בקשה לצירוף תיקים

1. מכוח הסכמת כל בעלי הדין הנוכחים כאן, ובהסתמך גם על ההודעות בכתב, שקיבלתי מאת המשיבים 5, 6, 7 ו-8, ניתן בזאת סעד זמני, בהתאם לעתירה בבקשה המתוקנת, שהוגשה בתאריך 17.11.2010, במובן זה, שכונס הנכסים, המשיב 8, לא ימשיך בשלב זה במימוש זכויות עזבון המנוחה, שמחה יעקב מזרחי, במקרקעין שברחוב ההגנה 57א', תל-אביב יפו, המהווים 281/22939 חלקים במושע מחלקה 2 שבגוש 6978, וזאת עד למתן החלטה אחרת או פס"ד בתובענה שבתיק המרצת פתיחה 3317.11.10. ניתנת רשות לכל אחד מבעלי- הדין לפנות לבית משפט זה, ככל שיהיה צורך בשינוי ו/או תיקון בסעד הזמני שניתן כאן. 2. הזכרתי לכל אחד מבעלי הדין את החובה להשיב להמרצת הפתיחה המתוקנת (ככל שהדבר לא נעשה עד עתה), בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי. כן הודעתי לכל בעלי הדין הבלתי מיוצגים, שראוי שיקבלו ייעוץ משפטי הולם, בהקדם. 3. בהתחשב בכך, שלכאורה, נראה כי הבירור העובדתי המתייחס לזכויות המתחרות של חלק מבעלי הדין, וכן זה הנוגע ליחסים של בעלי הזכויות כלפי עיריית ת"א-יפו, עשוי להיות עתיר בעדויות בע"פ, הצעתי לבעלי הדין לקבל את דבריה של ב"כ העירייה, במובן זה שתתקיים במשרדי העירייה פגישה בלתי פורמאלית, של כל הנוגעים בדבר, ובמסגרתה יעשה ניסיון להגיע להסדר כספי / מעשי, הן בקשר לזכויות המתחרות של בעלי הדין, והן בקשר למעמד החוב לעירייה. למותר לציין, שמדובר במו"מ לפשרה בלבד, שהדברים שיוחלפו בו, כולל מסמכים, לא ישמשו בסיס, במישרין ו/או בעקיפין, להליך משפטי או מעין משפטי. 4. המשיבים 7 ו-8 עתרו לאיחוד הדיון בתיק זה יחד עם תיק ה"פ 48487.10.10 (שנותב בפני כב' השופט חיים טובי). כל הנוכחים בדיון בפניי הסכימו לצירוף שני התיקים. בעל הדין היחיד, הן בתיק הנוכחי והן בזה שצירופו מתבקש, שלא הביע עמדה, הוא בעל הדין שלא התייצב היום לדיון כאן, דהיינו, המשיב 4. לפי הנוהג בבית משפט זה, נדונה בקשה לצירוף תיקים אזרחיים בפני כב' הרשם, ולכן אני מורה שהבקשה לצירוף ו/או איחוד בעניין זה, תובא בפני כב' הרשם, יחד עם הפרוטוקול הנוכחי והתגובות בכתב, שהוגשו לאותה בקשה לתיק בית המשפט. 5. רשמתי לפניי את הסכמת ב"כ העירייה, לפיה במסגרת הדיונים לפי סעיף 3 לעיל, יקבל כל בעל דין מעוניין, לרבות ב"כ המבקש, פירוט של החוב לעירייה ואופן צבירתו, לרבות הסברים על דרך ניהול החשבון והחישובים, שנעשו, שם, ביחס לכל יחידה משלוש יחידות הבניין, בנפרד. 6. ב"כ המשיבים 7 ו-8 תגיש הודעת עדכון לבית המשפט, עד יום 30.12.2010 (העתק במישרין לכל בעלי הדין), ובהתאם להודעה זו ולהחלטה שתתקבל ע"י כב' הרשם לפי סעיף 3 לעיל, יוחלט בדבר המשך הטיפול בהליך העיקרי. איחוד תיקים