אי ציות לתמרור ב-2

1. הנאשם הובא לדין בגין אי ציות לתמרור ב-2 בניגוד לתקנה 22 (א) לתקנות התעבורה. 2. מטעם התביעה העיד מר אבי אוחיון, מתנדב בית"מ ואילו הנאשם העיד לעצמו. 3. התביעה ויתרה על עדותו של מר חכים דוד, מתנדב ית"מ אף הוא הן לאור עדותו של ע.ת 1 והן לאור תגובתו של הנאשם. 4. אין מחלוקת כי הנאשם נכנס לרחוב העצמאות במקום שהכניסה מותרת אך ורק לאוטובוסים ולמוניות. בסיכומיו טוען בעמוד 5 שורות 26, 27 לפרוטוקול: "אני מתייחס לתמרור של אוטובוסים ומוניות וזו העבירה שאני עשיתי ואני בשום אופן לא נכנסתי באין כניסה ולא נכנסתי נגד כיוון התנועה". 5. כאמור, הנאשם מודה באי ציות לתמרור ב-35 ולא מודה באי ציות ב-2. לאור הודאתו של הנאשם הריני מרשיעה אותו בעבירה של אי ציות לתמרור ב-35 אף היא בניגוד לתקנה 22 (א) לתקנות התעבורה במקום העבירה שיוחסה לו בכתב האישום. אציין כי התובע היה מוכן לקבל את גירסת הנאשם ולתקן את כתב האישום באופן שיצויין כי אכן הנאשם לא ציית לתמרור ב-35 אולם הנאשם לא הסכים לכך וניהל הוכחות ללא תועלת ובזבז עקב כך את זמנו היקר של ביהמ"ש. הכרעת הדין ניתנה רק היום עקב העומס בביהמ"ש וכן עקב העובדה כי בתאריך 8.1.07 הנאשם לא התייצב. קובעת התיק לטיעונים לעונש וגז"ד ליום 18.3.07 בשעה 09:00. לזמן הנאשם . משפט תעבורהאי ציות לתמרורתמרורים