אי שיתוף פעולה בבדיקת שכרות

1.זוהי בקשה לביטול פסילות מינהליות שהוטלו על המבקש ביום 30.7.06 לתקופה של 30 יום. הבקשה מתייחסת לרשיון הנהיגה של המבקש ורשיון הרכב בו נסע. בכתב האישום נטען כי נהג תחת השפעת אלכוהול וסירב להיבדק. 2.בנימוקי הבקשה נטען, כי המבקש כופר במיוחס לו ובפיו טענות קשות בדבר האכיפה שהופעלה נגדו, ואשר מעמידות בספק את הראיות לכאורה. בין היתר נטען כי לא סירב לבצע בדיקה ואף ביקש כי תבוצע לו בדיקת דם, אך בקשתו נדחתה על ידי השוטר אשר טען כי לא ביצע את בדיקת הנשיפה כנדרש. 3.בדיון בפניי נטען עוד, כי המבקש נוהג משנת 99 , רוב עברו התעבורתי הינו בגין עבירות טכניות. השוטרים שהיו במקום לא הבחינו , לפחות שניים מהם, בצורת נהיגה שאיננה כשירה ורק לאחר שעצר, הבחינו השוטרים בריח אלכוהול הנודף מפיו, ובהסתמך על אותו ריח ביקשו ממנו לבצע בדיקת נשיפה לבדיקת רמת האלכוהול. המבקש הסכים גם לדברי השוטר לערוך את הבדיקה, ואף ביצע אותה, אך המכשיר סירב להראות תוצאה ומכאן שהמכשיר לא היה תקין. במקום לשלוח את המכשיר לבדיקה, הוחלט להאשים את המבקש בסירוב להבדק, וכפועל יוצא בנהיגה בשכרות. המבקש מתפרנס מנהיגה, ומבוקש להעדיף את האינטרס של המבקש לנהוג על פני האינטרס של המאשימה למנוע את המשך נהיגתו. אין המדובר בנהג מסוכן. המבקש נפסל ל-30 יום מינהלית והוזמן למשפט רק בעוד חודשיים. גם מן הטעם הזה מבוקש לבטל את הפסילה המינהלית. 4.המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת, כי למשיב מספר רב של הרשעות קודמות לרבות נהיגה בזמן פסילה, ואי ציות לרמזור. עצם הנהיגה המיוחסת למבקש מקימה מסוכנות. לעניין הבדיקה נטען, כי המכשיר היה תקין ואולם המבקש לא שיתף פעולה והכשיל את הבדיקה, וכך סירב לבצע את הבדיקה. בנוסף נערך למבקש דוח מאפיינים ממנו עולה, כי נדף ממנו ריח אלכוהול והתנהג בצורה המעידה על היותו בגילופין. בדיקה זו נעשתה 45 דקות לאחר שנתפס. 5.מדוח הפעולה שנערך על ידי ליאור שפירא עולה, כי הבחין במבקש כמי שנוסע בצורה מחשידה. לאחר שהמבקש התבקש לעצור ועצר את רכבו התנהג בצורה המעידה על היותו בגילופין, שכן דיבר בצעקות ונדף ממנו ריח של אלכוהול. המבקש הסכים אמנם לבצע בדיקת נשיפה, אך הבדיקה נכשלה לאחר מספר נסיונות. מדוח פעולה נוסף עולה כי המבקש נסע בפרעות תוך כדי סיכון עוברים ושבים ולפיכך נתבקש לעצור. המבקש נתבקש לבצע בדיקות אלכוהול והגיב בצעקות ובתנועות ידיים אלימות, לא ביצע את הוראות הבוחן וגרם להכשלת הבדיקה. נדף מפיו ריח של אלכוהול. על פי דוח פעולה נוסף, המבקש נהג בצורה מחשידה, נדף מפיו ריח חריף של אלכוהול. המבקש נתבקש לבצע בדיקה אך לא נאות לבצעה כנדרש. על פי טופס בדיקת מאפיינים שבוצעה למבקש, המבקש היה זקוק לתמיכה, התנדנד נדף מפיו ריח חריף של אלכוהול. כמו כן צעק, הרים ידיים לכל עבר, לא הגיב לדברי השוטרים, לא ביצע בדיקות תקינות ולא מילא אחר ההוראות. דיבר לא לעניין, נהג בפרעות תוך סיכון הולכי רגל. 6.ראיות לכאורה אלה מהוות ראיות לכאורה, אשר יכולות במידה סבירה לבסס את הרשעתו של המבקש בעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסירוב להיבדק. גם אם המבקש לא סירב במפורש לבצע את הבדיקה, אי שיתוף פעולה מצידו באופן הנדרש, כמוהו כסירוב לבצע את הבדיקה. 7.לחובת המבקש עבר תעבורתי הכולל בין היתר עקיפה שלא כחוק, אי ציות לרמזור, נהיגה בזמן פסילה ועבירות אחרות אשר בחלקן הינן טכניות. המבקש נוהג מאז שנת 1999 שאיננה תקופה ארוכה, ביחס לכמות העבירת שנעברו על ידו. 7.עברו התעבורתי וכן הראיות לכאורה לפיהם נהג באופן פרוע תחת השפעת אלכוהול, יש בהם כדי להצביע על מסוכנותו של המבקש כנהג. 8.בנסיבות אלה, אין מקום להורות על ביטול הפסילה המינהלית. הבקשה נדחית. משפט תעבורהשכרותבדיקת שכרות (אלכוהול)