טענות מקדמיות סדר דין פלילי

1. כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם ביצוע מעשים ועבירות עפ"י פקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א- 1961. 2. בטרם הקראה, ב"כ נאשם 2 טען טענות מקדמיות: א. "סיכון כפול". ב. הגנה מן הצדק. 3. בטיעוניו ציין, כי כנגד נאשם 2 הוגש ביום 03.11.02 כתב אישום לביהמ"ש השלום בחיפה בתיק פלילי 6017/02 בפני מותב אחר המייחס לנאשמים 1 ו - 2 את אותם מעשים ואת אותן העבירות המיוחסים להם בכתב האישום הנוכחי, כשההבדל בין כתב האישום נשוא תיק זה לכתב האישום בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה, הינו שכתב האישום בתיק פלילי 6017/02 הוגש גם כנגד שני נאשמים נוספים (להלן: נאשמים 3 ו - 4). ביום 15.04.03 הגישה המאשימה כתב אישום מתוקן בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה, בו מחקה את נאשם 3 מכתב האישום. ביום 25.06.03 כפר נאשם 2 בעובדות כתב האישום בת"פ 6017/02 וביהמ"ש הורה בהחלטתו לב"כ נאשם 2 להגיש הודעת כפירה מפורטת בכתב ולב"כ המאשימה ולב"כ נאשם 4 למסור מידע אודות תוצאות הבקשה להמרת האישום בקנס מנהלי והתיק נדחה לתזכורת מעקב ליום 26.8.03. ביום 10.09.03 הגיש ב"כ נאשם 2 כפירה מפורטת בכתב מטעם נאשם 2. ביום 21.01.04 נדחה התיק לתזכורת מעקב ליום 22.02.04 על מנת לקבל הודעת עדכון מב"כ המאשימה. ביום 23.02.04 כתב ביהמ"ש, כי חרף החלטתו מיום 21.1.04, לא נמסרה הודעת עדכון מטעם ב"כ המאשימה, ובאם לא תימסר הודעת עדכון ע"י ב"כ המאשימה תוך 10 ימים, ימחק את כתב האישום. ביום 25.04.04 מחק ביהמ"ש את כתב האישום, הורה למזכירות לגנוז את התיק ולהעביר את ההחלטה לב"כ הצדדים. ביום 12.9.04 הוגש כתב אישום תיק פלילי 3574/04 שלום חיפה, נשוא הבקשה שבפני, נגד נאשמים 1 ו - 2, בגין אותם מעשים בגינם נמחק ת"פ 6017/02 שלום חיפה. מעיון ב"כ נאשם 2 בחומר החקירה בתיק פלילי 3574/04, אשר צולם במשרדי המאשימה, עולה כי מדובר באותו חומר ראיות ומספר התיק הפנימי של המאשימה זהה למספר בתיק פלילי 6017/02. לפיכך, יש לזכות את הנאשם, בשל סיכון כפול והגנה מן הצדק. 4. ב"כ המאשימה בתגובתו טען, שיש לדחות את בקשת ב"כ נאשם 2. מעיון בתגובתו של ב"כ המאשימה עולה, כי אין מחלוקת שמדובר במעשים זהים שיוחסו לנאשמים בשני התיקים. בתגובתו ציין, שתיק פלילי 6017/02 נמחק ע"י מותב אחר בטעות, שכן נאשם 2 כפר בתיק. לפיכך, לא יכול היה המותב האחר למחוק את כתב האישום. 5. סעיף 149 לחוק סדר דין פלילי {נוסח משולב} תשמ"ב - 1982 (להלן: "החסד"פ") קובע, כי לאחר תחילת משפט רשאי נאשם לטעון טענות מקדמיות ובהן הוא מונה 9 טענות מקדמיות. עפ"י הפסיקה, רשימה זו של 9 טענות המקדמיות אינה רשימה סגורה ו/או ממצה והנאשם רשאי להעלות טענות מקדמיות נוספות. לפיכך, אני קובעת, כי רשאי היה הנאשם להעלות טענות מקדמיות, הן של "סיכון כפול" והן טענה של הגנה מן הצדק. טענת "סיכון כפול", מבוססת על עיקרון, שאין להעמיד אדם פעמיים בסכנה של הרשעה בפלילים וכפי שמסביר זאת כב' השופט י. קדמי בספרו "על סדר הדין הפלילים", חלק שני (א), 2003 עמ' 973, משמעותה של טענת "הסיכון הכפול" היא: שהנאשם עמד כבר בעבר ב"סיכון" של הרשעה בשל אותו מעשה, אך בשל טעם כלשהו שאינו קשור בתביעה, הדיון לא הסתיים בפסק דין מרשיע או מזכה". מהפסיקה עולה, כי על מנת לקבל טענת "סיכון כפול", עליי לבדוק: א. האם בתיק שבפני עומד הנאשם לדין בגין אותם מעשים שיוחסו לו בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה? ב. האם הוגש כתב אישום בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה כחוק ובפני בית משפט מוסמך? ג. אילו נתקיים דיון עד תום בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה, האם יכול היה להסתיים בהרשעתו של הנאשם או בזיכויו? ד. ההכרעה בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה, היא מסיבה שאינה קשורה בתביעה ובנסיבות שאינן מותירות פתח להמשך הדיון בשלב מאוחר יותר. כאמור, אין מחלוקת כי נאשם 2 עומד בתיק שבפני לדין בגין אותם מעשים אשר יוחסו לו בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה. כמו כן, אין מחלוקת כי כתב האישום בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה הוגש כחוק ובפני ביהמ"ש השלום בחיפה, אשר הוסמך לדון בתיק הנ"ל. הנאשם כפר בעובדות כתב האישום בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה ואילו נתקיים הדיון עד תום, הדיון יכל היה להסתיים בהרשעתו או בזיכויו של הנאשם. החלטת המחיקה של כתב האישום, לא היתה עפ"י בקשת המאשימה ולאחר שנמחק כתב האישום, בחרה המאשימה להגיש כתב אישום חדש כנגד נאשמים 1 ו - 2 ולא לפעול בדרך הקבועה בחוק, על אף שסברה שההחלטה בתיק פלילי 6017/02 שלום חיפה שגויה. לפיכך, אני מקבלת את טענת ב"כ נאשם 2, כי מדובר ב"סיכון כפול" ומבטלת את כתב האישום כנגד נאשם 2, עפ"י סעיף 150 ל חוק סדר הדין הפלילי. מאחר וקיבלתי את טענת ב"כ נאשם 2, כי מדובר ב"סיכון כפול", לא מצאתי מקום לדון בטענה הנוספת של ב"כ נאשם 2, שעניינה הגנה מן הצדק. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. מזכירות ביהמ"ש תמציא העתק ההחלטה בפקס ובדואר רשום לב"כ הצדדים. משפט פליליטענה מקדמיתסדר דין פלילי