בקשה לשינוי / עדכון פרטי חשבון הבנק בהוצאה לפועל

1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת כב' ראש ההוצל"פ, וידאד יונס, מיום 5.1.12 בתיק הוצל"פ 05-01319-06-3. 2. המבקש טוען כי תיק ההוצל"פ דלעיל נפתח על שם חב' חננאל דוד 2000 בע"מ (להלן: "החברה") ולא על שמו באופן פרטי, הוא הגיש בקשה לשינוי ועדכון פרטי חשבון הבנק, וטען בבקשתו כי ככל הנראה עקב טעות של מזכירות ההוצל"פ, נפתח התיק על שמו באופן פרטי כזוכה, במקום על שם החברה. כב' ראש ההוצל"פ ביקשה ממנו לצרף תצהיר לבקשה, וביום 1.1.12 הגיש תצהיר אשר בו פירט את השתלשלות העניינים. ביום 5.1.12 ניתנה החלטת כב' ראש ההוצל"פ כדלקמן: "מעיון בתיק עולה כי פרטי הזוכה בתיק מחב' דוד חננאל 2000 בע"מ לדוד חננאל שונו לבקשת הזוכה ולא כפי שנטען בתצהיר עקב טעות של המזכירות". לפיכך דחתה כב' ראש ההוצל"פ את הבקשה והותירה את המבקש כזוכה בתיק. 3. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, אני נותנת רשות ערעור ודנה בבקשה כערעור. 4. מעיון במסמכים שצורפו לבקשה עולה כי הבקשה לביצוע שטר אשר הוגשה עוד בשנת 2006 הוגשה על שם החברה בתור זוכה, ולא על שם המבקש באופן פרטי. בתיק ההוצל"פ לא קיימת כל בקשה מצד המבקש לשינוי פרטי הזוכה, כך שלא היה בסיס לקביעתה של כב' ראש ההוצל"פ כי המבקש הוא שביקש לשנות את פרטי הזוכה. במזכירות לשכת ההוצל"פ נמצא "רישום מינהלי" בלבד משנת 2007 על פיו שונו פרטי הזוכה. לא ברור מי יזם את הרישום המנהלי, באילו נסיבות הוא נעשה, אם נעשה ביוזמת המערער או המזכירות, או עקב טעות בכלל. למעשה לא ניתן ללמוד מאומה מאותו רישום מינהלי, כך שאין בו כדי להוות בסיס מוצדק לקביעתה של ראש ההוצל"פ כאילו המבקש הוא זה שהגיש את הבקשה לשינוי פרטי הזוכה. 5. משהוכח כי תיק ההוצל"פ מלכתחילה נפתח על שם החברה בתור זוכה, ומשלא הוכח כי המבקש הגיש בקשה כלשהי לשינוי פרטי הזוכה במשך השנים, היה מקום לקבל את בקשתו של המבקש, לתקן את שם הזוכה, ולהעביר את שם הזוכה לשמה של החברה. 6. לפיכך אני מבטלת את החלטת כב' ראש ההוצל"פ מיום 5.1.12 ומורה לראש ההוצל"פ להיעתר לבקשת המערער ולתקן את שם הזוכה כאמור לעיל. 7. לא מצאתי מקום לקיים דיון בבקשה או לקבל את תגובת המשיבים לבקשה, היות ועניין זה אינו קשור אליהם. חשבון בנקבנקהוצאה לפועל