אי ציות לתמרור ב-6

1. כתב האישום על פי עובדות כתבי האישום בתאריך 23.04.2010 בשעה 00:40 נהג הנאשם במונית (המונית) בצומת הרחובות שד' ההסתדרות הנפח חיפה ולא ציית לתמרור ב-6 שהיה מוצב במקום, בכך שפנה פניית פרסה שמאלה שלא בהתאם להוראות התמרור, עבירה על תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961 (תק"ת) ולא ציית לאות עצור שנתן לו שוטר במדים, עבירה על תקנה 23 (א) (2) לתק"ת. 2. תמצית הראיות הרלוונטיות עד התביעה 1, רס"מ שרון בן ישי (השוטר) אשר ערך את דוחות התנועה: אי ציות לאור עצור שנתן שוטר במדים (ת/1), ו-אי ציות לתמרור ב-6 (ת/2) אישר נכונות תוכנם בעדותו. מת/1 ות/2 עולה כי בתאריך ובמועד הנקובים בת/1 ו-ת/2 נהג הנאשם במונית והיו עימו חמישה נוסעים. נסע בשד' ההסתדרות מצפון לדרום ובהגיעו לצומת עם רחוב הנפח ביצע פניית פרסה שמאלה וחזר לנסוע במסלול הנגדי לכיוון צפון וזאת בניגוד לתמרור ב-6 המוצב במקום. יחד עם השוטר היה מתנדב בשם דני טבק שסימן לנאשם לעצור, אך הנאשם לא עצר, סטה, עקף את המתנדב וברח. השוטר והמתנדב נסעו אחרי הנאשם תוך שמירה על קשר עין רצוף. הבחינו כי בהמשך הדרך הנאשם עצר בתחנת הסעה והוריד נוסע אחד מהמונית. בהמשך הדרך השוטרים חסמו עם הניידת את המונית, ונוכחו לדעת כי במונית, בנוסף לנאשם, יש ארבעה נוסעים. במסגרת החקירה הנגדית אישר השוטר כי התמונות נ/1, נ/2 ו-נ/3 הם אזור הארוע. נשאל היכן מוצב התמרור ב-6 והסביר כי התמרור נמצא ליד רמזור נוסף, אותו כינה השוטר "הרמזור השלישי", הנמצא במסלול המוביל מדרום לצפון, ושלא צולם. הסביר כי נהג הנוסע במסלול מצפון לדרום ופונה שמאלה רואה את התמרור שאוסר עליו לפנות מדרום לצפון. הסביר גם את הסיבה לקיומו של אותו תמרור והיא תנועת כלי רכב הנוסעים ברחוב הנפח ממזרח למערב. אישר כי ניתן לפנות מהנתיב המוביל דרומה ברחוב ההסתדרות לכיוון מזרח וניתן בהמשך לצאת מאזור התעשייה לכיוון יגור וכי המסלול לכיוון יגור דרך אזור התעשייה הוא קצר יותר מהמסלול דרך כביש 75. עד תביעה 2, מר דניאל טבק (המתנדב) הינו מתנדב במשטרת ישראל וערך מזכר על הארוע (ת/3). ת/3 מפורט יותר מת/1 ו-ת/2. בת/3 מפרט המתנדב כי לאחר שהנאשם ביצע את פניית הפרסה בניגוד לתמרור ב-6 המוצב בצומת הנפח ההסתדרות, הוא, המתנדב, ירד למרכז הכביש וסימן לנאשם לעצור תוך שהוא מאיר לכיוון חזית הרכב. הנאשם הסתכל לעברו, עקף אותו, האיץ את המונית וברח מהמקום לכיוון צפון. השוטר שהיה בתוך הניידת שמנועה פעל ושעמדה בצד הדרך, לאחר שראה הארוע, נסע לכיוון המתנדב. המתנדב נכנס לניידת והם נסעו בעקבות המונית כשהם שומרים על קשר עין עימה. בהמשך המונית פנתה לכביש 75, לימין, לכיוון יגור, עצרה בתחנת הסעה לחיילים, הורידה נוסע, המשיכה בנסיעה עד שנחסמה ע"י הניידת. כאשר ניגשו למונית ראו בה, בנוסף לנהג, ארבעה נוסעים. רשיון הרכב של המונית הוא להסעת ארבעה נוסעים בלבד והעובדה שהיה במונית נוסע נוסף שירד בתחנת ההסעה לחיילים, היה בניגוד לרשיון הרכב של המונית. במסגרת החקירה הנגדית מסר כי עמד כחמישים מטרים צפונית למקום. במקום שלושה נתיבי נסיעה והוא עמד במרכז הנתיב הימני. התנועה הייתה דלילה ביותר. אישר כי חסימת המונית הייתה לאחר שהמונית עצרה ואז הם יצרו מצב של "סגירה" שהמונית לא תוכל להמשיך לנסוע. הסביר כי אחרי שהם