פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים

חוקיות פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים : בית הדין לעבודה אשר דן במקרה עובדת שפוטרה מעבודתה במועד בו הייתה אמורה לשוב מחופשת לידה, תוך ששולמו לה פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופדיון עבור תקופת 45 הימים האסורים בפיטורים מכוח חוק עבודת נשים, קבע כי אסור למעביד לפדות בכסף את תקופת איסור הפיטורים ובכך לצאת ידי חובתו, לפיכך, פדיון תקופת איסור הפיטורים בכסף כאשר העובדת מעוניינת ומבקשת לחזור לעבודה, אינה עולה בקנה אחד עם רוח החוק, ומהווה הפרה של חוק עבודת נשים, המקימה זכות לפיצוי. האיסור על פיטורים אינו רק משיקולים כלכליים : גישת בתי הדין בארץ היא כי תכלית ההוראה האוסרת על פיטורים אינה רק כלכלית, והיא נועדה להבטיח את זכותה של העובדת לשוב לעבודתה לאחר תקופה זו. מתן פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים, לרוב, אינו נותן מענה מספיק לנשים אשר מוצאות את עצמן מחוסרות עבודה כאשר עליהן לטפל במקביל ברך הנולד. כך גם, מצבה האישי של האישה מקשה עליה בדרך כלל למצוא עבודה חדשה לאחר שפוטרה ואכן במרבית המקרים נשים בארץ לא מוכנות להסתפק בפיצויים עבור תקופת ההיריון אלא בשריון מקומן בעבודה. פיטוריםפיטורים בהריון