ניצול יחסי מרות בעבודה

הגדרת המונח יחסי מרות : המונח "יחסי מרות" במקום עבודה אינו מתייחס רק ליחסי מרות ישירים, אלא גם למצב דברים בו העובד והעובדת נמצאים במעמדות שונים בהירארכיה הארגונית. עצם השוני במעמד, מעניק לבכיר מבין השניים כוח והשפעה על העובד ועל מעמדו במקום העבודה, אף בלא הפעלת לחץ או כפייה מפורשים מצידו כלפיו, ואף אם אין כל כוונה ליצור לחץ או כפייה כאמור. ניצול יחסי מרות : בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסיקתו כי בהטרדה מינית המתבצעת במקום העבודה תוך ניצול מרות, אין הכרח להראות את חוסר העניין של המוטרד באותה הטרדה נוכח העובדה שמערכות יחסים במסגרת יחסי העבודה הכוללים יחסי מרות, יכולות להוות קרקע פורייה לניצול בעל אופי מיני של הכפוף ובהתקיים יחסי מרות, הגישה הרווחת כיון בבתי המשפט היא כי גם במקרים של הסכמה לכאורה של העובד להתנהגויות מטרידות, בית המשפט יקבע כי ההתנהגות אינה בגדר הסכמה. השאלה האם ממונה ניצל את מרותו לביצוע מעשים המהווים הטרדה מינית, תוכרע בשים לב למכלול הנסיבות וההקשר ובנוסף, יש לבחון האם הנפגע היה מודע למעמדו של הפוגע במקום העבודה. הטרדה מינית