בקשה דחופה למתן צו עשה

בהחלטה מיום 17.7.2013 נדחתה על הסף בקשת המבקשת, שכותרתה הייתה "בקשה דחופה למתן צו עשה". עניינה של ההחלטה הנדונה הוא "בקשה לעיון מחדש בהחלטה" שהגישה המבקשת אתמול (21.7.2013) בשעה 21:41. 2. בבקשה מיום 17.7.2013, שכותרתה "בקשה דחופה למתן צו עשה" ביקשה המבקשת כי יינתן צו עשה דחוף, אשר יורה למשיבים לפעול לתיקון נזילה ממרפסת הדירה המצויה מעל דירת המבקשת. על-פי הבקשה, מדובר בנזילה אשר התרחשה במהלך חודשי החורף בשנים 2011 ו-2012. בחודש יולי 2012 נפטרה בעלת הדירה הקודמת והמבקשת, אשר ירשה אותה, שיפצה את הדירה במהלך חודש נובמבר 2012. המשיבים 1 ו-2 היו בעלי הדירה המצויה מעל דירתה של המבקשת והמשיבים 3 ו-4 הם בעליה הנוכחיים. לטענת המבקשת, המשיבים 1 ו-2 טענו כי תיקנו את הנזילות, אך עם רדת הגשמים במהלך חודש דצמבר 2012 חזרו הנזילות ולטענת המבקשת, המשיבים 3 ו-4 אינם משתפים פעולה עם הצורך בתיקונן. מכאן כאמור, בקשת המבקשת לחייב את המשיבים לתקן את הנזילות בדחיפות וזאת בהתאם לאמור בחוות-דעתו של המהנדס מטעמה, אשר צורפה לבקשה. חוות דעה זו אינה נושאת תאריך, אך על פי האמור בה, המועד שבו ביקר המהנדס בדירה היה ביום 30.2.2013. 3. הבקשה נדחתה כאמור, עוד ביום הגשתה (17.7.2013), בהחלטה שכך נקבע בה: "אין בבקשה כל הנמקה לצורך במתן צו עשה זמני. מהבקשה עצמה עולה בבירור, כי באופן מובהק אין הצדקה למתן צו עשה זמני, שכן אין מדובר במצב של צורך דחוף במניעת נזק. מדובר בנזק אשר על-פי הנטען, נמשך זמן רב. הדבר אמור במיוחד בשים לב לכך שהסעד המבוקש הוא צו עשה, אשר בשונה מצו מניעה, לא נועד לשמר את המצב הקיים אלא לשנותו ולפיכך ניתן רק בנסיבות חריגות שהמקרה הנדון אינו נמנה עמן. בנסיבות אלו, שבהן לא הניחה המבקשת כל תשתית עובדתית המצדיקה את מתן צו העשה הזמני ואף לא הובאה כל הנמקה משפטית על שום מה יש הצדקה להיעתר לבקשה, הבקשה נדחית על הסף. עוד יוער, שבכל מקרה היה מקום לדחיית הבקשה אשר לא נתמכה בתצהיר". 4. בבקשה לעיון מחדש שהוגשה אתמול בערב נטען, כי בדירה גרים פעוט בן שנתיים, אמו כבת עשרים ושתיים וסבתו (אשר ככל הנראה, שוכרים את הדירה), וכי היעדר תיקון עלול לפגוע בבריאותם. עוד נטען, כי יש לתקן את ליקויי הרטיבות בתקופה יבשה, לפני רדת הגשמים וכי התיקונים אף מצריכים את פינוי הדירה. לפיכך נטען, כי אם הרטיבות לא תתוקן עתה יגדלו הנזקים ואף יהיה צורך לדחות את התיקונים לקיץ הבא. המבקשת טענה עוד, כי המשיבים סירבו לתקן את הליקויים ולאטום את הנזילות ממרפסת דירתם ולטענתה, במשך זמן ניכר התקשתה לאתר את המשיבים. מסיבה זו ובשל הרטיבות בדירה, נותרה הדירה ריקה ובשל כך נגרם למבקשת נזק כספי. 5. לאחר עיון בבקשה לעיון חוזר, ראיתי לנכון לדחותה, אך לפנים משורת הדין, הבקשה למתן צו עשה תימחק במקום שתידחה. ראשית, אין בנימוקי הבקשה כל טעם המצדיק עיון מחדש בהחלטה מיום 17.7.2013. שנית, אין בנימוקי הבקשה הנדונה לעיון מחדש כדי לשנות מנימוקי ההחלטה האמורה. לכל אלו יש להוסיף הנמקה עיקרית נוספת, שעניינה במועד הגשת הבקשה. כמפורט לעיל, בבקשה למתן צו עשה ביקשה המבקשת כי בית המשפט יורה על תיקון נזקי נזילה אשר התרחשו לפני חודשים רבים. מהבקשה עולה בבירור, כי המבקשת יודעת על הצורך בתיקון ועל היקף התיקון, למצער מאז נערכה חוות-דעתו של המהנדס מטעמה, אשר כאמור לעיל, נערכה בחודש פברואר 2012, לפני כחמישה חודשים. אפילו נקבל את הטענה שהמבקשת התקשתה לאתר את בעלי הדירה המצויה מעל דירתה, הרי שבבקשה לא נאמר מתי הם אותרו ומדוע הבקשה הוגשה רק עתה. כך בעוד שלא הייתה כל מניעה להגשת הבקשה במהלך החודשים האחרונים, שאף במהלכם לא ירדו גשמים וככל הנראה במהלכם הדירה גם עמדה ריקה. הבקשה הוגשה במהלך פגרת הקיץ בבתי המשפט, אשר במהלכה ובהתאם לתקנה 2 בתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ"ג-1983, ככלל יש לדון רק בעניין "אשר אינו סובל דחייה" (השוו: ת"א (מחוזי ירושלים) 1042/97 אברמוביץ נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (2006), כבוד השופט מ' רביד, בפסקה 7). ככל שאכן דובר בעניין דחוף, הרי שהיה על המבקשת להגיש את הבקשה קודם לפגרת בתי המשפט ולחלופין לנמק על שום מה המתינה חודשים רבים וארוכים עד הפגרה כדי להגיש את הבקשה. כך גם היה על המבקשת לנמק על שום מה, לאחר שהיא השתהתה זמן רב, יש הצדקה להידרש אל הבקשה במהלך פגרת הקיץ בבתי המשפט. אין בבקשה כל הנמקה לכל אלו ואין כל הנמקה על שום מה על שופט תורן לדון בבקשה במהלך הפגרה, בעוד שהן מהבקשה למתן צו עשה הן מהבקשה לעיון חוזר עולה בבירור ובאופן מובהק כי לא הייתה כל הצדקה להמתין עם הגשתה במשך שבועות וחודשים עד פגרת הקיץ בבתי המשפט. הבקשה לעיון מחדש נדחית. עם זאת ולפנים משורת הדין, הבקשה למתן צו עשה תימחק (במקום שתידחה). צוויםצו עשה