פיצויים בגין הפליה פיטורים

פיצויים בגין הפליה בפיטורים של אישה בהריון : חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מסמיך את בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק אף אם לא נגרם נזק של ממון, כלומר גם במקרה שעובדת פוטרה בגלל הריונה אולם בפועל לא נגרם לה נזק ניתן לקבל פיצוי כספי על עצם ההפליה היות ומטרות הפיצוי היא כפולה הן פיצוי על נזק ממשי והן פיצוי עונשי במטרה לחנך את ציבור המעבידים כולו על מנת להשיג את המטרה הסופית של התנהגות שאינה מפלה כנגד פרטים ואינה ניזונה מסטריאוטיפים, תוך הרתעה ממשית על ידי פסיקת פיצויים כספיים. השיקולים בקביעת הפיצוי הכספי : לצורך קביעת גובה הפיצוי ללא הוכחת נזק בית הדין לעבודה מהביא בחשבון את שיקולים תקופת העבודה של העובדת, גובה השכר שהשתכרה ושהייתה צפויה להשתכר בעבודתה. מידת ההשפלה הנלווית להתנהגות המפלה, כאשר לשם כך יש להביא בחשבון לא רק את אופי האפליה אלא גם את הנסיבות הנלוות לה, כמו כן יש לשקול את היסוד הנפשי של המעביד שהתלווה למעשה האפליה, כלומר לבדוק האם המעביד פעל מתוך כוונה להפלות או מתוך אדישות והאם מדובר בהתנהגות מפלה חוזרת ונשנית או באירוע חד פעמי. פיצוייםפיטוריםהפליה / אפליהאפליה בעבודה