הסדר עונש לנאשם בעל גיליון הרשעות בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

צבר לחובתו 13 הרשעות תעבורה כאשר גיליון ההרשעות עדכני ליום 1.3.12. לחובת הנאשם 5 עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. ב"כ המאשימה עותר להשית על הנאשם במסגרת מטווה להסדר עונש מאסר לתקופה של 6 חודשים אשר ירוצה ב עבודות שירות כאשר הוא מציין כי הסנגור רשאי לעתור עונש מאסר לתקופה של 3 חודשים. עוד מבקש ב"כ המאשימה להשית על הנאשם עונשים של פסילה בפועל, ולהפעיל את עונש הפסילה המותנה בהרשעה מספר 9 לתקופה של 3 חודשים, פסילה על תנאי וקנס כספי. ב"כ הנאשם מציין את נסיבות ביצוע העבירה כך, שלטענתו הנאשם לא ידע שמניין הימים בעונש הפסילה שנגזר עליו בבימ"ש לתעבורה בצפת טרם החל. הסנגור מציין כי מדובר במהנדס בניין, אחראי על פרויקטים רבים ברחבי הארץ, אחראי, הודה מיד במיוחס לו ועל כן עותר הוא לתקופת מאסר של 3 חודשים שירוצו במסגרת של עבודות שירות. הנאשם נשלח לקבלת חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות ונמצא מתאים לריצוי עונש מאסר בדרך של עבודות שירות. דיון במסגרת השיקולים לגזירת הדין העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו. כאשר מדיניות הענישה אמורה להעביר מסר ברור על מי שבהתנהגותו פוגע בערך החברתי שהינו בטחון הציבור וסיכון המשתמשים בדרך. בפסק הדין עפ"ת (מרכז) 5492-08-09 מדינת ישראל נגד בן אור עטיה סקרה כבודה השופטת הבכירה נגה אהד את הפסיקה והעונש ההולם של הנוהג בזמן פסילה: מפסיקתו של ביהמ"ש העליון עולה כי העונש הראוי ההולם לעבירה של נהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל ופסילה לתקופה ממושכת. ראה לעניין זה ע"פ 324/88 אלאעסם נ' מדינת ישראל פד"י מב(3) 728, שם נאמר: "ערעור זה מופנה כנגד משך תקופת המאסר המצטברת שמגעת יחדיו ל-12 חודשים מאסר. טענת הסנגור היא שהתקופה ארוכה מדי, שלא נשמע כדבר הזה בהליכים מאותו סוג, ושחומרת העונש איננה נותנת ביטוי לנסיבות המקלות… אין, בכל הכבוד, ממש בטענת הסנגור. עונש כפי שהוטל על המערער הוא עונש שמוטל בנסיבות דומות; ואם היה יסוד לטענה, כי בגין נהיגה בזמן פסילה לא מטילים עונש מאסר של 12 חודשים, כי אז הגיע הזמן שכך ייעשה נוכח חומרת העבירה ושכיחותה". בע"פ (י-ם) 2248/08 אדרי יעקב נ' מדינת ישראל, הערעור נסב על חומרת העונש שגזר בימ"ש קמא - 11 חודשי מאסר בפועל והפעלת 6 חודשי מאסר (אשר נפסקו כנגד המערער ביום 30.11.05 בת.ד. 9047104 לריצוי בחופף) - בגין הרשעתו של המערער על פי הודאתו בביצוע עבירות של נהיגת רכב בזמן פסילה וללא ביטוח. בגזר הדין מציין ביהמ"ש: "אין ספק כי העונש אשר הושת על המערער הינו חמור, בעיקר נוכח גילו של המערער (51 שנה) ומצבו הבריאותי והנפשי, כפי שתואר. המערער מדגיש את נסיבותיו האישיות הקשות. המערער היה מעורב בתאונה קטלנית קשה אשר השליכה על מצבו האישי והנפשי בצורה קשה. במצב זה ניתן היה לצפות כי הוא למד לקח ואיננו עוד מוכן להפר את צווי ביהמ"ש וכי עליו להתנהג בהתאם. הנימוקים אשר מנה הסנגור בהם פירט את התנהגות המערער והפרתו לצווי ביהמ"ש, אינם משכנעים כלל ועיקר, נהפוך הוא, הרושם העולה מהתנהגותו של המערער הוא שהוא לא השלים עם פסיקת ביהמ"ש ובחר לעשות דין לעצמו... אינני מטיל ספק כי נסיבותיו האישיות של המערער אינן קלות, אך אין באלה כדי להביא להתערבות בגזר הדין" ברע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' מורד אבו לבן תק-על 2007(2) 1027 בעמ' 1028, נפסק על ידי כב' השופט לוי כדלקמן: "נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור, נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבט זלזול בצווים של ביהמ"ש; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב (רע"פ 410/04 מזרחי נ' מדינת ישראל, לא פורסם, מיום 7.3.054; רע,פ 7019/04 