הצליחו לעקוף את המונית הוא סימן למונית לעצור, כי הוא ישב בצד ימין של הניידת. הנאשם הסתכל לעיניו של המתנדב והמשיך בנסיעה. לאחר מכן הוא נעצר והניידת עצרה אותו שלא יוכל להמשיך בנסיעה. נשאל מדוע לא רשם כל זאת בדוחות והשיב כי הדוחות "אינן מגילה", ואם יצטרך לרשום את כל מה שהיה יצטרך למלא שלושה דפי פוליו. הנאשם העיד כי הגיע לצומת והתכוון לעשות פניית פרסה לשמאל. לא ראה כל שלט האוסר עליו לעשות זאת. אם היה רואה היה יכול להמשיך ישר ולעבור דרך אזור תעשיה ולצאת משם לאזור יגור. שבוע שבועיים אחרי המקרה עבר במקום ואז ראה כי יש תמרור המוצב על עמוד בטון התומך בגשר, אבל בחלקו התחתון של העמוד. נהג רכב המגיע ראשון לרמזור אינו יכול לראות את התמרור. לכן, כשעשה את הפניה לא יכול היה לראות את התמרור. לו סבר כי השוטר סימן לו לעצור היה עוצר. ראה את השוטר שעמד מולו וראה את ניידת המשטרה, אבל כשעשה את פניית הפרסה הוא היה בנתיב השמאלי, ומימינו היו עוד שניים או שלושה נתיבים. השוטר עמד רחוק מהנתיב ולא ראה שהשוטר מסמן לו לעצור. 3. דיון הדוחות ברורים ומפורטים. הצילומים נ/1, נ/2 ו-נ/3 צולמו באופן מכוון שלא יראה בהם התמרור האוסר את פניית הפרסה. אין מחלוקת כי במקום היה תמרור כזה. הנאשם אישר זאת, רק טען שלא ניתן לראות אותו. אם אמנם זאת טענתו של הנאשם מדוע לא הביא תמונה שבה צולם התמרור כדי שבית המשפט יתרשם שלא ניתן להבחין בו? לא רק זאת, אלא שסיבת קיומו של התמרור הוסברה ע"י השוטר: למנוע פגיעה בכלי רכב הנוסעים ברחוב הנפח מכיוון מזרח למערב. בנוסף, בנ/1, נ/2, ו-נ/3 נראה בבירור בנתיב השמאלי סימון על פני הכביש: חץ המורה על פניה שמאלה (נ/1 ו-נ/2), וחץ המורה על נסיעה ישר ושמאלה (נ/3). הסימון על פני הכביש מחייב את הנהגים לנסוע רק בכיוון שמורה החץ, ואם החץ מורה על נסיעה לכיוון ישר או שמאלה, חל איסור לעשות במקום פניית פרסה לשמאל. השוטרים עשו עלי רושם מהימן, החקירה הנגדית לא הצליחה לערער אמינותם, צר לי לקבוע כי רושם כזה לא הותיר עלי הנאשם, והחלטתי להרשיע הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתבי האישום. גזר דין נסיבות המקרה חמורות והם פורטו בהרחבה בהכרעת הדין. הנאשם נוהג משנת 1979 ולחובתו 16 הרשעות קודמות. הנאשם נהג רכב ציבורי ובית המשפט מצפה מנהגי רכב ציבורי שיצייתו לחוק, ואם, מתוך היסח הדעת, עוברים מדי פעם עבירה, לא יוסיפו עליה חומרה בכך שלא יצייתו להוראת שוטר לעצור וימלטו מהמקום. לאור כל האמור לעיל ובהתחשב במצבו האישי, הכלכלי והרפואי של הנאשם, כפי שפורטו בהרחבה ע"י הסנגור: אני פוסל את הנאשם מלקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 3 חדשים בניכוי 1 חודש פס"מ. אני פוסל את הנאשם מלקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 3 חדשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 2000 ₪. תשלום הקנס בתוך 90 ימים. הפסילה תכנס לתוקפה בתאריך 02.09.2012 , ובתנאי שפסילות קודמות להן נדון הנאשם רוצו. תשומת לב הנאשם מופנית לחובה בחוק להפקיד רשיון הנהיגה או תצהיר בדבר העדר רשיון נהיגה, הסיבות לכך ובליווי מסמכים מאשרים במזכירות בית המשפט לצורך חישוב הפסילה. הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום. זכות ערעור תוך 45 ימים. משפט תעבורהאי ציות לתמרורתמרורים