היקף התערבותו של בג"צ בהחלטות בית הדין לעבודה

במרבית המקרים בג"צ (בית הדין הגבוה לצדק) נוהג בריסון בכל מה שקשור להתערבות בהכרעותיו של בית הדין הארצי לעבודה. בג"צ יתערב בהכרעותיו של בית הדין הארצי לעבודה רק בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: התנאי הראשון הוא כי נפלה טעות משפטית מהותית בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה. התנאי השני הוא שהצדק מחייב התערבותו של בג"צ לאור נסיבות העניין. למעשה נדרש כי החלטת בית הדין הארצי לעבודה תהא מוטעית בעליל על מנת שתהא מוצדקת התערבותו של בג"צ. בג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)בית הדין לעבודה