בקשה למינוי מומחה נוירולוגיית ילדים

1. בפניי בקשה למינוי מומחה נוסף בתחום הפסיכיאטריה לקביעת נכותה של כ' ס' (קטינה) (להלן: "המבקשת"). 2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המשיבה") מתנגדת למינוי וטוענת כי המבקשת לא הצביעה על תשתית רפואית ראויה למינוי. 3. בכתב התביעה שהוגש על ידי המבקשת נטען כי בתאריך 9/2/01, בעת שאביה של המבקשת נסע באיטיות לאחור ותוך נסיון לחנות את רכבו, פתחה המבקשת שישבה אותה עת ברכב את דלתו האחורית של הרכב, הוציאה את פלג גופה העליון מחוץ לרכב, מעדה החוצה כאשר רגלה השמאלית נותרה תפוסה ברכב וראשה נחבט בחצר הבטון. 4. ממקום התאונה הובאה התובעת לבית חולים העמק, שם אובחנה כסובלת מהכרה מעורפלת ואושפזה להשגחה למשך 24 שעות. בסמוך לאחר שחרורה החלה המבקשת סובלת מכאבי ראש חדים ונצפו שינויים בהתנהגותה ועל כן אושפזה בשנית בבית חולים העמק עד ליום 15/2/01. 5. למבקשת מונה מומחה בתחום נוירולוגיית ילדים, פרופ' אברהם שטרנברג, אשר קבע כי למבקשת לא נותרה נכות בתחום הנוירולוגיה, אולם המליץ למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה של הילד על מנת לקבוע את נכותה הנפשית של המבקשת ואם קיים קשר סיבתי בין אירוע התאונה לבין מחלתה הפסיכיאטרית. 6. מחומר רפואי שצורף לבקשה עולה כי המבקשת אושפזה בבית חולים רמב"ם בתאריך 14/6/03 בשל אפיזודות חוזרות ונשנות של התעלפויות שלא על רקע אורגני תוך ציון הזיקה לתאונת הדרכים שעברה (ראה דו"ח קבלה מיום 14/6/03). 7. המבקשת הופנתה לאבחון פסיכיאטרי על ידי פסיכיאטר דובר ערבית ואושפזה בבית חולים זיו בצפת לשם השלמת הבירור. 8. במסגרת האבחנה המופיעה בדו"ח אינטיק שמסכם תקופת אשפוזה של המבקשת במחלקה הפסיכיאטרית בצפת מיום 13/1/04 ועד ליום 19/2/04 צויין כדלקמן: "קשייה הופיעו לאחר תאונת דרכים שארעה לפני כשנתיים ונראה שהם תוצאה של האינטראקציה שבין מבנה אישיותה והאירועים הטראומטיים. סוניא היתה מעורבת בשלוש תאונות (שתי תאונות דרכים ושריפת בגדיה) שכפי הנראה נתפסו על ידה כהתערבויות חיצוניות תוקפניות, בעלות עוצמה רבה ושיש בהם איום קיומי ממשי". 9. לנוכח העולה מן המסמכים הרפואיים, סבורה אני כי קיימת תשתית רפואית ראייתית מספקת לצורך מינויו של מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה על פי ההלכה העולה מפסקי בימ"ש העליון, לרבות בע"א 5052/92 גבריאל שיק נ' רונית מטלון ואח', פ"ד מד(2) 216. זאת ועוד, גם המומחה שמונה על ידי לקביעת נכותה של המבקשת בתחום הנוירולוגיה נתן המלצתו למינוי פסיכיאטר לילדים לקביעת נכותה של המבקשת ולקביעת הקשר הסיבתי בין פגיעתה של המבקשת בתאונה ובין מחלתה הפסיכיאטרית. 10. לאור האמור, הנני מורה על מינויה של ד"ר רחל בלומזון (פסיכיאטרית ילדים) כמומחית מטעם ביהמ"ש. המומחית תחווה דעתה בשאלה האם נותרה למבקשת נכות כתוצאה מהתאונה הנדונה, ואם כן - מה שיעורה. מקום שהמבקשת היתה באי כושר לאחר התאונה, מתבקשת המומחית, ככל שהדבר ניתן, להתייחס גם לשאלה זו, דהיינו, מהי תקופת אי הכושר ממנה סבלה המבקשת. בשלב זה תשא המשיבה בשכר טרחת המומחית, אולם במידה וייקבע כי למבקשת לא נותרה נכות, יקוזז תשלום שכר טרחת המומחית מהסכום שישולם למבקשת, במידה ותהיה זכאית לתשלום מן המשיבה. תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8 לגבי המצאת מסמכים למומחית. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת. תשומת לב המומחית מופנית להפניית כב' הנשיא קיטאי ביחס לתעריפי מומחים. על פי קביעת כב' הנשיא התעריף עבור חוות דעת רפואית לבימ"ש הינה בסך של 3,800 ₪ בתוספת מע"מ (לא כולל בדיקות עזר) והתעריף הקבוע ביחס לחוות דעת בתחום הפסיכיאטרי הינו בסך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ (לא כולל בדיקות עזר). 11. התיק קבוע לישיבת קדם משפט ליום 24/5/06 בשעה 8:30. 12. מזכירות ביהמ"ש תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים וכן תמציא העתק החלטה מקוצרת למומחית. נוירולוגיהמומחהקטיניםמינוי מומחה