משקלו של חוזה עבודה

ההשקפה הרווחת במשפט בישראל היא כי אין בהכרח צורך בקיומו של קשר חוזי כתנאי ליחסי עובד מעביד, למרות שברוב רובם של המקרים קשר חוזי בין מעביד לעובד יאפיין את יחסי העבודה, קיומו של קשר חוזי, אינו תנאי בלעדיו אין קיום של יחסי עובד מעביד והמגמה של בתי הדין לעבודה הינה להעדיף את ההתקשרות האמיתית על פני זו הפורמאלית במקרים שבהם מדובר בתבניות העסקה הבלתי שגרתיות. חוזה עבודהחוזה