איסור על תשלום פדיון חופשה בתוך תקופת העבודה

בית הדין לעבודה פסק כי, מעביד המשלם לעובד "פדיון חופשה" בתוך תקופת העבודה, במקום להעניק אותה לו בעין, גם בהסכמת העובד ואפילו על פי דרישתו, עלול לשאת בתשלום כפול, כלומר המעסיק יהיה לשלם לעובד פדיון מלוא ימי החופשה שהצטבר לזכותו במהלך תקופת עבודתו, ובית הדין לא יתחשב בסכומים שהתיימר המעביד לשלם עובד כפדיון חופשה, במהלך תקופת העסקתו, ולכן ייתכנו מקרים בהם בית הדין יפסוק תשלום גם במקרה זה. פדיון ימי חופשה בתקופת תמורת הודעה מוקדמת : בתי הדין דנו בשאלה האם ישנה זכות לפדיון חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת, הלכה פסוקה הנה כי עובד אינו זכאי בגין תקופה בה הוא מקבל תמורת הודעה מוקדמת לפדיון חופשה וכך פסקו בתי הדין בנושא. חישוב פדיון ימי חופשה : סעיף 13 לחוק חופשה שנתית קובע כי פדיון החופשה ישתלם לעובד בסכום השווה לדמי חופשה שהיו משולמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שהוא חדל לעבוד, כאשר דמי החופשה הן נגזרת משכר העבודה של העובד. פדיון חופשהדמי חופשה שנתית