בקשה דחופה לביטול עיכוב יציאה מהארץ

בפני בקשה בהולה בהסכמה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ אשר ניתן במסגרת תיק הוצל"פ מס' 01-52526-12-2. הח"מ הינו שופט תורן מחוץ לשעות העבודה והמנוחה. בהעדר התייצבות של התובע לדיון ניתן פסק דין כנגדו והוא חויב בסך של 3,000 ₪. התובע הגיש בקשה לביטול פסק הדין וכן בקשה לעיכוב הליכים כנגדו וביום 10/11/13 נקבע כי יעוכבו ההליכים כנגד הפקדת סך של 5,000 ₪. התובע הגיש לאחר מכן בקשה דחופה לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ וכב' הרשם אריה ביטול דחה בקשה זו. הבקשה לא ציינה גובה סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל, לא צורף תצהיר ועיכוב הליכים אינו גורר ביטול הליכים. מערכת הנט משובשת היום ועל כן הבקשה יחד עם נספחים נשלחו ישירות למייל אחר של הח"מ. להלן הבקשה: כב' השופט מיכאל תמיר שלום, המדובר בבקשה בהולה בהסכמה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ הקיים נגד מרשי אשר בכוונתו לצאת היום בלילה לארצות הברית. מרשי הינו אזרח ארצות הברית וכן אזרח ישראלי. להלן הפרטים העיקריים הרלוונטיים : 1. כנגד מרשי יש צו עיכוב יציאה מן הארץ.2. תיק ההוצל"פ נפתח לאחר שמרשי הגיש תביעה על סך של 28,000 ₪ כנגד המשיב ותביעתו נדחתה בהיעדר התייצבות לדיון ההוכחות ומרשי חויב בהוצאות בסך של 3,000 ₪.3. לאור האמור נפתח כנגד מרשי תיק הוצל"פ.4. מרשי הגיש בקשה לביטול פסק הדין ועיכוב הליכי הוצל"פ בהתאם לנימוקים המפורטים בבקשה המצ"ב.5. בהתאם להחלטת בית המשפט הליכי הוצל"פ עוכבו לאחר שמרשי הפקיד סך של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט.6. מרשי אמור לצאת היום בלילה מהארץ בחזרה לארצות הברית ועל כן הוגשה בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ.7. משלא ניתנה החלטה ולאור דחיפות העניין הגיע מרשי לבית המשפט על מנת לזרז ההחלטה ואז ניתנה החלטת כב' הרשם שדחה הבקשה.8. הוגשה על ידי בקשה לעיון מחדש וזאת לאור שמרשי הפקיד את מלוא הסכום שבגינו נפתח הוצל"פ וכן הדגשתי כי מרשי הינו התובע ולא הנתבע ועל כן ומשהופקדו ההוצאות בסכום גבוה יותר מזה שנפסקו על ידי בית המשפט לא היה עוד מקום לעכב את יציאתו של מרשי מן הארץ,.9. בנוסף ובמקביל פניתי לב"כ הצד שכנגד ורק לאחר שקיבל לידו את מלוא המסמכים הסכים ב"כ הצד שכנגד לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ - מצ"ב מכתבו.10. לאור כל האמור אודה על הוראה דחופה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ אשר תאפשר יציאת מרשי היום בערב לארצות הברית. בכבוד רב ובברכה, אייל בוזגלו, עו"ד מדובר בבקשה מוסכמת כאשר על פני הדברים הופקד סכום של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט שהינו סכום אשר מכסה את גובה החוב בתיק ההוצל"פ הנ"ל. על כן הנני מורה בזאת על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ אשר הוצא כנגד התובע - X ונה מ.ז. X - בתיק הוצאה לפועל מס' 01-52526-12-2, ובתיק זה בלבד. על התובע ו/או ב"כ להתייצב בפני פקיד המעצרים אשר נמצא בבית המשפט, להציג בפניו קבלה מקורית בדבר הפקדת 5,000 הש"ח הנ"ל בקופת בית המשפט בפועל, וכנגד זאת יחתים פקיד המעצרים ויאשר החלטה זו בחותמת בית המשפט. יובהר כי על התובע ו/או מי מטעמו לדאוג לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ בפועל ישירות מול לשכת ההוצאה לפועל, שכן לא די בהחלטה זו בלבד. עיכוב יציאה מהארץ