אי תשלום ניכויים - עבירות מס

1. הנאשמת מספר 1 הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת 1992 ועסקה בהפעלת מסעדות. 2. הנאשמים 2 ו- 3 שימשו כמנהלים פעילים בנאשמת מספר 1 בכל התקופות הרלוונטיות לכתב האישום. 3. באישום הראשון הורשעו הנאשמים 2 ו - 3 בעבירות של אי הגשת דו"ח במועד ואחריות מנהלים. 4. באישום השני הורשעו הנאשמים 2 ו - 3 בעבירות של אי תשלום מס שנוכה (בסך 45,000 ₪ - עבור חודשים אוגוסט עד דצמבר 2004 - 5 עבירות). 5. בנוסף, הורשעו הנאשמים 2ו - 3 בעבירות של אחריות מנהלים (5 עבירות). 6. באישום השלישי הורשע הנאשם 2 בעבירה של אי הגשת דו"ח במועד עבור שנת המס 2004. 7. ב"כ המאשימה במסגרת טיעוניו לעונש, עתר להשית על הנאשמת 1 - קנס כספי, על הנאשמים 2 ו - 3 - להשית מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס כספי, התחייבות כספית. 8. ב"כ המאשימה הדגיש במסגרת טיעוניו לעונש, כי הדו"ח לשנת 2004 עבור הכנסותיה של הנאשמת 1 לא הוגש, כאשר המחזור היה מעל 6 מיליון ₪. עוד הדגיש ב"כ המאשימה, כי המחדל בגין אי תשלום מס לא הוסר (45,000 ₪). עוד הדגיש, כי ניתנו לנאשמים דחיות רבות על ידי בית המשפט כדי להסיר את המחדלים, אולם בפועל לא הוסרו המחדלים. 9. ב"כ המאשימה הדגיש, כי בעבירות של אי תשלום ניכויים יש משום אלמנט של גניבה. 10. מכל הטעמים המנויים לעיל, לרבות מדיניות הענישה בעבירות המס, עתר ב"כ המאשימה להשית את העונשים האמורים בסעיף 7 לעיל. 11. ב"כ הנאשמים 1 - 2, עתר שלא למצות את מלוא חומרת הדין עם הנאשמים, ולהסתפק במאסר שירוצה בעבודות שירות, קנס מתון, וזאת בתהחשב בהודאת הנאשמים שחסכה זמן שיפוטי, חלוף הזמן מיום ביצוע העבירות - משנת 2004, כתב האישום הוגש בשנת 2007, כך שיש לייחס משקל לשיהוי בהגשת כתב האישום, סכום הניכויים נמוך יחסית. 12. עוד הדגיש הסנגור המלומד, את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם 2 - בן 36, פרוד מרעייתו, אב ל - 3 ילדים, נעדר עבר פלילי, הנאשם כיום לומד בישיבה, נתמך על ידי הישיבה בסך של 1,200 ₪, מתגורר בשכירות, לחובת הנאשם עומדים תיקי הוצל"פ רבים. 13. ב"כ הנאשמים 1 ו - 2 הגיש אסופה של פסיקה התומכת בגישתו וכן הוגשו מסמכים לעניין הכנסתו של הנאשם 2, לרבות תיקי ההוצל"פ העומדים לחובתו. 14. ב"כ הנאשם 3 הצטרף לטיעוני ב"כ הנאשמים 1 ו - 2, והוסיף במסגרת טיעוניו, כי הנאשם 3 לא היה בעל מניות בחברה - הנאשם 3 הינו אביו של הנאשם 1, שלדבריו סייע לשני בניו בניהול המסעדה. באשר לנסיבותיו האישיות - בן 60, נשוי ואב ל - 3 ילדים. 15. ב"כ הנאשם 3 עתר לאבחן בין חלקו ואחריותו של הנאשם 2 לחלקו של הנאשם 3, ובהתאם לכך עתר להסתפק בהטלת עונש צופה פני עתיד. 16. הנאשמים 2 ו - 3 נעדרי עבר פלילי. 17. הנאשמת 1 חדלת פירעון. 18. אין מחלוקת, כי נוכח חשיבותו של האינטרס הציבורי בו מדובר וחומרתה של העבירה של אי העברת ניכויים, במקרה של אי הסרת המחדל יש מקום כעיקרון להטיל עונש מאסר לריצוי בפועל. 19. יחד עם זאת, ובהתחשב בטיעוני ב"כ הצדדים, הן לחומרא והן לקולא כמפורט לעיל, הנני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: הנאשמת 1: א. קנס בסך 100 ₪ - חדלת פירעון. הנאשם 2: ב. 10 חודשי מאסר, מתוכם 4 חודשים לריצוי בעבודות שירות והיתרה על תנאי למשך 3 שנים מהיום, שלא יעבור עבירה בה הורשע. ג. קנס בסך 5,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב - 10 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.6.2010. ד. חתימת התחייבות כספית על סך 30,000 ₪, שלא יעבור עבירה דומה משך 3 שנים מהיום. הנאשם 3: ה. 6 חודשי מאסר על תנאי, למשך 3 שנים מהיום, שלא יעבור עבירה בה הורשע. ו. קנס בסך 10,000 ₪ או 3 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב - 10 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.6.2010. ז. חתימת התחייבות כספית על סך 30,000 ₪, שלא יעבור עבירה דומה משך 3 שנים מהיום. הממונה קבע שהנאשם 2 מתאים לביצוע עבודות שירות החל מיום 24.12.09 (בבית חב"ד באילת) - מועד זה חלף, ועל כן נדרש הממונה לקבוע מועד חדש לתחילת ריצוי עבודות השירות עבור הנאשם 2. הממונה ישלח הודעה מתאימה לבית המשפט תוך 21 יום מהיום. הממונה יזמן את הנאשם בטלפון מספר 086333604, או 0505934139. הנאשם 2 הוזהר כי עליו לעמוד בתנאי הפיקוח וביקורות הפתע - כל הפרה בעבודות השירות תביא להפסקה מנהלית וריצוי העונש במאסר ממש. עותק מגזר הדין יישלח לממונה על עבודות השירות. זכות ערעור תוך 45 יום. עבירות מסמיסים