דחיית התליית רשיון נהיגה

לפני בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה -1975 (להלן: "חוק הפיצויים"). המבקש יליד 1987 נפגע בהתאם לנטען בתאונת דרכים ביום 28.3.2013, בעת שנהג ברכב מס' רישוי 47-590-63 (להלן: "התאונה"). המבקש פונה באמבולנס כשהוא פגוע ראש ומונשם לבית החולים סורוקה. בבדיקת CT נמצאו שברים מרוסקים עם דחיסה, שברים בארובת העין ובעצמות האף. בבדיקתCT עמ"ש צווארי, חזה, בטן ואגן ללא ממצא פתולוגי. המבקש אושפז וטופל במחלקה הנוירוכירורגית והועבר לשיקום בבית החולים לוינשטיין מיום 14.4.2013 עד ליום 9.7.2013 ולאחר מכן שוחרר לביתו. בסיכום אישפוז צויין בין היתר כי המבקש מתקשה להשלים את רוב המטלות ונזקק לתיווך רב, מתמצא באופן חלקי, לא מתמצא בזמן ובמקום, בתפיסה חזותית מצליח לזהות אוביקטים אבל לא לשיימם. המבקש נשוי + 3 ילדים, עבד כמלצר במסעדה, בעל השכלה של 11 שנות לימוד. למבקש מונה אפוטרופוס, אחיו. לטענת המבקש, לאחר התאונה, נדרש להוצאות רפואיות בסך של 1,500 ₪, להוצאות שירותי סיעוד בסך של 6,000 ₪, הוצאות לצורכי מחייה בסך של 6,500 ₪ לחודש וכי יש לו חוב של סלקום בסך של 7,500 ₪. המבקש צירף לבקשתו תלושי שכר. לחודש אוקטובר 2012, שכרו עמד על סך של 5,774 ש"ח, לחודש נובמבר 2012, שכרו עמד על סך של 4,792 ש"ח, לחודש דצמבר 2012, שכרו עמד על סך של 4,792 ₪, לחודש ינואר 2013, שכרו עמד על סך של 6,012, לחודש פברואר 2013, שכרו עמד על סך של 5,762 ₪, לחודש מרץ 2013, שכרו עמד על סך של 6,045 ₪. נטען כי ממועד התאונה המבקש אינו עובד ואינו משתכר. לבקשה צורפו שני מסמכים נוספים: מסמך הכתוב בערבית חתום על ידי בית הדין השרעי ביפו. (המסמך אינו מתורגם כדין ולכן לא ניתן להגישו). מכתב דרישה מחברת סלקום מיום 17.6.2013 ובו נדרש להסדיר את החוב נכון ליום 11.6.2013 בסך של 7,448.86 ₪. לטענת המשיבה, יש לדחות את הבקשה על הסף מהטעם שהמבקש נהג במועד התאונה ברכבו, ללא רישיון נהיגה בתוקף. זאת, כיוון שרישיונו הותלה ביום 25.2.2013, כחודש לפני התאונה. כמו-כן, התנגדה המשיבה לבקשה לתשלום תכוף לגופה ולמסמכים שצורפו. ביום 24 מרץ 2014 התקיים דיון ראשון בבקשה. מכיוון שלא הושלמה הגשת מסמכים על ידי המבקש ולא הושלמו הליכים מקדמיים נקבע דיון נוסף ליום 24 אפריל 2014. המבקש בחקירתו הנגדית, השיב כי הוא גר ברחוב לוטוס 3 בתל אביב, בבית אימו יחד עם אחיו מוסא, אשתו ושלושת ילדיו. המבקש הבהיר כי אינו משלם לאימו דמי שכירות וכן כי אשתו אינה עובדת. לדבריו, אשתו לא עבדה גם עובר לתאונה והוסיף: "המשפחה דואגת. הבן הגדול שלי בן 6, הוא הולך לבי"ס. על הילדים הקטנים שלי, אמא שומרת עליהם, הם לא הולכים לגן" (עמוד 7 שורה 26-27 לפרוטוקול). המבקש העיד כי אין לו קבלות על הוצאות רפואיות אבל ציין כי טופל בקופ"ח, בבית לוינשטיין ובבית חולים סורוקה. המבקש הודה כי בשל עבירות תנועה זומן לקורס במשרד הרישוי אולם לטענתו השתתף בו "הגעתי עד כמה שאני זוכר. לא זוכר כמה פעמים". לדבריו, אינו זכור שנשלל רשיון הנהיגה שלו. עוד השיב כי אינו זוכר