הודאת בעל דין במכתב ב"כ: דברי עורך דין כדברי הלקוח עצמו

הודאת בעל דין במכתב ב"כ: דברי עורך דין כדברי הלקוח עצמו שכן הכלל הוא כי "שלוחו של אדם כמותו" ואין מניעה אף להכיר בהודאת בעל דין שנעשתה במכתב ב"כ (ראה למשל ע"א 3402/95 ש. גמליאל חברה לבנין ופיתוח בע"מ נ' ש. ארצי חברה להשקעות בע"מ (1997) בסעיף 38 לפסה"ד). כידוע, "הודאת חוץ" דהיינו הודאה הנעשית מחוץ למסגרת הפורמלית של ההליך המשפטי, וכזו היא ההודאה הנטענת בפני, הינה ראיה ככל ראיה אחרת, ומשקלה הראייתי נתון לשקול דעת בית המשפט (י. קדמי "על הראיות" (2009) בעמ' 1385 והפסיקה בה"ש 16). עורך דיןהודאת בעל דיןמסמכיםלקוחות