אופיר נ' מדינת ישראל, לא פורסם, מיום 12.8.04; רע"פ 9399/04 קרקי נ' מדינת ישראל, לא פורסם, מיום 30.1.05; רע"פ 3878/05 בן גוזי נ' מדינת ישראל, לא פורסם, מיום 26.5.05; רע"פ 7523/06 מועסי נ' מדינת ישראל, לא פורסם, מיום 25.9.06). על כן נקבע בסעיף 67 לפקודת התעבורה כי "מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתוקפה, הוא נוהג ברכבו כשנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו... דינו מאסר 3 שנים". בבג"ץ 5206/06 חכמון נ' הממונה על עבודות השירות נאמר מפי כב' השופטת פרוקצ'ה: "דעתו של בימ"ש זה כי העונש על נהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל ולא בעבודות שירות. עבודות שירות אין בהן כדי למנוע המשך נהיגה בזמן פסילה. מי שנמצא נוהג בזמן פסילה אומר בעצם נהיגתו לביהמ"ש - הפסילה אינה מרתיעה... רק השמתו מאחורי סורג ובריח תמנע בפועל המשך נהיגתו בזמן פסילה. ביהמ"ש העליון עמד לא אחת על העונשים המחויבים מנהיגה בזמן פסילה, וכוונתו לענישה מחמירה, לרבות מאסר בפועל, ולא בעבודות שירות... המערער נמצא לא כשר לבצע עבודות שירות, ואין מקום שביהמ"ש יתערב בהחלטתו זו של הממונה, הגם שעצם הטלת עבודות השירות במקרה זה מנוגדת להלכה ולפסיקה". משמעות נהיגה בפסילה - הרחקת הנוהג ברכב מהכביש לתקופה עליה יורה בימ"ש בשל הרשעה בעבירת נהיגה חמורה דיה בגינה מצא בימ"ש להרחיק הנהג מהכביש בשל המסוכנות הנשקפת מנהיגתו של הנהג לעצמו ולכלל המשתמשים בדרך. נהיגה בזמן פסילה משמעותה, והלכה למעשה באה לומר לבית המשפט כי על אף הוראת בית המשפט מוצא הנוהג ברכב להתעלם במודע מהחלטת בימ"ש, מהתנהגותו שלו, קרי של המערער על הכביש, מהמסוכנות הנשקפת בנהיגתו ולהמשיך בשלו. סבורתני כי המאשימה בטיעוניה לעונש ובעתירתה לתקופת עונש המאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, הקלה עם הנאשם, ככל הנראה לאור הנסיבות כפי שפורטו על ידי הסנגור. מובהר בזאת כי אילו לא היתה מגבילה עצמה המאשימה לתקופת מאסר זו, בית המשפט היה גוזר עונש מאסר לתקופה ארוכה יותר מאחורי סורג ובריח. שכן, לנאשם עבירות נוספות רבות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. לאחר שהתחשבתי בדברי הסנגור לעונש, כפי שהובאו בפרוטוקול הדיון ביום 20.3.13, במצבו הכלכלי של הנאשם, בהודיית הנאשם, ולאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני הצדדים, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 1. דנה את הנאשם למאסר לתקופה של 6 חודשים. המאסר ירוצה בהתאם לחוות דעת הממונה על עבודות שירות בדרך של עבודות שירות ב"עמותת חוכמה" ברחוב רוטשילד 38, חדרה. על הנאשם, נוכח חג איד אל פיטר, להתייצב ביום 18.8.13 בשעה 8.00 במפקדת מחוז מרכז צפון, ביחידה על עבודות השרות בכפר מג'אר. מובהר לנאשם, כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים וכל חריגה מכללים אלו, יש בה כדי להפסיק את עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל. 2. הנני מורה על מאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירות בהן הורשע, או נהיגה בפסילה, או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. 3. הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 15 חודשים במצטבר לכל עונש פסילה אחר העומד כנגד הנאשם. 4. דנה את הנאשם לקנס בסך של 2500 ₪ או 100 ימי מאסר שישא תמורתם. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.8.13 ובכל 1 לחודש שלאחריו. הנאשם הונחה לקבל שובר תשלום במזכירות בית המשפט. 5. מורה על הפעלת עונש פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים כפי שפסק על תנאי בית משפט תעבורה צפת ביום 7.9.10 בתיק 10200984556 לריצוי באופן מצטבר. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום. משפט פלילימשפט תעבורההרשעהנהיגה ללא רישיוןרישיון נהיגה