גילוי מסמכים נזיקין

הבקשה שלפני: 1. לפני בקשה של המבקשים לחייב את המשיבות לתת תשובות טובות יותר ולא מתחמקות לשאלון ששוגר אליהן. כמו כן עותרים המבקשים לחייב את המשיבות לתת גילוי מסמכים כללי וספציפי ןעיון במסמכים ספציפי 2. המבקשים הינם תובעים, חקלאיים מהמושב מטולה. והמשיבות הינן הנתבעות מס' 1 ו- 2 בתביעת נזיקין שהגישו המבקשים בגין נזקי ריסוס מהאויר, שירותים אשר סופקו על ידי המשיבות על פי הנטען. 3. ביום 3.6.2009 ניתן על ידי בית המשפט צו גילוי מסמכים כללי וספציפי ומתן תשובות לשאלונים. 4. המבקשים טוענים כי שיגרו למשיבות דרישה ללענות על שאלון וכן דרישה לתת גילוי מסמכים כללי וספציפי ומתן עיון במסמכים הספציפיים. עוד טוענים המבקשים כי קיבלו תשובות לשאלון אשר נענה בצורה מתחמקת וחסרה וקיבלו גילוי מסמכים כללי אך אינו ערוך בתצהיר כדרישת התקנות. בכל הקשור לגילוי מסמכים ספציפי טוענים המבקשים כי קיבלו אסופת מסמכים אשר רחוקה מלספק אותם. 5. המשיבות טוענות בתגובה כי קיימו את כל אשר התבקשו לקיים וכי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב מאחר והמבקשים הם אלו שלא מקיימים דרישות לקיום הליכים מקדמיים. המשיבות טוענות כי שלחו בחודש יולי תצהיר גילוי מסמכים ביחד עם דרישה למבקשים לתת גילוי ספציפי ותשובות לשאלון. מכל מקור ביום 11.8.2009 שלחו המשיבות גילוי מסמכים כללי ערוך בתצהיר למבקשים. 6. באשר לדרישה לגילוי מסמכים ספציפי טוענות המשיבות כי לגבי דוחו"ת טיסה מדובר במסע דיג של המבקשים שכן אלו ביקשו דוחו"ת טיסה שמתייחסים לתקופה נרחבת יותר מזו הנטענת בכתב התביעה. הדרישה לעיין בדוחו"ת טיפולים וליקויים טכניים של המטוסים הינה דרישה טורדנית ואינה רלוונטית שכן לא נטען בכת התביעה כי היו תקלות במטוסי המשיבות. לגבי הדרישה להצגת דו"ח מזג האויר המשיבות הציגו דו"ח כזה ובמידה והמבקשים מעוניינים בנתונים נוספים שיתכבדו ויפנו לשירות המטרולוגי. 7. המשיבות אף טרחו וציינו בתגובתם את רשימת המסמכים אשר ביקשו מהמבקשים ואשר המבקשים לא טרחו כלל למלאן ולכן ביקשו במסגרת התגובה כי אתן צו בהתאם. 8. באשר לתצהיר תשובות לשאלון טוענות המשיבות כי חלק מהשאלות מתייחסות לדברים שאירוע לפני מספר שנים ולכן לגיטימי כי תינתן תשובה כמו "לא זוכר" . חלקן האחר הינו בבחינת מסע דייג ולגבי היתר המבקשים אינם מעלים טענות ספציפיות. 9. המבקשים אף טרחו והגישו תשובה לתגובה. דיון והכרעה: 10. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים דין הבקשה להתקבל בחלקה. גילוי מסמכים כללי: 11. באשר לגילוי מסמכים כללי מודים המבקשים כי קיבלו גילוי מסמכים כללי ערוך כדין ולכן לא היה כל מקום כלל להגיש בקשה זו לבית המשפט בכל הקשור לנושא זה והבקשה נדחית בכל הקשור למתן גילוי מסמכים כללי. גילו מסמכים ספציפי: 12. רשימת הטיסות אשר בוצעו בתאריכים בין 10.3.2007 לבין 31.3.2007: מאחר והתביעה מתייחסת לאירוע ספציפי שאירע ביום 20.3.2007 לא היה מקום לבקשה עיון במסמכים בתאריכים קודמים או מאוחרים יותר ולכן אני דוחה את הבקשה בנושא זה. 13. דו"ח בדיקות טכניות למטוסים מיום 1.2.2007 ועד ליום 30.6.2007: בכתב התביעה נטען כי המשיבות התרשלו באופן כללי (סעיף 10 לכתב התביעה ולכן טענה זו כוללת בחובה אפשרות כי המטוסים היו לא תקינים. בשים לב לכך הדרישה כי יומצאו דוחו"ת טיפולים, גם כאלה שקדמו ליום האירוע וגם כאלה שלאחר האירוע הינה דרישה רלווניטת. לכן בכל הקשור לדרישה זו אני נעתר לבקשה. 14. דוחו"ת מזג אוויר במהלך הטיסה: משהומצא דו"ח מזג אויר ליום הספציפי אזי המשיבות יצאו ידי חובתם. במידה והמבקשים חפצים לקבל דוחו"ת נוספים דרכם לשירות המטרלוגי פתוחה. מתן תשובות לשאלון: 15. לאחר שעיינתי בשאלות ובתשובות הנני מורה למשיבות לתת תשובות טובות יותר ולא מתחמקות לשאלות 3, 4, 5 (שאלות 4 ו- 5 ניתן לעיין ברישומים ולהשיב עליהן והתשובה לא זוכר הינה מתחמקת). בנוסף לשאלות 8, 9, 10 , 11, 10, 14 אך למועד ספציפי שהוא יום האירוע תוך התייחסות לריסוס הספציפי. 16. לגבי שאלות 6, 7 , 12, 13, 15 ו- 16 לא מצאתי דופי בתשובות ולכן הבקשה לגביהם נדחית. סיכום: 17. הבקשה מתקבלת בחלקה כאמור לעיל. המשיבות ישלמו הוצאות המבקשים בסך של 1500 ₪ בתוספת מע"מ. גילוי מסמכיםמסמכיםנזיקין