זכאות עובד עונתי לפיצויי פיטורים

המונח "עונה" לענין חוק פיצויי פיטורים הינו שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד העובד לפחות 60 יום. לעניין הזכאות לפיצויי פיטורים, לפי סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים מקום בו מועסק עובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות במקום עבודה אחד, על המעביד האחרון אשר פיטר את העובד לשלם לו פיצויי פיטורים בגין כל התקופה בה עבד במקום עבודה אחד. התפטרות עובד עונתי : עובד "עונתי" כהגדרתו בחוק לעיל, אשר התפטר לאחר שהשלים שלוש עונות עבודה, מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה, רואים אותו לפי חוק פיצויי פיטורים, כאילו פוטר לעניין הזכאות לפיצויי פיטורים. שינוי במעמדו של עובד עונתי : השינוי במעמדו של עובד במהלך השנים ממעמד של "עובד עונתי" לעובד שאינו עונתי, לא שולל ממנו את הזכאות לפיצויי פיטורים בגין כל תקופת העסקתו במקום עבודה אחד, מאחר ותכלית סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים היא שמירת זכויות עובד המועסק באותו מקום עבודה במשך תקופת עבודתו. פיצוייםעובד עונתיפיטוריםפיצויי פיטורים