בקשה לשינוי מקום דיון

בפניי בקשה לשינוי מקום הדיון מבית משפט השלום באשדוד לבית משפט השלום באילת. בקשתו של המבקש הועברה לתגובתו של המשיב (ראו: החלטתי מיום 28.11.13). עד ליום זה, טרם התקבלה תגובת המשיב לבקשה כנדרש. בהיעדר תגובה, ולאחר שנמצא כי החלטתי הומצאה כדין למשיב (התובע) על פי תקנה 489 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקסד"א") , אני קובע כי דין הבקשה להתקבל ; עיון בתיק בית המשפט מלמד כי מדובר בתאונת דרכים שהתרחשה בעיר אילת, עובדה שאינה שנויה במחלוקת. מגורי המבקש (הנתבע) בעיר אילת. על פי תקנה 3 לתקסד"א הסמכות המקומית שייכת לבית משפט השלום בעיר אילת. מזכירויות בתי המשפט יתאמו העברת התיק לבית משפט השלום באילת והקצאתו לגורם משפטי מוסמך. דיוןהעברת דיון