בקשה להחזרת דרכון

לפני בקשה להחזרת ערבון ודרכון אשר הופקדו במסגרת ההליך שבכותרת . 1.בהחלטת כבוד השופט מ' חשין מיום 22.9.03 נקבע כי המבקש ישוחרר ממעצרו בתנאים מגבילים, לרבות הפקדת ערבון כספי ע"ס 5,000 ₪ וכן הפקדת דרכונו. המבקש שוחרר על יסוד החלטה זו, ומאז התנהלו הליכים רבים בעניינו, כאשר ההליכים נגדו הסתיימו בהחלטת וועדת השחרורים בכלא צלמון מיום 3.7.06 לשחררו שחרור מוקדם. לטענת ב"כ המבקש, בשים לב להחלטת וועדת השחרורים, אין עוד מקום להותיר על כנם את התנאים נשוא החלטה ויש להורות על החזרת הערבון והדרכון כמבוקש. 2.המבקשת מתנגדת לבקשה. לטענתה, מהחלטת וועדת השחרורים עולה כי הוועדה השתמשה בסמכותה לפי סעיף 13 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן: החוק) והאריכה את התנאים בהם שוחרר המבקש עד לתום תקופת רשיונו. המשיבה לומדת החלטה זו מהאמור בסעיף 9ח' להחלטה במסגרתה נקבע כי לא יהיה בשחרורו של המבקש כדי להוות סכנה "וזאת בשים לב גם לתנאים מגבילים במסגרתם משוחרר האסיר ובמסגרתם ישוחרר האסיר עתה". 3.לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיבה ובהחלטת וועדת השחרורים, באתי לכלל מסקנה כי בשלב זה דין הבקשה להידחות. עיון בהחלטת וועדת השחרורים מעלה כי קיימת אי בהירות לגבי הארכת התנאים המגבילים הקבועים בהחלטת כבוד השופט מ' חשין הנ"ל עד לתום תקופת רישיונו של המבקש. על פני הדברים, ההחלטה מפנה לתנאים המגבילים בסעיף 13 לחוק ולא באלה הקבועים בהחלטת השופט מ' חשין, אולם נוכח עמדת המשיבה, ולמען הסר ספק בעניין זה, אין בידי להיעתר לבקשה בטרם תובהר ההחלטה. התוצאה היא, שהבקשה נדחית. משרד הפניםדרכון