בקשה נוספת לעיון חוזר מעצר

1. בפני בקשה נוספת לעיון חוזר, בעקבות המלצות בתסקיר מעצר שהוגש בעניינה של המבקשת. הרקע 2. נגד המבקשת הוגש בבית משפט זה כתב אישום בת"פ 5377/05, וביום 05.01.05 ניתנה החלטה(ב"ש 9385/05) על פיה תשהה המבקשת במעצר בית מלא עד תום ההליכים המשפטיים נגדה (להלן :"ההחלטה"). בכתב האישום הואשמה המבקשת, ביחד עם אחרים, וביניהם בעלה ראמי אבו חדיר, בביצוע סדרת מעשי "עוקץ" כלפי מתלוננים קשישים ועולים חדשים, אשר במסגרתם נטלו הנאשמים במרמה עשרות אלפי שקלים תוך שימוש בשיטה מתוחכמת על מנת להונות את המתלוננים בעת משיכת כספים מכספומטים. הנאשמים פעלו בצוותא, כאשר לכל אחד מהם היה בתפקיד מוגדר ב"עוקץ". תפקידה של המבקשת היה קטן יחסית - לעמוד בתור למכשיר הכספומט כשהיא מתחזה ללקוחה תמימה ,ובמספר רב של מקרים החזיקה על ידיה את בתה התינוקת כדי לחזק את הרושם התמים. במסגרת ההחלטה, נעצר בעלה של המבקשת עד תום ההליכים המשפטיים, ואילו לגבי המבקשת נקבע כי היא תשהה במעצר בית מלא בביתה בתנאים של התחייבות עצמית וערבות צד ג', כל זאת לאחר בחינת מכלול הנסיבות הנוגעות לה, לרבות היותה אם לתינוקת וחלקה הקטן יחסית במעשי ה"עוקץ". 3. ביום 29.01.06 הגישה המבקשת בקשה לעיון חוזר בהחלטה (להלן :"הבקשה לעיון חוזר"). המבקשת ביקשה שינוי בתנאי מעצר הבית כך שיחולו משעה 19:00 ועד למחרת בשעה 08:00, ובמהלך שעות היום יתאפשר למבקשת לצאת לעבודה (ניקיון בבתים פרטיים), וכן להוציא את התינוקת פעמיים ביום לטיול בשכונת המגורים בקרית יובל כולל יציאה לקופ"ח טיפת חלב וכו'. בדיון בבקשה לעיון חוזר, שהתקיים ביום 16.02.06, טענה ב"כ המבקשת כי המבקשת מצויה במצב נפשי קשה והיא מטופלת במרפאה לבריאות הנפש, אך בשל תנאי מעצר הבית הגיעה לפגישה אחת בלבד. ב"כ המבקשת הודתה כי המשיבה אומנם ניסתה לבוא לקראת המבקשת ונענתה לבקשות הבהולות שהופנו אליה, גם טלפונית, לצורך יציאה לסידורים דחופים, אך הדבר אינו יכול להימשך לאורך זמן. לגבי מסוכנותה של המבקשת נטען כי כאשר בעלה ונאשם נוסף, שהיו "הרוח החיה" במעשי "העוקץ", מצויים במעצר - אין למבקשת רצון ויכולת לבצע כל עבירה. 4. הבקשה לעיון חוזר נדחתה על ידי ביום 22.2.06, בין היתר, עקב העובדה שטרם חלפה תקופה משמעותית מיום ההחלטה, לא נשתנו שום נסיבות ולא נתגלו עובדות חדשות, כנדרש לפי סעיף 52 (א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו - 1996 (להלן:"חוק המעצרים"). יחד עם זאת, הוריתי על הגשת תסקיר מעצר, וזאת לאור העובדה שהמבקשת היא אם לתינוקת וכי הדיון בתיק הפלילי עלול להימשך תקופה לא מבוטלת, עם כל המשתמע מכך לגבי המבקשת ולגבי התינוקת. 5. ביום 27.03.06 הוגש תסקיר המעצר וכתוצאה מן האמור בו - הגישה המבקשת בקשה נוספת לעיון חוזר. (להלן :"הבקשה הנוספת"). המלצת שירות המבחן בתסקיר המעצר הינה לאפשר למבקשת לצאת בין השעות 09:00 עד 14:00 לצורך חיפוש עבודה וסידורים נדרשים במסגרת היותה אם לתינוקת. כמו כן הומלץ כי במידה והמבקשת תמצא עבודה מסודרת, תגישה לאישור בית המשפט . עוד נאמר בתסקיר המעצר, כי לפי התרשמות הגורם הממליץ ההליכים המשטרתיים והפליליים של המבקשת ושל בעלה העמידו במידה מסויימת גבולות להשלכות התנהגותה הפלילית של המבקשת. 