ימי חופשה לעובדים בענף השמירה - צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה

צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מקנה לעובד זכות לימי חופשה באופן שלעתים הוא עודף על זה שנקבע בסעיף 3 לחוק חופשה שנתית. צו ההרחבה נוקב במספר ימי העבודה שהעובד זכאי להם כימי חופשה בכל שנה (שלא בדרך שננקטה בחוק חופשה שנתית, שם מדובר על ימים קלנדריים הכוללים את ימי המנוחה השבועית). מאחר שאין חפיפה בין הוראות צו ההרחבה לבין הוראות חוק חופשה שנתית בעניין מספר ימי החופשה שעובד בשמירה היה זכאי להם, בתי הדין לעבודה בודקים לגבי כל שנת עבודה רלוונטית אם צו ההרחבה מיטיב עמו לעומת החוק או להיפך ולאחר השוואה בין ההוראות מחילים על העובד את ההוראה המיטיבה עמו יותר מבחינת זכויותיו. ענף השמירהצו הרחבהאבטחהצוויםדמי חופשה שנתית