקרים נעו בין 60 ל- 80. בתחילת לימודיו הצהיר התובע על רצונו בשיפור כללי של השפה האנגלית ובתיק האישי שלו כי יש להיות סבלניים כלפיו. בהמשך, בעקבות תלונתו על קושי בלימודים, הוסבר לו שהוא ככל הנראה התחיל ברמה שלא התאימה לו וב- 1.3.12 סוכם כאיתו כי הוא יקפיא לימודיו וייצור קשר מחדש לשם חידושם, אלא שהוא לא עשה כן. 10. במהלך עדותו בפני, הסביר התובע את הרקע להחלטתו להירשם לקורס. להתרשמותי, נרשם התובע אל הקורס מתוך ציפיה לתהליך לימודי קל עם תוצאות שיפור מהירות - כזה שיקנה לו כלים לניהול עסקיו בחו"ל. אלא, שעד מהרה הסתבר כי הוא ככל הנראה שובץ מלכתחילה ברמה שלא התאימה לו, הדבר הוסבר לו והוא קבל את ההצעה להקפאת הלימודים וחידושם בהמשך. תחת זאת, ורק כ- 10 חודשים לאחר מכן, החליט התובע לנקוט כנגד הנתבעת בהליך משפטי - זאת לאחר שבהגיעו עצבני אל משרדיה, דרש את מלוא כספו בחזרה ואמר לגב' צינמון כי "הוא צריך היה להתקרר כי אחרת היה שובר למישהו מחשב על הראש" (ר' דברי הגב' צינמון בעמ' 2 לפרוטוקול). 11. לאחר בחינת טענות הצדדים והמסמכים שהוגשו לעיוני, דעתי היא כי דין תביעה זו להידחות. לטעמי, אין המדובר במקרה של אי התאמה שיכול היה להבדק ולהמנע מבעוד מועד כפי שקורה לעיתים במצבים שבהם אדם נרשם ללימודים ובתוך זמן קצר מאוד מבין כי אין הם תואמים את ציפיותיו בתכניהם ואז מוצא עצמו מול שוקת שבורה כשמוסד הלימודים מסרב להשיב לו את כספו לנוכח העובדה שהוא חתם בשעתו על מסמך שאופיו מקפח. במקרה זה מדובר במי שנטל חלק בכ- 1/3 מהקורס, ואשר לכל היותר התקשה בלימודים בשל שיבוצו מלכתחילה ברמה לא מתאימה, הסכים להקפיא את לימודיו ולשוב אליהם במועד מאוחר יותר ובסופו של דבר פעל בניגוד לסיכום זה. שוכנעתי כי נציגי הנתבעת גילו כלפי התובע מידה גבוהה של הבנה, סבלנות ורצון טוב והתרשמתי כי לו היה מפחית מכעסיו ומשתף פעולה עם היד שהושטה לו, היה צולח את הקורס ומשפר את ידיעותיו ורמתו בשפה האנגלית. התוצאה היא שהתביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך 400 ₪ וזאת בתוך 30 יום שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 יום. השכלה גבוההדיני חינוךביטול קורס / החזר שכר לימודליקויי למידהשכר לימוד