חיוב המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לאחר הלידה

מטרתו של המחוקק - חוק עבודת נשים : מטרתו של המחוקק, על ידי קביעת תקופת איסור הפיטורים לאחר תום חופשת הלידה, היא להקשות על מעבידים לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה. הוראת החוק מחייבת את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לתקופה מסוימת, זאת על מנת לאפשר לעובדת להשתלב בחזרה במקום העבודה, ולתת לה הזדמנות להוכיח את יכולותיה גם לאחר הלידה. הוראת החוק הינה קטגורית, לא מותירה כלל שיקול דעת למעביד אם להחזיר את העובדת לעבודה, למעט במקרים חריגים המפורטים בחוק עבודת נשים, אשר מתייחסים בעיקר למקרים בהם ישנו קושי כלכלי אמיתי של המעביד בהעסקת עובדים בתקופה הרלוונטית. התכלית מאחורי חוק עבודת נשים : האיסור בחוק עבודת נשים על מעביד לפטר עובדת בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה נועד להתמודד עם התופעה במסגרתה יולדות אשר נעדרות מעבודתן בשל הצורך להיות בשמירת הריון ובחופשת הלידה, נקלעות בעל כורחן למצב בו בשל היעדרותן מעבודה הן עלולות לאבד את מקום עבודתן או את משרתן בה עבדו עובר להיעדרות, חשוב לציין כי גישת בית הדין לעבודה היא כי למעביד אין כלל שיקול דעת אם להחזיר את העובדת בפועל לעבודה. לידהחזרה לעבודהחוק עבודת נשים