שקיבל את ההודעה על התליית רשיונו. (עמ' 4-5 לפרוטוקול הדיון) אחיו של המבקש, אפוטרופסו, בחקירתו העיד כי הוא מתגורר סמוך למבקש ברחוב לוטוס 5 בתל אביב, בבית נפרד אך צמוד. הוא פירט: "אחי מוסא, ההורים שלי, אבא שלי היה נשוי לשתיים". כמו כן, ציין שלאחיו המתגורר עימו יש גם ילדים, הם אינם מעסיקים עזרה בשכר, אשתו של המבקש ואימו עוזרים לו "כל המשפחה תומכת בו" . לדבריו, המשפחה פנתה פעם אחת למוסד לביטוח לאומי אבל לא ידע לפרט על כך. בסיומו של הדיון, ניתנה שהות למבקש לצרף מסמכים רפואיים נוספים עדכניים, לאחר השחרור מבית החולים לוישנטיין ופירוט לגבי פיצויים שקיבל ממעבידו ומהמל"ל. המבקש צירף מסמכים רפואיים לאחר השחרור מבית לוינשטיין. בדיקה מיום 23.7.2013, שם תועד כי הוא מתהלך ללא אביזר עזר, שולט על סוגרים, עצמאי ב ADL וזקוק להשגחה במקלחת, קוגנטיבי מתמצא במקום, זקוק להמשך פיזיותרפיה וטיפול עם קלינאית תקשורת. אינו רשאי לנהוג עד להוראות מפורשות של משרד התחבורה. בדיקה מיום 27.7.2013 תועד כי המבקש זומן לאישפוז יום בבית לוינשטיין. ביום 18.8.2013 נבדק והוזמן לביקורת במחלקת נוירוכירורגיה בסורוקה. בדיקה מיום 25.8.2013 בטיפול שיקומי 4 פעמים בשבוע. בדיקה נוירולוגית תקינה, באיזור פרונטאלי שמאלי - חסר עצם. בדיקה מיום 9.9.2013 הומלץ על חודש מנוחה וביקורת נוספת חודש לאחר מכן. המבקש עבר ניתוח קרניופלסטיקה ביום 6.10.2013 בבדיקה מיום 22.10.2013 על ידי נוירוכירורג נמצא כי אין מקום להתערבות נוירוכירורגית והומלץ המשך מעקב נוירוכירורג במקום מגוריו. בדיקה מיום 4.12.2013 נבדק בשיקום לוינשטיין. הומלץ על טיפול פסיכולוגי שיקום. המבקש צירף הודעה של מעבידו על פרישה מעבודה מיום 30.4.2013 ובקשה לפטור מתשלום מס על סך של 8,701 ₪ וכן הודעה על קבלת סך של 32,857 ₪ עבור פיצויי פיטורין. לבקשת ב"כ המשיבה הוגשו תצהירים מטעם אמו ואחותו של המבקש, לכספים שקיבל המבקש כפיצויי פיטורין ותגמולים מהמוסד לביטוח לאומי. בהתאם לתצהיר האחות והאם, ומבירור שעשתה עם בנה, אפוטרופסו של המבקש, קיבל המבקש "קצבאות מהמל"ל" בסך של 31,162 ₪. כמו כן, לאחר שפוטר קיבל פיצויי פיטורין בסך של 41,559 ₪. לא הוגשו מסמכי המל"ל וגם לא פורטה גובה הקצבה החודשית שמקבל המבקש. דיון לטענת המשיבה להעדר חבות ולכך שהמבקש נהג כאשר אין ברשותו רישיון נהיגה בר תוקף, טוען המבקש כי לא היה מודע להתליית רישיונו עד להעלאת הטענה על ידי הנתבעת, במסגרת הבקשה שלפני. עוד טוען המבקש, כי לא נדרש בעבר להפקיד את רישיונו וכן כי הרשיון לא הופקד על ידו בפועל. לאחר שפנה, באמצעות אפוטרופסו למשרד הרישוי, ומכיוון שההתליה לא הובאה לידיעתו עד לאותו המועד, נדחתה התליית הרישיון וההדרכה שנדרש לעשות עד לאפריל 2014 ולכן במועד התאונה היה ברשותו רישיון נהיגה בתוקף. המשיבה הגישה, עובר לדיון, מכתב מרשות הדואר, לרבות תצהיר פקיד המסירה ובו אישור כי ביום 18 פברואר 2013 נמסר דבר הדואר בכתובת הנמען לאחד מבני הבית. עוד, צורף מסמך ובו חתימה על קבלת דבר הדואר המצויין. לסיכומיה צירפה תדפיסים על שיגור