אי תשלום שכר דירה

1. בפני בקשה לביטול פסק הדין שניתן ביום 27.06.13 בהעדר כתב הגנה כנגד המבקש בתובענה דנן, שהינה תובענה לפינוי מושכר. הבקשה הועברה לתגובת ותשובת הצדדים. 2. כתב התביעה נמסר כדין למבקש במסירה אישית והמבקש חתם על אישור המסירה בעצמו ועל כך גם בא תצהיר המוסר, מר ולרי אשטליאנו. המבקש לא הגיש כתב הגנה במועד ומכאן פסק הדין שניתן כנגדו בהעדר כתב הגנה. 3. השיקול העיקרי בבקשה לביטול פסק דין מתוקף שיקול דעת בית המשפט הינו סיכויי המבקש (הנתבע) להתגונן אם פסק הדין יבוטל והוא יורשה להתגונן. 4. במקרה דנן, המבקש (הנתבע) אינו מקיים חובתו הבסיסית של שוכר דירה והיא - תשלום שכר דירה למשכיר. החל מחודש אפריל 2013 ואילך, המבקש אינו משלם למשיב שכר דירה בגין הדירה ששכר מהמשיב בהתאם להסכם השכירות שבין הצדדים מיום 25.12.12. מכאן, שגם אם יבוטל פסק הדין שניתן כנגד המבקש והוא יורשה להתגונן, לא תשתנה התוצאה הסופית והיא - מתן פסק דין לפינוי המושכר כנגדו בגין אי תשלום שכר הדירה, העומד על סך של 3,500 ₪ לחודש, החל מחודש אפריל 2013 ואילך. 5. בכתב התביעה מציין המשיב (התובע) מספר פסקי דין שניתנו כנגד המבקש (הנתבע) במסגרתם התקבלו תביעות פינוי כנגדו עקב אי תשלום שכר דירה. מסתבר, שהנתבע (המבקש) פעם אחר פעם שוכר דירה, אינו משלם שכר דירה, מוגשת נגדו תביעה לפינוי המושכר שמתקבלת, הוא מפונה מהדירה ושוכר דירה אחרת וחוזר חלילה. אפנה בעניין זה למבחר פסקי דין: א. פסק הדין שניתן בתא"ח 27962-09-11 בבית משפט זה על ידי כב' השופטת אשרית רוטקופף. ב. פסק הדין שניתן בתא"ח 4763-09-12 בבית משפט זה על ידי כב' השופט נחום שטרנליכט . ג. פסק הדין שניתן בתא"ח 41165-10-10 בבית משפט זה על ידי הח"מ. ד. פסק הדין שניתן בת.א. (ת"א) 50215/04 ע"י כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל. ה. פסק הדין שניתן בת.א. (ת"א) 44618/04 ע"י כב' השופט יעקב שיינמן. 6. היוצא מכך - הבקשה לביטול פסק הדין מיום 27.06.13 נדחית. המבקש (הנתבע) ישא בהוצאות המשיב (התובע) בגין ההליך הנוכחי בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. מקרקעיןשכירותדמי שכירות