בקשה למחיקת עתירה

התיק נקבע לדיון לשעה 9:00. השעה 10:10, והעותר לא התייצב. בעתירה מבקש העותר להשאר בישראל משום שהגיש בקשה לקבלת מקלט מדיני. לטענתו בקשתו סורבה, אך לעתירה לא צורפה כל החלטה מינהלית המלמדת על כך. משהועמד על כך ב"כ העותר, הציג מכתב שמצוי בתיק שלו, אך לא בתיק בית המשפט. לאחר שעיינתי בעתירה לא ראיתי בסיס עובדתי לבחינת הטענה המהותית של העותר, ובמה הוא עונה על יסודות הבקשה למקלט מדיני. משום כך, יש לדחות את העתירה לגופה. לאחר שנתקבלה תגובת הפרקליטות, ועיקרה בקשה לסילוק על הסף, הגיש ב"כ העותר "בקשה להארכת מועד ולחלופין בקשה למחיקת עתירה". הבקשה הוגשה ביום ה' 10.2.11, כאשר הדיון קבוע ליום א' 13.2.11, והעתקה לא נתקבל אצל הפרקליטות. משום כך נדונה הבקשה עתה. לבקשה לסילוק על הסף צורפו פסקי דין שבהם נדחו עתירות דומות שהוגשו על ידי ב"כ העותר. בדיון בעת"מ 12430-01-11, שנערך ביום 1.2.11, ניתן פסק דין שגם בו נקבע כי לא היתה הצדקה עניינית להגשת העתירה, וב"כ העותר חויב בהוצאות אישיות בסכום של 4,000 ₪. עניינית, מדובר ככל הנראה באותו סוג של עתירה מעין זו שנדונה לפני. בבקשה להארכת מועד או למחיקת עתירה טען ב"כ העותר כי הגיש עתירה לבג"צ בעניינה של עובדת זרה, שעובדותיו משליכות גם על המקרה שלפני. העתירה לבג"צ לא צורפה והפרקליטות אינה יכולה להתייחס אליה לגופה. בנסיבות שלפני אם כן בקשה שאינה יכולה לזכות בסעד , בקשה למחיקה על הסף תוך הפנייה לכך שבעבר חוייב ב"כ העותר בהוצאות אישיות בנושאים דומים, ובקשת ב"כ העותר שהוגשה לאחר מכן ולפיה מבקש הארכת מועד בשל העובדה שהגיש בג"צ שלא צורף. לצערי המסקנה היא שב"כ העותר לא הפנים את הערות בית המשפט הקודמות, והותיר על כנן עתירות חסרות יסוד וללא בסיס עובדתי. יתרה מכך, הוסיף ופנה בבקשה להארכת מועד, במועד שכבר לא ניתן היה להעתר לבקשה מראש וללא שהפרקליטות קיבלה העתק מהבקשה כך שהדיון היום התקיים. אין מנוס, לדעתי, מלהבהיר לב"כ העותר פעם נוספת, שאין להגיש עתירות חסרות יסוד, שיש לעמוד בדרישות הדין בקשר להחלטות המנהליות שאותן הוא תוקף, ושעליו להציג לצד שכנגד כל מסמך שהוא מגיש לבית המשפט. לא למותר לציין, כי הצפת בית המשפט בעתירות נטולות בסיס פוגעת דווקא במקרים שדורשים את תשומת ליבו של בית המשפט והפעלת שיקול דעתו. לפיכך אני דוחה את העתירה ומחייבת את ב"כ העותר אישית בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסכום של 5,000 ₪. מחיקת עתירה