אי קיום חובתו של עובר דרך

זהו פסק דין בערעור התביעה הצבאית נגד הרשעתה של רס"ן X בפני בית-הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוטי מטכ"ל בעבֵרה של אי קיום חובתו של עובר דרך בניגוד לתקנה 21(ג) לתקנת התעבורה, התשכ"א-1961. המשיבה הורשעה בכך, שביום 28/6/2011, בשעות הבוקר, ברחוב קפלן בתל אביב, נהגה ברכב צבאי בעודה אוחזת במכשיר טלפון נייד בידה הימנית וכאשר מבטה פונה לכיוון הטלפון, וזאת כשהרכב בתנועה. על המשיבה נגזרו קנס בסך 280 ש"ח לצד חודש פסילת רנצ"א על תנאי לתקופה של שנה. יצוין, כי במקור, הוגש נגד המשיבה כתב אישום שייחס לה עבֵרה של אי קיום חובה להחזיק בהגה, בניגוד לסעיף 28(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. בדיון שהתקיים בבית-הדין לתעבורה ביום 15 בדצמבר 2011 הודתה המשיבה, כי החזיקה בידה בטלפון נייד אולם ציינה כי במקביל אחזה גם בהגה. בית-הדין לתעבורה קבע, כי מעיון בדו"ח השוטר לא עלו נתונים, הסותרים את דבריה של המשיבה. לאור כך, החליט בית-הדין להרשיעה בעבֵרה של אי קיום חובתו של עובר דרך, בניגוד לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה חלף העבֵרה בה הואשמה מלכתחילה. התביעה הצבאית ערערה על הרשעתה של המשיבה בעבֵרה חלופית ועתרה לביטול הכרעת הדין ולהרשעתה של המשיבה בעבֵרה שיוחסה לה בכתב האישום במקור. לפי הנטען, שגה בית-הדין קמא, שכן מקום בו הוכחו יסודות העבֵרה כדבעי, מחויבת הרשעתה של המשיבה בעבֵרה שיוחסה לה ולא בעבֵרה חלופית. הצדדים הודיעוני, טרם הדיון, שבאו להסכמה, שלפיה ערעור התביעה יתקבל, כך שהמשיבה תורשע בעבֵרה של אי קיום החובה להחזיק בהגה, בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה, חלף העבֵרה בה הורשעה. כן הוצע, עונש הפסילה על תנאי אשר הוטל על המשיבה בערכאה קמא יחול גם עבֵרה בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. העתירה המשותפת מאזנת בין חומרת העבֵרה לבין שיקולי הקולה ובהם גם עברה התעברותי של המשיבה. ערעור התביעה מתקבל, אפוא. חלף הרשעת המשיבה בעבֵרה בניגוד לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, תורשע המשיבה בעבֵרה של אי קיום החובה להחזיק בהגה, בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. בנוסף, עונש פסילת הרנצ"א המותנה אשר הוטל על המשיבה, יחול גם על עבֵרות בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. אין שינוי ביתר רכיבי הענישה. עוברי דרך