היטל השבחה פתח תקווה

הערר הוגש על חלק משומת היטל ההשבחה בקשר לחלק מהמקרקעין - חלקות 8 ו- 9, בגוש 6265, ברחוב בזל 5, בפתח תקווה, עקב חיוב בהיטל השבחה בגין אישור תכנית פת/2000/10. הטענות בערר כמופיע בפתח הערר, ולאחר מכן בפירוט רב בערר, הן כי: "בקצרה ייטען על ידי העורר, כי נוכח לשון התכנית שבמחלוקת, שענייניה הם קביעת הוראות בנייה ובינוי למגרשים ריקים בלבד, לא הייתה למשיבה סמכות לחייב את העורר בהיטל השבחה בגין התכנית שבמחלוקת, וכי שמאי הוועדה "ייצר" לטובת המשיבה השבחה יש מאין. העורר יטען, כי נוכח כך שהמבנה הבנוי על המקרקעין איננו מיועד להריסה, ונוכח העובדה שהמקרקעין והבנוי עליהן במצבם דהיום מושכרים לחברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, לכן, העורר או יורשי המנוח, גם אם ירצו, לא יכלו ואינם יכולים להרוס את המבנה ולבנות אחד אחר תחתיו." לפיכך התבקש ביטול היטל ההשבחה. בדיון שהתקיים לפנינו העלה העורר לראשונה טענה כנגד עצם החיוב בהיטל השבחה, וטען כי לא היה מימוש זכויות, ולפיכך לא נוצר חיוב בהיטל השבחה. מדובר במקרקעין שהיו בבעלות החברות אלד ביח"ר לסריגה בע"מ ונכסי בני קדם בע"מ. החברות פורקו מרצון ע"י בעליהם, מר אורי קדם ושמעון קדם, בשנת 1994 ומונה להן מפרק. לימים נפטר מר אורי קדם, ועו"ד גיל הירשזון מונה כמנהל עזבונו. במהלך השנים היו גם הליכים שונים בין היורשים לרבות בעניין המקרקעין נשוא הערר, בבית משפט לענייני משפחה, ובטריבונלים אחרים. ב"כ מנהל העיזבון טען כי נגרר להליך מיותר בעניין היטל ההשבחה, כיוון שכל שנעשה על ידו הוא פניה למשיבה לשחזר אישור שניתן בעבר לטאבו, ופניה זו היא שהניבה את דרישת היטל ההשבחה שלא כדין. מאחר ומדובר בב"כ מנהל עיזבון, אפשרנו העלאת הטענה כנגד עצם החיוב באיחור רב, למרות שלא נטענה כלל בערר. בסופו של הדיון ניתנה על ידינו החלטה כדלקמן: "לאור המסמכים והעובדות שהועלו במהלך הדיון לפנינו, הועדה ממליצה לצדדים לקיים פגישה מסודרת בעניין אשר בה יומצאו כל המסמכים הנדרשים, ותעשנה כל ההבהרות הנדרשות בין הצדדים. הצדדים יתנו הודעה משותפת בעניין עד ליום 15/1/13, בהתאם לכך יקבע המשך הטיפול בתיק, לרבות קביעת מועד דיון המשך ככל שיהיה בכך צורך." ביום 6.1.13, הודיעה המשיבה כי לאחר שהומצאו לה מסמכים ע"י העוררת, לרבות אישורי מס שבח ומס רכישה שהונפקו בדיעבד ביום 24.1.11, התברר כי מימוש הזכויות ארע טרם כניסת התכניות המשביחות לתוקף - פת/10/2000; פת/2000/ד; פת/2000/ח. כן פירטה עניינים שונים שנודעו לה לאחר הבירורים שנעשו בעקבות הלכי הערר והדיון בפנינו, כאשר סוף דבר הוא שבעקבות הבירורים והמסמכים שהומצאו, הודיעה המשיבה על משיכת הודעת החיוב בהיטל השבחה, כלשונה, והסכמתה למחיקת הערר. העורר התנגד להודעתה של המשיבה והלין כנגד התנהלותה במשך השנים, ועל היגררותו, לטענתו, להליכים רבים שלא לצורך, בעניין אישור העברת הזכויות ובעניין היטל ההשבחה. בדיון גם הוצגו מסמכים מבתי משפט, הוצל"פ וכדומה. העורר ביקש להשית הוצאות על המשיבה בגין כל ההליכים הרבים אותם תיאר בדיון. הערר במקורו, לא הוגש כלל על עצם החיוב. לא נטען וגם לא צורפו לערר כל מסמכים בעניין זה. גם לא הוכח כי המסמכים אליהם התוודעה המשיבה במהלך הבירור שהתקיים בפנינו, לא היו בהישג ידם של ב"כ העורר בכל הזמנים הרלבנטים, או כי עמדו בפני המשיבה "בזמן אמת". הם גם לא צורפו לערר בתמיכה לטענות העוררת וגם לא הוגשו בדיון. כאמור, הטענה כנגד עצם החיוב הועלתה לראשונה רק בדיון בפנינו ובלא שנתמכה בראיות או מסמכים כלשהם. כפי שקבענו לא אחת בהחלטותינו, אין זה מתפקידה של ועדה מקומית ודאי להתחקות אחר הסכמים והסדרים בין צדדים, ובוודאי שלא אחר מסמכים, הליכים משפטיים, צווי ירושה וכדומה כפי שהיה במקרה שלפנינו. כך גם אין לקבל את הטענה כי היה על הוועדה המקומית לעקוב אחר פרסומים למיניהם ברשומות, בדבר פירוק חברה זו או אחרת וכדומה. פרסום ברשומות למשל, בדבר פירוק חברה כמקרה שלפנינו, איננו מהווה ראיה לידיעתה של הוועדה המקומית ואף ולא ל"ידיעה קונסטרוקטיבית" כנטען, כל עוד לא הובא הדבר לידיעתה ע"י העורר וכל עוד לא הוצגה בפנינו ראיה כלשהי כי היה הדבר בידיעתה ב"זמן אמת", או בזמן כלשהו טרם הדיון בפנינו. לו מלכתחילה היה הערר על עצם החיוב, או למיצער, לו היתה פניה ישירות בעניין זה למשיבה, תוך צירוף כל המסמכים הרלבנטים, כפי שנעשה רק עתה, ובדיעבד, הרי שיתכן והיה נמנע כל ההליך, ואולי אף הצורך בהגשת ערר. אשר על כן בעניין זה אין לעורר אלא להלין על עצמו. בנסיבות אלו אנו דוחים גם את התנגדותו להודעת המשיבה וגם את בקשתו להוצאות. בנסיבות העניין ולאור הודעת המשיבה על ביטול דרישת היטל השבחה, הערר יימחק. אין צו להוצאות. ההחלטה התקבלה פה אחד. היטל השבחה