בקשה לאיחוד דיונים בבית משפט

1. הבקשה שלפניי הוגשה כבקשה לאיחוד דיון בשתי תביעות לפי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אך במהותה זוהי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות הנזכרות וכך אתייחס אליה. עניינן של התביעות בתאונת דרכים שאירעה בצומת התשבי, בה נגרמו נזקי רכוש לשני כלי הרכב המעורבים ולעמוד רמזור (להלן - התאונה). בבית משפט השלום בחיפה מתבררת תביעת שיבוב שהגישה המבקשת ביום 14.11.2013 בגין תגמולי ביטוח ששילמה למשיב 4 בעקבות התאונה. בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו מתבררת תביעה שהוגשה ביום 9.3.2014 על ידי המשיבה 3, מי שהייתה אחראית על תחזוקתו של הרמזור, בגין הנזק שנגרם לרמזור בתאונה. לטענת המבקשת, יש לאחד את הדיון בבית משפט השלום בחיפה, משום שהתאונה אירעה בסמוך לחיפה, ובשל העובדה שהנהגים המעורבים בתאונה מתגוררים בקרבה לעיר חיפה. כל בעלי הדין נתנו את הסכמתם לאיחוד הדיון בבית משפט השלום בחיפה, מלבד המשיבה 3. זו האחרונה טענה בתשובתה כי ייתכן שההכרעה שתיפול לגבי האחריות לתאונה במסגרת התביעה המתבררת בבית משפט השלום בחיפה תייתר את הצורך לנהל את התביעה שהגישה בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו. עוד נטען, כי אם תתקבל הבקשה לאיחוד דיון ייאלץ בא-כוח המשיבה 3 להגיש בקשה לדחיית הדיון הקבוע ליום 2.7.2014 בבית משפט השלום בחיפה. זאת, שכן לבא-כוח המשיבה 3 קבועים דיונים נוספים ברחבי הארץ. 2. דין הבקשה להתקבל. שתי התביעות נושא הבקשה דנא נוגעות לאותה תאונה, ואין ספק שאיחוד הדיון יביא לייעול ההליכים, לחיסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של בעלי הדין ואף ימנע את החשש מפני הכרעות שיפוטיות סותרות. העובדה שהתאונה אירעה באזור חיפה, שם אף מתגוררים העדים הפוטנציאליים, מצדיקה את איחוד הדיון בבית משפט השלום בחיפה, אליו הוגש ההליך המוקדם בזמן (ראו, בש"א 5010/12 ריסורסס בע"מ נ' אל רועי טרייד בע"מ, פיסקה 2 (11.7.2012)). אין בטענה כי לבא-כוח המשיבה 3 קבועים דיונים נוספים ביום בו קבוע הדיון בבית משפט השלום בחיפה כדי לשנות ממסקנה זו. כידוע, השיקול העיקרי לעניין איחוד הליכים הינו שיקול מערכתי, שעניינו יעילות, חיסכון במשאבים שיפוטיים ומניעת הכרעות סותרות, ולאו דווקא שיקול הנוגע לבעלי הדין המסוימים בהליכים אותם מבוקש לאחד (ראו, בש"א 4436/13 בן שמואל נ' בן חיים, פיסקה 6 (28.7.2013)). 3. הנני מורה, איפוא, על העברת הדיון בתא"מ 20062-03-14 (שלום - תל-אביב-יפו), לבית משפט השלום בחיפה ועל איחוד הדיון שם עם תא"מ 27026-11-13 (שלום - חיפה). המשיבה 3 תשלם למבקשת שכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ש"ח. איחוד דיון