בקשה לשחרור כספים מעוכבים בתיק הוצל"פ

בענין : בקשה לביטול פסק דין מיום 2.9.10 1. לפני בקשת המבקש לבטל את פסק דיני שניתן ביום 2.9.10 , במסגרתו הוריתי על דחיית ההתנגדות של המבקש , לאחר שלא הפקיד את הסך של 5,000 ₪ , כאמור בהחלטתי מיום 22.6.10 , עד יום 1.9.10. 2. לאחר עיון בבקשה , בתגובה ובתשובה לתגובה , נחה דעתי כי יש לבטל את פסק דיני , תוך מתן הוראה לשחרר למשיבה את הסך של 5,500 ₪ המעוכבים בתיק ההוצל"פ מס' 02-22365-03-9 . להלן יפורטו נימוקי ההחלטה . 3. אין מחלוקת כי המבקש לא פעל בהתאם להחלטתי מיום 22.6.10. ב"כ המבקש מודה כי שגה בכך שלא שם לב לאותה אמירה מפורשת בהחלטתי מיום 22.6.10 לפיה התניית קבלת ההתנגדות ( באופן חלקי - רק לגבי הטענה כי שולמה תמורת השיקים במזומן - נ.ז. ) בהפקדת הסך של 5,000 ₪ נקבעה בהתחשב בסכום שכבר מופקד בתיק ההוצל"פ חרף טיעוני ב"כ המשיבה , לא ברור מה האינטרס של המבקש להציג הימנעות מכוונת מביצוע ההפקדה כטעות בהבנת ההחלטה . פסק הדין חשף את המבקש להליכי גבייה מיידיים , שעוכבו רק לאחר שהפקיד 5,000 ₪. הגשת בקשה זו אומנם עיכבה במספר חודשים את בירור במחלוקת בהליך העיקרי , אולם חזקה על ב"כ המבקש כי ברור לו שקבלת הבקשה תהיה כרוכה בחיוב המבקש בהוצאות לתשלום מיידי . לפיכך , אין בסיס לייחס למבקש זדון בענין זה . 4. לאחר שהתקיים לפני הליך משפטי בהתנגדות בו נשמעו ראיות וניתנה החלטה , שהפכה בינתיים חלוטה , אין הצדקה למנוע יישום של ההחלטה בשל איחור בן מספר ימים בהפקדת הסך של 5,000 ₪ . חיוב בהוצאות הוא המענה ההולם לעיכוב בשמיעת התיק ולטרחה שנגרמה לב"כ המשיבה במסגרת הליך זה . 5. חרף הטיעון שובה הלב של ב"כ המשיבה בסעיפים 30 ו 31 לתגובה , לא מצאתי לנכון לשנות את החלק האופרטיבי של החלטתי מיום 22.6.10 ע"י התניית קבלת ההתנגדות בהפקדת כספים נוספים . לטעמי , די לענין זה במתן הוראה לשחרור כספים מעוכבים על חשבון הוצאות שנפסקו בהוצל"פ ועל חשבון הוצאות הליך זה , כדי לאזן נכונה בין האינטרסים של הצדדים. 6. בפסק דינה המוסכם מיום 29.1.09 ברצ"פ 3475/08 קבעה כב' השופטת תמר שרון-נתנאל כי ההוצאות שנפסקו על ידי בתפקידי הקודם כרשם הוצל"פ ישארו בעיינן , אך כספים שהועברו לתיק ההוצל"פ ישארו מעוכבים עד למתן פסק הדין של הרשם בהתנגדות . אין מחלוקת כי המילים "פסק הדין של הרשם בהתנגדות " מתייחסות להחלטתי מיום 22.6.10 . לפיכך צודק ב"כ המשיבה כי בזיקה לתוכן החלטתי מיום 22.6.10 , יש הצדקה להורות על שחרור כספים מעוכבים . כאשר עיקר ההתנגדות נדחתה ולגבי השיקים נקבע כי קבלת ההתנגדות מותנית בהפקדה , יישום נכון של פסק הדין מיום 29.1.09 מצדיק לעשות שימוש בכספים המופקדים בתיק ההוצל"פ לתשלום ההוצאות שנפסקו בהחלטתי כרשם הוצל"פ מיום 7.8.08 . לא נסתר תחשיבו של ב"כ המשיבה כי מדובר בסך של 4,237 ₪ נכון להיום . היתרה בסך של 1,263 ₪ תועבר כהוצאת הליך זה . 7. אשר על כן , אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 2.9.10. לשכת ההוצל"פ תעביר לב"כ המשיבה את הסך של 5,500 ₪ שעוכבו בתיק 02-22365-03-9 . 4237 ₪ מהווים פרעון של ההוצאות ושכר הטרחה שנפסקו בהחלטת רשם ההוצל"פ מיום 7.8.08 . היתרה הינה בגין הוצאות הליך זה . 8. התיק יועבר לשמיעה בפני שופט . שחרור כספיםהוצאה לפועל