נטל ההוכחה בתביעה שעילתה הטרדה מינית

יש הטוענים שעל העובדת המתלוננת רובץ נטל הוכחה מוגבר שהרי מדובר בעבירה פלילית שהיא גם עילה אזרחית, אולם הדעה הרווחת בבתי הדין לעבודה בתביעה מכח החוק למניעת הטרדה מינית היא כי נטל ההוכחה הנדרש הוא נטל ההוכחה הנדרש בתביעה אזרחית רגילה. בית הדין לעבודה קבע כי יש להכריע באשר למידת נטל ההוכחה הראשוני המוטל על המתלוננת מאחר והטרדה מינית היא גם עבירה פלילית על פי סעיף 15 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בעניין זה יש להפריד בין נטל ההוכחה במשפט האזרחי לבין נטל ההוכחה במשפט הפלילי. משהוכיחה העובדת את המוטל עליה, עובר נטל ההוכחה למעביד, ועליו להוכיח כי פעל בהתאם לחוק או שלא התקיים רכיב בעילה האזרחית של ההטרדה המינית למתלוננת בהטרדה מינית מונחת בעיית הוכחת התביעה והבאת ראיות שישכנעו את בית הדין כי אכן הוטרדה מינית. לעיתים תידרש מתלוננת להעיד על נושא אינטימי ויש שתידרש להציג מסמכים וראיות המצויים לרוב, אצל המעסיק, ועל כן הימנעות מהבאתם לא תעמוד בהכרח לחובתה. בנוסף קיים הקושי הנפשי הכרוך בעצם מסירת המידע על המעשים שנעשו כלפי המתלוננת. בכלל זה יבוא החשש מפני תגובות קרוביה של המתלוננת, תחושת הביזוי שעלולה להיות כרוכה בהליך הוכחת התביעה. נטל ההוכחההטרדההטרדה מינית