הודעות משרד הרישוי מיום 12.8.2012 "הודעה לחייבי קורסים" וכן "הודעה על התליית רשיון". יוער, כי המכתבים עצמם לא צורפו ורק מ"כותרת" ההודעות ניתן להסיק בשלב זה על תוכנם. הלכה היא, כי במסגרת בקשה תשלום תכוף ובשלב זה של ההליך, די כי ביהמ"ש ישוכנע לכאורה כי למבקש זכות לקבלת פיצוי "בבחינת בקשתו של נפגע לקבלת תשלום תכוף לא נכנס אפוא בית-המשפט לעומקן של המחלוקות ולפרטיהן של העובדות, ובודק הוא רק אם זכאי הנפגע לכאורה לפיצויים על -פי חוק הפיצויים. הסעד המוענק לנפגע הוא סעד דחוף, סעד של חירום שאין להתלותו או לדחותו אלא בהתקיים ספק של ממש בעצם זכאותו של הנפגע" (רע"א 9275/03 פינטו נ' יונה, פ"ד נח(2) 295, עמ' 299. עולה, כי בכתובתו של המבקש מתגוררים למעלה מ- 20 איש בשלוש כניסות. המבקש העיד כי אינו זוכר את קבלת דבר הדואר וכן כי רישיונו לא נשלל. גם בראי ההלכה שנקבעה בע"א 7602/06 עזבון נתנאל גו'רג' חאדג'ג' ז"ל נ' סימה מלכה (מיום 11.1.0.2011), הרי שבשלב זה, בטרם נשמעו ראיות בתיק, נוכח הנסיבות כפי שפורטו על ידי המבקש ואחיו בחקירתם, לא ניתן לקבוע כי המבקש הוא בבחינת "מי שהודע לו", בהתאם למתחייב. לעניין זה, הרי שטענתה החילופית של המשיבה, לפיה ידיעתו של המבקש, לגבי החובה לגשת לקורס הדרכה ותוצאות אי השלמת הקורס, הינה תחליף לידיעה הקונקרטית על ההתלייה, נדחתה בפס"ד חאדג'ג' לעיל (ראו פסקה 40 ואילך לפסה"ד). בנוסף, עולה בשלב זה כי ההתליה עוכבה ונדחתה עד ליום 1.4.2014, לרבות הדרישה להשלמת ההדרכה (מכתב משרד הרישוי מיום 14.11.2013 - צורף על ידי המבקש). כל אלו, שאלת ידיעתו של המבקש, תוקפו של רישיון הנהיגה במועד התאונה, בצירוף הסוגיה המשפטית והעובדתית בשאלת נסיבותיה של התליית הרישיון ובשאלת נפקות דחיית התליית הרישיון, דרושה עדיין בירור עובדתי ומשפטי מקיף, ראו לעניין זה רע"א 3339/00 אליהו חברה לביטוח בע"נ, נ' דהאן, פ"ד נז (1) 503 "יש לבחון בכל מקרה לגופו מה הם שיקולי המדיניות הרלוונטיים. לשם בחינת תוצאת הבטלות יש להבחין בין סוגים שונים של פגמים. לעתים אף לפגם מאותו הסוג תהיינה תוצאות שונות בהתחשב בנסיבות המקרה. כן עשויה להיות נפקות להבחנה בין פסק שניתן בהליך פלילי ובין זה שניתן בהליך אזרחי ולהשלכות הבטלות על הצדדים הרלוונטיים לעניין." (עמ' 514 ג-ד). בנסיבות אלו, לא מצאתי כי זהו המקרה בו יש לשלול מהמבקש את הזכות לקבלת תשלום תכוף ובוודאי שאין לדחות בקשתו על הסף. זאת, בנוסף לכך שככל שבסופו של ההליך יוכח כי הנתבעת צודקת בטענותיה הרי שפתוחה לפניה הדרך לקבלת פיצוי מ"קרנית" או מהמבקש עצמו, ראו לענין זה סעיף 5ז לחוק הפיצויים. לנזקי המבקש - בסעיף 5 לחוק הפיצויים נקבע כי מי שחייב בפיצויים לפי חוק זה, ישלם לנפגע או למי מהתלויים בו: "(1) הוצאות שהוציא הנפגע לצורכי ריפויו לרבות הוצאות אשפוז בבית חולים. (2) תשלומים חודשיים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בעניין הפיצויים, את צורכי ריפויו של הנפגע סיעודו וצורכי מחייתו..." בתקנה 4 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) תשמ"ט - 1989 נקבע כי מטרתו של התשלום התכוף, הינה הקלה מיידית של תוצאות התאונה וכי "צורכי סיעוד" הם היזקקות לשירותים המיועדים לסייע בפעילות יומיומית, בהשגחה או בניהול וקיום משק הבית. ברע"א 1886/11 הראל נ' פלוני (פורסם ביום 30.11.2011) נקבע "השאלה אם נוצר צורך זמני בהוצאות כאלה תוכרע במסגרת הדיון בבקשה לתשלום תכוף. במסגרת זו, אם יתברר ולו לכאורה, כי הנפגע אינו זוכה באותה עת לטיפול במסגרת סל הבריאות, כי אז ממילא לא ייפול עניינו במסגרת החריג של סעיף 5ה(1) והוא יזכה לתשלום תכוף. התשלום התכוף נועד, מטבעו, להושטת סעד מהיר וזמני לנפגע, ובית המשפט פוסק בו על יסוד ראיות לכאורה בלבד." מן המסמכים עולה כי המבקש נפגע בתאונה, בראשו בצורה קשה מאוד. המבקש סבל מפגיעה קוגנטיבית ונזקק לשיקום ארוך בבית לוינשטיין. למבקש מונה אפוטרופוס ובשלב זה עולה כי אינו מסוגל לחזור לעבודה. מאז התאונה, חלפו 15 חודשים ומאז הוגשה הבקשה לתשלום תכוף חלפו 10 חודשים. המבקש נשוי ואב ל-3 קטינים, אשתו אינה עובדת והוא מתגורר עם משפחתו אצל אימו. מצבו הבריאותי הינו מורכב הוא נזקק לטיפול ולתקופת אשפוז, במהלכה נעזר ונתמך על ידי בני משפחתו עימם הוא מתגורר. עזרת בני משפחה בנסיבות אלו, נוכח התקופה הארוכה, חורגת מהעזרה המצופה מבני משפחה. לא הוגשו קבלות וגם לא נטען כי הוגשה עזרה בשכר. המבקש דרש פיצוי בגין עזרה סיעודית בסך של 6,000 ₪ בלבד. נוכח תקופת האשפוז הארוכה והגם שאין ברשותו קבלות עד היום, אני מוצאת דרישה זו סבירה בהחלט בנסיבות. עוד, טוען המבקש כי הוציא 1,500 ₪ על תרופות והוצאות רפואיות. גם דרישה זו בשלב זה מצאתיה סבירה. המבקש אינו עובד וטוען לכך שהוא נזקק למלוא משכורתו לצורך כלכלת משפחתו. ממוצע שכרו של המבקש עובר לתאונה, מאוקטובר 2012 עד מרץ 2013, הינו בסך של 5,530 ₪. לא הוגשו חשבוניות המצביעות על עלות הוצאות המחיה של המבקש. ברם, בשלב זה, בשים לב לכך שעליו לפרנס את אשתו ושלושת ילדיו הקטינים, גם אם אינו נושא בהוצאות בגין דמי שכירות, אני מוצאת כי סך של 5,000 ₪ לחודש הינו סביר בנסיבות. לפיכך, אני מעריכה את סך כל צרכיו של המבקש, בגין מחיה, סיעוד והוצאות רפואיות לעבר בסך של 90,000 ₪. בסכום זה יש לקזז, בשלב זה, את התשלומים שקיבל המבקש ממעבידו וכן את תגמולי המל"ל, בסך כולל של 72,721 ₪. לעתיד, לתקופה של 6 חודשים מהיום, מחייבת המשיבה לשלם למבקש את ההפרש בין סך של 5,000 ₪ לבין הגמלה המשולמת לו מהמל"ל. מכיוון שלא הוצג פירוט של התשלום המתקבל, מורה לב"כ המבקש להעביר למשיבה ולביהמ"ש אסמכתא לגובה התשלום בתוך 14 יום מהיום. התשלום לעתיד יבוצע 21 יום לאחר קבלת הפירוט כאמור. התשלום לעבר יבוצע בתוך 21 יום מהיום. לכל התשלומים יש לצרף שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% בצירוף מע"מ כדין. מובהר כי הפגרה תמנה במניין הימים. לשם מתן הנחיות לקידומו של ההליך תגיש המשיבה כתב הגנה עד ליום 1 ספטמבר 2014 לרבות תגובה לבקשה למינוי מומחים. תז"פ ליום 3 ספטמבר 2014. משפט תעבורההתליית רשיוןהתליית רשיון נהיגהרישיון נהיגה