חובת הודעה בכתב על כוונת העובד להתפטר - הרעה מוחשית בתנאי העבודה

הטעות הנפוצה ביותר בקרב עובדים שתנאי העסקתם הורעו, היא להתפטר באופן מיידי וללא התראה מוקדמת כאשר הם סבורים כי התפטרותם תיחשב כהתפטרות בדין מפוטר, אולם התפטרות מיידית אינה מקיימת את התנאים לכך שהיא תהפוך לפיטורים המזכים בפיצויים. העובד חייב לתת למעביד מכתב ובו הוא מתריע על כוונתו להתפטר עקב הרעת תנאים על מנת לאפשר למעסיק לנצל את השהות על מנת לתקן את ההפרה בתנאי העבודה להחזיר את המצב לקדמותו. על העובד לתת הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת העבודה. חשוב לזכור כי במקרה שחלפה תקופה ארוכה מדי מאז הרעת התנאים בעבודה, ייתכן כי זכות ההתפטרות כדין מפוטר כבר אינה עומדת לזכות העובד.הרעת תנאיםהתפטרות