בקשה למתן צו מניעה קבוע

בפניי "בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני ו/או עיכוב הליכי הוצל"פ", במעמד צד אחד, הכוללת בקשה למתן צווי עשה זמניים ולמתן צו מניעה זמני. מעיון בבקשה על נספחיה עולה כי משיב מס' 1 (להלן: "הבנק") נקט בהליך למימוש משכנתא על דירת המבקש (להלן: "הדירה"), לאחר שזה לא עמד בתשלומי המשכנתא. תיק ההוצל"פ מתנהל בלשכת ההוצל"פ בהרצליה. לאחר שנקבע מועד לפינוי ליום 6.1.14, ולאחר שרשמת ההוצל"פ אפרת אידר-ינון דחתה בקשה לביטולו, הגיש המבקש בקשת רשות ערעור בבית משפט השלום בקריות (רע"צ 9008-01-14). בהחלטתו מיום 6.1.14 קבע השופט דאוד מאזן, בין היתר, כי לא היה מקום להגיש את בקשת רשות הערעור לבית משפט השלום בקריות, ובהתאם להחלטתו נמשך הדיון בבית משפט השלום בהרצליה. נשיאת בתי המשפט במחוז תל אביב הורתה על העברת הדיון בתיק מבית משפט השלום בהרצליה לבית משפט השלום בתל אביב. המבקש הגיש מסמך שכותרתו "ערעור על החלטת רשם, עיכוב הליכים - פינוי - עקב חוב". בית משפט השלום בתל אביב (השופט משה סובל) קבע בהחלטתו מיום 9.1.14, כי הואיל ובתיק מבוצע פסק דין בענייני משפחה אמור הדיון בערעור להיות בבית משפט לענייני משפחה, והורה על העברת הדיון לבתי המשפט לענייני משפחה בתל אביב. התיק הועבר לבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, ונקבע דיון בפני השופט שילה ליום 9.2.14. בבקשה עותר המבקש כי יינתנו צווים כדלקמן: צו עשה המורה לבנק להחזיר לידי המבקש את החזקה בדירה. צו עשה המורה להחזיר לדירה ו/או למבקש את המיטלטלין שפונו מהדירה. צו האוסר על המשיב להמשיך בהליכי המימוש והמכירה של הדירה עד להכרעה בתיק העיקרי. בד בבד עם הגשת הבקשה הוגשה תביעה למתן צו מניעה קבוע, שיורה כי החזקה בדירה תוחזר למבקש, ויאסור על פינוי המבקש מהדירה בטרם תמוצה זכותו לסילוק חובו. לאחר עיון בבקשה על נספחיה נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. כפי שפורט לעיל, המבקש הגיש ערעור על החלטת רשמת ההוצל"פ, והוא קבוע לדיון בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן. בנסיבות אלה לא היה מקום להגיש תביעה לבית משפט זה, הן משום שמדובר בכפל הליכים, והן הואיל והדרך המותווית בחוק היא הגשת ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ, כפי שאומנם עשה המבקש. כל בקשה לעיכוב ביצוע או לסעד זמני היה על המבקש להגיש במסגרת אותו תיק, ולא להגיש תביעה נוספת לבית משפט אחר. כאמור, ההליך למימוש משכנתא על דירה קבוע בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל"), והדרך להשגה על החלטות ראש ההוצל"פ היא באמצעות הליך ערעורי מתאים לפי סעיף 80 לחוק ההוצאה לפועל. כאשר החוק קובע את ההליך שבו יש לנקוט, חייב בעל דין לפעול בדרך זו, והוא מנוע מלנקוט בהליך אחר אשר יהווה עקיפה של הוראות החוק (ראה: רע"א 2237/06 בנק הפועלים בע"מ נ' רלה וינשטיין (8.3.09); רע"א 7746/09 יעקב טוויל כהן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ סניף התחנה המרכזית (26.11.09)). לפיכך אני דוחה את הבקשה. המבקש יודיע לבית המשפט תוך 14 יום מהיום אם הוא עומד על תביעתו. אם לא תתקבל הודעה תמחק התביעה ללא התראה נוספת. לתזכורת פנימית ביום 11.2.14. צוויםצו מניעה