בקשה דחופה למתן צו מניעה

1. לפניי "בקשה לאפשר הגשת בקשה דחופה לצו מניעה זמני בטרם הגשת עתירה חדשה אשר תוגש מיד לאחר חג הפורים", ו"בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני כנגד הרחקת העותר 1". בקשות אלו הוגשו היום 2.3.2007, יום ו' בשבוע, בסביבות השעה 11:30. 2. ביום 18.1.2007 נדחתה עתירתם של המבקשים (בג"ץ 6721/06) לאיחוד משפחות, וזאת לאחר שבית המשפט עיין בחומר הבטחוני (בהרכב: השופט א' רובינשטיין והשופטות א' חיות וד' ברלינר). למרות האמור, דחה בית המשפט את ביצוע ההרחקה ב-45 יום בציינו: "העותר מפנה למצבה הרפואי של בתו אשר לה ליקוי פיסי מולד, ולכך שהיא עתידה לעבור ניתוח בתקופה הקרובה. מתוך התחשבות בכך, נקבע כי העותר לא יורחק בטרם יחלפו 45 יום ממועד פסק דין זה. העותר יוכל לכלכל צעדיו באשר לאפשרות להקדים את ניתוח בתו בתוך תקופה זו". בבקשות הנוכחיות שהוגשו ממש בתום תקופת 45 הימים, ציינו המבקשים כי מיד לאחר הדיון ביום 18.1.2007, חל שינוי מהותי הנוגע למצב הבריאות של הבת, הכל כמפורט בבבקשות. לא עולה מן הבקשות שהיתה פנייה כלשהיא אל המשיבים בעקבות אותו שינוי נסיבות נטען, והבקשות הוגשו במועד בו לא ניתן לקבל תגובה מהמשיבים. המבקשים מעלים טענות נוספות שהן מעין-עתירה חדשה. עיינתי בבקשות, ואיני רואה מקום ליתן צו מניעה זמני כנגד הרחקת העותר 1 לאור קביעות בית המשפט בענין הבטחוני. 3. זכויות המבקשים, ככל שיש להם כאלה, שמורות להם גם מחוץ לתחומי המדינה. בא-כוח המבקשים ידאג לענין אגרת בית המשפט בעתירה החדשה, לא יאוחר מיום 5.3.2007. צוויםצו מניעה