6. בדיון בבקשה הנוספת, שהתקיים ביום 04.04.06, טענה ב"כ המשיבה כי תסקיר המעצר אינו מתמודד כלל עם מסוכנותה של המבקשת. מאידך, הסכימה המשיבה לאפשר למבקשת לצאת אחת לשבוע, בליווי הערב, לתחנה לבריאות הנפש לצורך קבלת טיפול נפשי, אך סירבה בתוקף לבקשת המבקשת לצאת לעבודה. ב"כ המבקשת טענה, כפי שנטען על ידה גם בדיון בבקשה לעיון חוזר, כי מעורבותה של המבקשת בעבירות המיוחסות לה היתה קטנה יחסית, וכי היא נגררה אחר בעלה. בלעדיו, אין לה כל רצון ויכולת לבצע עבירות , ולכן גם מסוכנותה אינה גבוהה. ב"כ המבקשת ציינה כי מסתמנת אפשרות שהמבקשת תעבוד כסייעת לגננת בגן ילדים, שאליו תביא גם את בתה ולא בעבודות ניקיון. עוד טענה ב"כ המבקשת כי התנאת הסכמתה של המשיבה ליציאת המבקשת לטיפול נפשי בליווי על ידי הערב מהווה הכבדה על הערב, שהינו אדם עובד ואינו יכול להפסיד ימי עבודה. הכבדה זו תביא למעשה לכך שהמבקשת לא תוכל לקבל בפועל את הטיפול הנפשי, אשר שירות המבחן המליץ עליו. 7. על פי הוראות סעיף 52 (א) לחוק המעצרים וכן על פי הפסיקה, התנאים לעיון חוזר בהחלטת בית משפט בענין הנוגע לחלופת מעצר מחייבים גילויין של עובדות חדשות או קיום שינוי נסיבות או מעבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה נשוא הבקשה. בבש"פ 2/06 אייל זילברפרב נ' מדינת ישראל מיום 09.01.06 אומרת כב' השופטת א. פרוקצ'ה: "עיקרו של הליך העיון החוזר הוא בחינה ובדיקה האם מאז ההחלטה המקורית שניתנה ארעו עובדות או נסיבות חדשות או מעבר זמן רב שיש בהם כדי לשנות את נקודת האיזון הראוייה בין עניינו של הנאשם בהגשמת חירותו האישית כפרט לבין האינטרס בהגנה על בטחון הציבור והבטחת תקינות ההליך השיפוטי...". במקרה שלפנינו, בהתאם להחלטה בבקשה לעיון חוזר, הוגש תסקיר מעצר לגבי המבקשת ובו המלצות שלמעשה אינן משתמעות לשתי פנים. השאלה היא אם כן האם הגשת תסקיר המעצר מצדיקה עיון חוזר והאם יש בה כדי לשנות את נקודת האיזון הראויה כדברי כב' השופטת פרוק'ציה בבש"פ 2/06 הנ"ל. מעמדו של תסקיר המעצר עוגן בחוק המעצרים. על פי סעיף 21 א (ב) לחוק, תסקיר מעצר יכלול את נסיבותיו האישיות של הנאשם, משמעות המעצר, החלופות למעצר ולשחרור או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערובה והפיקוח עליהם. מסעיף זה משתמע שהמחוקק ביקש להעניק מעמד מיוחד לתסקיר המעצר, וההמלצות הכלולות בו הן למעשה הכלי שאמור לסייע לבית המשפט להגיע להחלטה ראוייה ומאוזנת לגבי נאשם ספציפי שעניינו נדון בפניו. אומנם האמור בתסקיר מעצר הוא בגדר המלצה בלבד, ובית המשפט בהחלטותיו אינו כבול באמור בו. יחד עם זאת, יש לזכור שהתסקיר נערך על ידי אנשי מקצוע, וסביר להניח במידה גבוהה של וודאות שאין הההמלצות ניתנות אלא לאחר שהובאו בחשבון מכלול הנסיבות והשיקולים, לרבות שאלת מסוכנותו של נאשם שלגביו נערך תסקיר המעצר. לפיכך, גם אם בית המשפט אינו כבול בהמלצות המפורטות בתסקיר המעצר, עליו לתת משקל להמלצות אלה. 8. תסקיר המעצר המתייחס למבקשת כולל המלצה לאפשר לה להגיע לפגישות בתחנת בריאות הנפש, וכן המלצה להביא לאישור בית המשפט הצעה לעבודה מסודרת. אשר לפגישות קבועות בתחנה לבריאות הנפש - בהסכמת ב"כ המאשימה אני קובעת כי המבקשת תצא לפגישה קבועה, אחת לשבוע, בליווי הערב. על מנת לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בעבודתו של הערב, יש להשתדל לתאם את מועד הפגישה השבועית לשעות אחר הצהריים המאוחרות או לשעות הערב, ככל שהדבר ניתן. המבקשת תודיע מראש למשיבה על מועדי הפגישות שנקבעו. 9. אשר להצעה בדבר העסקתה של המבקשת בגן הילדים - החלטה בעניין זה תינתן לאחר ששירות המבחן ימציא לביהמ"ש חוו"ד. המבקשת תמציא את פרטי הגננת לרבות מס' טלפון לשירות המבחן. 10. שירות המבחן יעביר את חוו"ד לא יאוחר מיום 1.5.06. 11. נקבע לדיון ליום 4.5.06 בשעה 9:30. מעצרעיון חוזרמסמכים