בקשה לאיחוד תיקים בבית הדין לעבודה

בפניי שתי בקשות מטעם בת אל שינו, הנתבעת בתיק ס"ע 25199-11-11 והתובעת בתיק דמ"ר 26326-11-11 (להלן - המבקשת). הראשונה - בקשה לאיחוד שני התיקים שבכותרת והשנייה, להורות על העברת הדיון בתיקים שבכותרת לבית הדין לעבודה בשבתו באילת. יופ מעצבים 99 בע"מ, התובעת בתיק ס"ע 25199-11-11 והנתבעת בתיק דמ"ר 26326-11-11 (להלן - המשיבה) מתנגדת לבקשה. לטענת המבקשת, בשני התיקים שבכותרת קיימת זהות בין הצדדים ובבסיס שתי התביעות עומדת מערכת יחסי העבודה בין הצדדים. כן נטען, כי איחוד התביעות יביא לייעול ההליכים ולחסכון בזמן שיפוטי. המשיבה מתנגדת לאיחוד התיקים שבכותרת וכן להעברת הדיון בתיקים לבית הדין בשבתו באילת. יצויין שבפתח תגובתה נטען, כי התביעה בתיק הדמ"ר לא הומצאה לידיה טעמי המשיבה להתנגדות - לעניין הבקשה לאיחוד - תיק הס"ע עניינו תביעה להפרת חוזה ההעסקה על ידי המבקשת ודיווח לא תקין של שעות, הטעון בירור עובדתי מעמיק וכי אם יורה בית הדין על האיחוד הרי מבוקש לקיים את הדיון במסגרת הליך רגיל. לעניין הבקשה להעברת הדיון לבית הדין בשבתו באילת - המבקשת לא העלתה נימוק של ממש לבקשתה. נציגי המשיבה מתגוררים באיזור המרכז והעברת הדיון תכביד עליהם ותגרור הוצאות מיותרות. לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה ובתיקים שאיחודם מבוקש הנני מורה כלהלן - 5. לעניין הבקשה לאיחוד תיקים - לשקילת מצבים המאפשרים לאחד דיון מהיר עם דיון רגיל, הדגיש בית הדין הארצי לעבודה כי - "הפירוש הראוי הוא זה המבטיח שתכליתו של הליך ב"דיון מהיר" תוגשם בצורה המירבית....בנוסף- מן הראוי לשקול אם לא יהיה זה נכון לסיים תחילה את הדיון בהליך שאמור להתקיים ב"דיון מהיר", אף אם כמה ממרכיביו דומים לאלה של הליכים אחרים התלויים ועומדים באותו בית דין". (דב"ע נו/3-190 אילנה בן עזרא - מדינת ישראל, סעיף 12 לפס"ד מיום 21.5.96). הן מטעם זה, כמו גם לאור הסעדים השונים במהותם ונוכח טענת המשיבה כי בתיק ס"ע יש צורך בבירור עובדתי יסודי - לא מצאתי מקום לסכל את תכלית החקיקה לפיה תיקים שנפתחו במסלול דיון מהיר יתבררו במהירות האפשרית. לאור כל האמור - הבקשה לאיחוד תיקים נדחית. 6. אשר לבקשה להעברת הדיון לאילת - כעולה מכתבי התביעה, בשני התיקים הנדונים הן בתיק ס"ע והן בתיק דמ"ר המבקשת שימשה כמנהלת חנות סניף אילת. התקנה הרלוונטית לעניין הסמכות המקומית היא תקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי הדין) התשנ"ב - 1991, הקובעת כי מקום השיפוט - "בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק- בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה"; נוכח העובדה שאינה שנויה במחלוקת שעבודתה של המבקשת בוצעה באילת הרי שהסמכות המקומית לדון בתובענה נתונה לבית הדין האזורי לעבודה בשבתו באילת. 7. סוף דבר - א. הבקשה לאיחוד תיקים נדחית. ב. הבקשה להעברת התיקים לבית הדין בשבתו באילת - מתקבלת. הדיונים הקבועים בבית הדין בבאר שבע מבוטלים בזה. המזכירות תקבע הדיון בתיקים שבכותרת בבית הדין בשבתו באילת. 8. המבקשת תעביר העתק מהתביעה בתיק הדמ"ר ישירות לצד שכנגד.בית הדין לעבודהאיחוד תיקים