בקשה לאיחוד תיקים בבית משפט

הבקשה היא לאיחוד הדיון בשמונה תיקים בבית משפט השלום בקרית-גת, לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 1. נגד המבקש, שוטר תושב קרית-גת המשרת באזור הדרום, נפתחו שמונה תיקים בלשכות ההוצאה לפועל לביצוע שטרות, מטעמם של שמונה זוכים שונים (המשיבים). ששה מן התיקים נפתחו בלשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב, אחד בהרצליה ואחד בקרית-גת. השטרות שחוללו הינם צ'קים של המבקש, שלטענתו זויפו בידי אחרים. המבקש הגיש, לאחר המועד המותר, התנגדויות בכל התיקים, בצירוף בקשות להארכת מועד. הליכים אלה מצויים כעת בעיצומם. לאחר העברת חלק מן התיקים על-פי החלטות בתי המשפט, קבועים ארבעה מהם בבית משפט השלום בקרית-גת (אלה של המשיבים 2, 4, 6 ו-7) וארבעת הנוספים (אלה של המשיבים 1, 3, 5 ו-8) בבית משפט השלום בתל-אביב. 2. המבקש, הטוען טענות עובדתיות זהות בכל שמונת התיקים שנפתחו נגדו, עותר כעת לאיחוד הדיון בכולם בבית משפט השלום בקרית גת. הוא מציין כי הדבר יבטיח יעילות דיונית וימנע פסיקות סותרות, שכן בכל שמונת התיקים יידרש בירור של טענתו האחת בדבר זיוף הצ'קים. כן הוא מדגיש שקיום הדיונים בתל-אביב יסב לו אי-נוחות רבה, נוכח מקום מגוריו ועבודתו ומצבו הכלכלי הקשה. המשיבים 2 ו-3 מסכימים לבקשה. המשיב 5 מסכים לבקשה בכפוף לכך, שאיחוד הדיון בקרית-גת לא ימנע ממנו לטעון ולהביא ראיות לעניין הארכת המועד להגשת ההתנגדות. המשיב 4 מתנגד לבקשה משום שטרם ניתנה הארכת מועד להגשת התנגדות בעניינו. המשיב 1 מתנגד לבקשה, בהסתמכו על הסכמה דיונית שהושגה בבית משפט השלום בתל-אביב, במסגרתה ויתר המבקש על טענתו בדבר חוסר סמכות מקומית. המשיבים 6, 7 ו-8 לא הגיבו לבקשה. 3. לאחר עיון בחומר שהוגש באתי למסקנה שיש לקבל את הבקשה ולהורות על איחוד הדיון בכל התיקים בבית משפט השלום בקרית-גת. אין ספק, שכל שמונת ההליכים עוסקים ב"נושא אחד". אמנם, מדובר בנושים-תובעים שונים, אולם כולם מתבססים על צ'קים דומים, וטענות ההגנה של המבקש בכל המקרים הן זהות. אכן, לא אחת נקבע, כי "די בכך שבין שתי תובענות קיימת השקה, גם אם לא חפיפה מוחלטת, בכדי לקבוע כי הן באותו נושא" (בש"א 574/98 אלמשנו נ' האפוטרופוס הכללי (לא פורסם)). הבירור העובדתי בדבר מקור הצ'קים - שהוא בלב ההתנגדויות כולן - ראוי שיתקיים במשותף. לאורו תתבררנה אף המחלוקות העובדתיות הנקודתיות שמעלים המשיבים השונים. לעניין הבקשות שטרם הוכרעו להארכת מועד - אף אלה יידונו בפני בית המשפט בו יאוחד הדיון, על-פי סדרי הדין ובהתאם להסדרים הדיוניים שימצא לקבוע. בנסיבות העניין ובהתחשב בנוחות הצדדים, נכון לאחד את הדיון בבית המשפט בקרית-גת - שם נדונים כבר ארבעה מן התיקים, ומרבית המשיבים המתדיינים בתל-אביב אף אינם מתנגדים להעברה. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. הדיון בהליכים נשוא בקשה זו המתקיימים בבית משפט השלום בתל-אביב יועברו לבית משפט השלום בקרית-גת, ויאוחדו שם עם הדיון ביתר ההליכים נשוא בקשה זו הנדונים באותו בית משפט. איחוד תיקים