נטען כי סלקום לא מפצה על החזר הרשאת הוראת קבע שנגרמה כתוצאה מטעות שלה

טען שסלקום לא מפצה אותו על החזר הרשאת הוראת קבע שנגרמה כתוצאה מטעות שלה, ומתייחסת אליו באדישות ובזלזול, הכל כמפורט בתביעה. התובע נמנע מלציין בתביעתו כי הנתבעת העניקה לו סוללה חדשה ללא עלות, מסרה בידו מכשיר חילופי שטרם השיב לה וזיכתה בסכום של כ- 1,200 ₪. התובע חזר על טענותיו הנ"ל גם בעת הדיון. הזכיר שבמשך תקופה ארוכה (למעלה מ-6 חודשים) שב וחזר ושב על ניסיונות לקבל שירות תיקון מהנתבעת, לשווא. ביקורים במרכזי השירות ושיחות טלפוניות מרובות לא הועילו, למרות שהמכשיר נלקח לתיקון, הוחזר מקולקל, וחוזר חלילה. הנתבעת סבורה כי אין מקום לכל פיצוי שהוא. לשיטתה, פנייתו הראשונה של התובע, בעניין תקלת סוללה שאינה נטענת, נעשתה כשנתיים וחצי לאחר רכישתו. בדיקות שערכה העלו, כי הסוללה שבמכשיר נרכשה על ידי התובע אצל גורם אחר, ואיננה חוסה באחריות היצרן. לפיכך, הציעה לתובע לרכוש סוללה חדשה, או לפנות לגורם החיצוני שמכר לו אותה. לאחר שהתובע התעקש כי התקלה במכשיר, ולא בסוללה, אפשרה לו לקבל סוללה חדשה ללא תשלום. או אז, שינה התובע את עמדתו והחל לטעון כי התקלה במכשיר עצמו. לפנים משורת הדין, הנתבעת נתנה לתובע מכשיר חלופי, אולם התובע מסרב להחזירו. זאת ועוד, הנתבעת העניקה לתובע זיכוי המהווה 90% מהחיובים בהם חוייב, לפנים משורת הדין ועל מנת להשביע את רצונו. אף מחווה זו אינה מספקת את התובע. הוכחת התקלה: המחלוקת שבין הצדדים היא הגורם לתקלה, כאשר לשיטת הנתבעת מדובר בסוללה שנרכשה אצל גורם חיצוני ואיננה סוללה מקורית, ואילו התובע טוען כי המכשיר עצמו "פורק את הסוללה". התובע לא הציג חוות דעת ביחס לטענתו כי מקור התקלה במכשיר. לו רצה להוכיח את אחריותה של הנתבעת לתיקון המכשיר במסגרת אחריות היצרן, היה עליו לעשות כן. התובע העיד: "גם היום אני טוען שהמכשיר לא תקין. אני אומר שזה לא יכול להיות שכל הסוללות לא היו תקינות. מדובר ב-5 סוללות. זה בטוח שהמכשיר פורק את הסוללה. כשבאתי להכניס את המכשיר לסלקום הוא שם סוללה תקינה ואז כביכול המכשיר תקין. כל פעם המכשיר חוזר מתיקון כביכול תקין ואז זה שוב זה פורק לי". (עמ' 1 שורות 19-22 לפרוטוקול) חרף עדות זו, אין בידי התובע הסבר מניח את הדעת לכך שבמשך שנתיים וחצי הסוללות עבדו כהלכה ולא הושפעו מאי תקינות המכשיר: "לשאלת ביהמ"ש איך במשך כל השנתיים וחצי הסוללות לא נפרקו, אני אומר מה הקשר? גם רכב אחרי כמה שנים הוא מתחיל להתקלקל. אני חושב שאין קשר. הסוללה המקורית שבאה עם המכשיר, המכשיר דפק את הסוללה, זרקתי את הסוללה. לא ידעתי שככה זה יתפתח" (עמ' 2 שורות 3-6 לפרוטוקול) אני סבורה שבהעדר חוות דעת של מומחה בתחום הרלוונטי, לא ניתן לקבוע באופן ברור, במידה שהתובע חייב בהוכחתה, כי המכשיר הוא זה שגורם לקלקול הסוללות. ראשית, באופן תמוה, החל התובע להתלונן על התקלה שנתיים וחצי לאחר שרכש את המכשיר, כאשר בטווח הזמן הזה רכש סוללה מגורם אחר שאיננה כלולה באחריות. התובע לא הצליח להוכיח החלפה של 5 סוללות כטענתו. התובע גם לא סתר את טענת הנתבעת כי בעת בדיקת המכשיר במרכז השירות, פעלו המכשיר והסוללה שסופקה לו באופן תקין. אני סבורה שהנתבעת עשתה מאמצים מניחים את הדעת לספק את רצונו של התובע כלקוח שלה, לרבות שסיפקה לו סוללה שלא הייתה חייבת לעשות כן, הכל במטרה לברר אם המכשיר תקול. לטעמי, הנתבעת נתנה לתובע שירותים ואף זיכתה אותו בסכום כסף משמעותי, אשר יחד עולים בשווים על תיקון מכשירו של התובע, לו היה מקולקל. אם אומנם התקלה במכשיר, מה מנע מהנתבעת לתקנו במקום לשוב ולהעמיד לתובע אמצעים ושירות ששווים עולה על שווי התיקון? מכל מקום, אין חולק כי היום מחזיק התובע במכשיר חליפי, ואין לו טענה כלפיו, כך שלא ברורה טענתו כי עדיין יש להטיל על הנתבעת את חובת תיקון מכשירו. סכום התביעה: אף אם הייתי הולכת לשיטתו של התובע, ומניחה כי הוכיח שהמכשיר בלתי תקין, הרי שלא ראיתי הצדקה לפצות אותו בסכומים שדרש. אומנם, התובע ביקר במרכזי השירות לא פחות מ-7 פעמים ואף קיים שיחות מרובות עם נציגי הנתבעת. התובע לא הציג כל סימוכין על סכומים של כ-2,300 ₪ בגין חיובים ביתר. התובע לא פירט חיובים אלה באופן נאות ולא ניתן להבין כיצד הגיע למסקנה שחויב ביתר. התובע לא מסר אסמכתאות על התחייבויות הנתבעת, לכאורה, לזכות אותו בסכומים כאלה ואחרים, שפירט בסייפא לתביעתו. מכל מקום, הפיצוי בסכום הנדרש הוא גבוה לטעמי, ומופרז בנסיבות המקרה. התובע סיכם כי ביקר עשר פעמים במרכז השירות, קיים למעלה מ-12 שיחות טלפוניות והמתין לשלוש שליחויות. גם אם נכון הדבר, וגם אם נאלץ לעמוד באמור בשל רשלנותה של הנתבעת, אין הדבר מצדיק, לטעמי, פיצוי בסך 27,000 ₪. לנוכח כל האמור מעלה, לא מצאתי מקום לקבל את תביעתו של התובע, שכן סברתי: א. כי לא עלה בידו להוכיח את רשלנות הנתבעת והפרת חובותיה כלפיו; ב. כי הנתבעת נשאה בהוצאות עבור התובע בסכומים העולים על הסכום שהייתה נדרשת לו לתיקון המכשיר לו היה המכשיר מקולקל; ג. כי הפיצוי מופרז וחורג מפרופורציה ביחס לנסיבות המקרה. התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 400 ₪. בנקהוראת קבעסלקוםסלולר (תביעות)