התפטרות לאחר לידה - התפטרות עובדת על מנת לטפל בתינוק

: על פי סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים במידה ועובדת התפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילדה יראו לעניין חוק פיצויי פיטורים את התפטרותה כפיטורים, כלומר העובדת זכאית לפיצויי פיטורים כאשר התפטרה על מנת לטפל בילדה תוך 9 חודשים מיום הלידה. בית הדין לעבודה קבע כי הפירוש הנכון לסעיף זה בחוק הוא כי ההתפטרות נועדה לאפשר להורה שהות ארוכה יותר משמעותית עם הילד תוך טיפול בו ולא די בעצם ההתפטרות עקב הלידה כדי שזו תיראה כפיטורים, אלא צריך להראות שההתפטרות היא למטרה מוגדרת של טיפול בילד. קיימת בד"כ חזקה הניתנת לסתירה בידי המעביד שהתפטרות סמוך לאחר לידה היא טיפול בילד שנולד וכאשר עובדת מתפטרת תוך מספר חודשים מיום שילדה ותוך מספר שבועות בחזרתה לעבודה, קיימת בדרך כלל חזקה כי סיבת ההתפטרות של העובדת נוגעת לרצונה לטפל בילד. לידההתפטרות לאחר לידההתפטרות