תביעה נגד נאטורפיל בגין הסרת שיער בין הגבות

בית המשפט פסק כי הנתבעת לא הפרה את ההסכם עם התובע ולא התרשלה בטיפול בו, ולכן התביעה נדחתה: 1. הנתבעת היא חברה העוסקת בהסרת שיער בטיפולי לייזר. בשנת 2009 פנה התובע לנתבעת והתעניין בקשר לטיפול הסרת-שיער מעצמות הלחיים, ונמסר לו שעלות הטיפול היא 1100 ₪, וכי ישנו איזה מבצע להסרת שיער בין הגבות. לטענת התובע בכתב התביעה, לאחר שעבר סדרה של 10 טיפולים, הטיפול כשל, התחילה צמיחה של שיער על עצמות הלחיים, ולמרות שסוכם על מחיר של 1100 ₪, הוא נדרש לשלם על טיפולים נוספים מעבר לאותם 10 טיפולים, וכתוצאה מהטיפולים התפתחה אצלו דלקת באיזור הטיפול. אשר על כן, התובע תובע פיצוי של 20,000 ₪. 2. הנתבעת, בכתב הגנתה, טוענת שלתובע הוצעו שתי חלופות תשלום: האחת - תשלום פרטני עבור כל טיפול בנפרד, והשניה - חבילה של 10 טיפולים בעלות של 1100 ₪, כאשר במידה וידרשו טיפולים נוספים, הם יבוצעו כנגד תשלום נוסף. הנתבעת טוענת גם כי לתובע הוסברו בצורה מקיפה מהלכי הטיפול, סיכויי ההצלחה, הובהר לו שעל מנת לקבל תוצאות אופטימליות, יש לחזור על הטיפול מספר פעמים, ושלא ניתן לדעת מראש את מספר הטיפולים הדרוש, וכן הוסברו לו כל הסיכונים הנובעים מהטיפול, וגם שהצלחה אינה מובטחת. 3. בדיון שהתקיים בפני היום, חזרו הצדדים על טענותיהם. התברר בדיון שהתובע חתום על הסכם טיפולים להסרת שיער מיום 9/9/08, שבו הוא מודה כי הוסברו לו תופעות הלוואי, הסיכונים והסיבוכים, הוסבר לו שיש סיכוי שהטיפול לא יצליח, הוא מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו במהלך הטיפולים, וכי החבילה כוללת עד 10 טיפולים, ומעבר לכך יש לשלם עבור כל טיפול בודד. התובע גם חתם על טופס הסכמה לטיפול לייזר להסרת שיער, שבו הוא מאשר שהוסבר לו כי קיימת אפשרות לתחושה של צריבה גם לאחר הטיפול, בצקת, אודם, כוויה, ואפילו אפשרות של שינוי בגוון העור, וכן דלקת מקומית. 4. למעשה טענות התובע סותרות את האמור במסמכים עליהם חתם. לכאורה, ככל שהוכח בפני, התחייבות הנתבעת לא היתה להעניק לו מעבר ל- 10 טיפולים במסגרת אותו מבצע, הוסבר לו לכאורה שיתכן ואותם 10 טיפולים לא יספיקו לפתור את הבעיה וכי יהיה צורך בטיפולים נוספים בתשלום, הוסבר לו על פי האישורים עליהם חתם, כי יתכן ותהיה לו דלקת או כוויה במקום הטיפול, ולמעשה כל התופעות המפורטות בכתב התביעה שלו בקשר לטיפולים היו צפויות, והוא אישר מראש בחתימתו כי נמסר לו עליהן לפני הטיפול. 5. אשר על כן, לא מצאתי כי הנתבעת הפרה את ההסכם עם התובע או התרשלה בטיפול בו, ולכן התביעה נדחית. אין צו להוצאות. מוסבר לתובע כי הוא יכול להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 יום מהיום. תביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסרת שיער)