בקשה לעיכוב ביצוע הרחקה

1. לפני בקשת המדינה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט א' יעקב) אשר הורה על ביטול צווי ההרחקה שהוצאו נגד המשיבים תוך מחיקת העתירה שהגישו. המדינה מבקשת כי יעוכב אותו חלק שהורה על ביטול צווי ההרחקה הגם שהיא מציינת כי אין כל כוונה לממש כעת את צווי ההרחקה. המשיבים התנגדו נחרצות לעיכוב ביצוע ואפשרתי למערערת להגיש את תגובתה לתשובת המשיבים. 2. לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה לתשובה החלטתי לדחות את הבקשה. אני מוכנה להניח לטובת המערערת כי סיכויי הערעור גבוהים. יחד עם זאת לא שוכנעתי כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המערערת ואחרי ככלות הכל המשיבים בכל זאת אוחזים בפסק דין לטובתם. המערערת מסתמכת בטענותיה, בין היתר, על פסק דין של בית משפט זה שלא פורסם באינטרנט, ככל הנראה עקב איסור פרסום, אך הוא צורף לתגובתה (עע"ם 7345/10). באותו עניין הורה בית המשפט המחוזי על ביטול צו הרחקה ובית משפט זה קיבל באופן חלקי את ערעור המדינה והורה על השבת צו ההרחקה על כנו. יחד עם זאת, מטענות המערערת מסתבר כי באותו עניין בטרם נדון ערעור המדינה צו ההרחקה בוטל ולא היה בכך כדי למנוע דיון בערעור ואף כאמור את קבלת הערעור. על כן נראית לי טענת המשיבים לפיה ביטול צו ההרחקה כעת לא יגרום כל נזק למדינה לא כל שכן נזק בלתי הפיך. בצדק ציינו המשיבים כי ביטול צו ההרחקה לא ימנע מהמדינה להורות על חידושו אם יתקבל הערעור. המדינה הוסיפה וטענה כי ביטול צו ההרחקה עתה יש בו דווקא כדי לחשוף את המשיבים לנזק מאחר שללא צו הרחקה לא ניתן יהיה להנפיק למשיבים רישיונות ישיבה. ואולם, המשיבים טענו כי מבחינתם אותם רישיונות ממילא אינם מתאימים ואינם ראויים כך שניתן לומר כי הם אינם רואים בכך נזק. מכל מקום, גם אם מדובר בנזק למשיבים הם הרי התנגדו לעיכוב ביצוע והם פועלים על סיכוניהם. גם עניין זה אין בו אפוא כדי להצדיק עיכוב ביצוע. לבסוף טענה המדינה כי לפסק דינו של בית המשפט המחוזי "השלכות רוחב" על מקרים אחרים. ואולם, אותם מקרים אינם חלק מפסק הדין שניתן בענייננו נגד המדינה. יתר על כן, לשיטת המדינה בידיה פסק דין מחייב של בית משפט זה המאפשר לה להוציא צווי הרחקה. פסק הדין אומנם לא פורסם באינטרנט אך הוא נמצא ברשות המדינה שרשאית גם לבקש לפרסמו. על כן, גם עניין זה אינו מצדיק עיכוב ביצוע. למותר לציין כי לגבי מקרים שאינם חלק מפסק הדין של בית המשפט המחוזי ושממילא אינם חלק מהבקשה שלפניי אינני מביעה כל עמדה. 3. המשיבים טענו בתגובה לבקשה לעיכוב ביצוע כי "ראוי" שתינתן להם אשרת עבודה והמדינה התייחסה לכך בהרחבה בתגובתה. שאלת אשרת העבודה אינה חלק מפסק הדין וגם לא מהבקשה לעיכוב ביצוע שהגישה המדינה. לכן גם בעניין זה אינני מביעה כל עמדה וטענות הצדדים שמורות להם. 4. הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית אפוא בלא צו להוצאות. עיכוב ביצוע